Lapsehoidja töö erivajadusega lapsega


Järjest rohkem vajatakse lasteaedades ja koolides personali, kellel oleksid oskused erivajadustega lastega toime tulemiseks. Algselt lapsehoidjatele mõeldud koolitus sobib kõikidele lasteaedades, lastehoidudes ja koolides töötavatele õpetaja abidele, kes vajavad täiendavaid teadmisi, kuidas erivajadusega last ära tunda ja temaga toime tulla.

Registreeru koolitusele siin

Hind: 0€

Läbiviimise aeg:  21.05, 22.05, 27.05, 29.05, 10.06, 11.06, kuuel päeval, kell 17:00-20:00.

Läbiviimise koht: Ehitajate tee 3, Haapsalu KHK peamaja õppeklassis. Õpe toimub ainult koha peal.

Õppega alustamise nõuded: töötamine lasteaias, ametlikus lastehoius või koolis

Keda ootame koolitusele?

 • Õpetaja abi, kes vajab täiendavaid oskused erivajadusega lapse äratundmiseks ja temaga toime tulemiseks.
 • Vabade kohtade olemasolulul võetakse koolitusele ka neid inimesi, kes otseselt sihtrühma ei kuulu.

Koolitaja Kristin Binsol.

Teemad: 

 • Erivajadused, nende liigitamine ja identifitseerimine.
 • Erivajadustega lapsed alushariduse kontekstis.
 • Jonn kui normaalne arenguline ilming.
 • Kus jookseb piir üleannetuse/kasvatamatuse ja erivajaduse vahel?
 • Piiride seadmine käitumisraskustega lastele.
 • Varajase sekkumise tähtsus.
 • Tugisüsteemid- ja võrgustik.
 • Lapsega tegeleja eneseabi võimalused ja võtted.
 • Iseseisev töö: praktiline ülesanne töökeskkonnas.

Detailsem sisu õppekavas

Koolitusele ei saa me vastu võtta neid, kes õpivad kutseõppeasutuse, rakenduskõrgkooli või ülikooli tasemeõppes. 

Koolituskursuse tellijaks on Haridus- ja Teadusministeerium ning seda rahastatakse läbi EL Euroopa Sotsiaalfondi programmi „Täiskasvanuhariduse arendamine ja mitteformaalsete õppimisvõimaluste pakkumine“. 

KOGU KOOLITUSKALENDER

 

Järjest rohkem vajatakse lasteaedades ja koolides personali, kellel oleksid oskused erivajadustega lastega toime tulemiseks. Algselt lapsehoidjatele mõeldud koolitus sobib kõikidele lasteaedades, lastehoidudes ja koolides töötavatele õpetaja abidele, kes vajavad täiendavaid teadmisi, kuidas erivajadusega last ära tunda ja temaga toime tulla.

Registreeru koolitusele siin

Hind: 0€

Läbiviimise aeg:  21.05, 22.05, 27.05, 29.05, 10.06, 11.06, kuuel päeval, kell 17:00-20:00.

Läbiviimise koht: Ehitajate tee 3, Haapsalu KHK peamaja õppeklassis. Õpe toimub ainult koha peal.

Õppega alustamise nõuded: töötamine lasteaias, ametlikus lastehoius või koolis

Keda ootame koolitusele?

 • Õpetaja abi, kes vajab täiendavaid oskused erivajadusega lapse äratundmiseks ja temaga toime tulemiseks.
 • Vabade kohtade olemasolulul võetakse koolitusele ka neid inimesi, kes otseselt sihtrühma ei kuulu.

Koolitaja Kristin Binsol.

Teemad: 

 • Erivajadused, nende liigitamine ja identifitseerimine.
 • Erivajadustega lapsed alushariduse kontekstis.
 • Jonn kui normaalne arenguline ilming.
 • Kus jookseb piir üleannetuse/kasvatamatuse ja erivajaduse vahel?
 • Piiride seadmine käitumisraskustega lastele.
 • Varajase sekkumise tähtsus.
 • Tugisüsteemid- ja võrgustik.
 • Lapsega tegeleja eneseabi võimalused ja võtted.
 • Iseseisev töö: praktiline ülesanne töökeskkonnas.

Detailsem sisu õppekavas

Koolitusele ei saa me vastu võtta neid, kes õpivad kutseõppeasutuse, rakenduskõrgkooli või ülikooli tasemeõppes. 

Koolituskursuse tellijaks on Haridus- ja Teadusministeerium ning seda rahastatakse läbi EL Euroopa Sotsiaalfondi programmi „Täiskasvanuhariduse arendamine ja mitteformaalsete õppimisvõimaluste pakkumine“. 

KOGU KOOLITUSKALENDER

 

Kontaktisik