Lapsehoidja töö erivajadusega lapsega


Järjest rohkem vajatakse lapsehoidjaid erivajadustega lastele, sealhulgas tavarühmades käivatele erivajadustega lastele.

Kandideeri koolitusele

Läbiviimise aeg:  9.-30.jaan, 16:00-20:00. Täpsem graafik.

Läbiviimise koht: Ehitajate tee 3, Haapsalu KHK peamaja õppeklassis. Klass on varustatud arvuti ja multimeediaprojektoriga.

Koolituse maht: 24 akadeemilist tundi, millele lisandub iseseisev töö.

Sihtrühm: koolitus on mõeldud täiendõppena töötavatele lapsehoidjatele.

Teemad: 

Erivajadustega lapsed alushariduse kontekstis.

Jonn kui normaalne arenguline ilming.

Kus jookseb piir üleannetuse/kasvatamatuse ja erivajaduse vahel?

Piiride seadmine käitumisraskustega lastele.

Varajase sekkumise tähtsus.

Tugisüsteemid- ja võrgustik.

Lapsehoidja eneseabi võimalused ja võtted.

Iseseisev töö: praktiline ülesanne töökeskkonnas.

Detailsem sisu õppekavas

Koolitaja Kristin Binsol.

Registreerumisega ei ole Te automaatselt õppegruppi arvatud. Koolitusele pääsevad eelisjärjekorras täiskasvanud, kes kuuluvad sihtrühma, kellel on tööalane vajadus ja põhjendus ning viimasena arvestame registreerimisjärjekorda. Osaleda võivad ka registreeritud töötud või inimesed, kes hetkel ei tööta, kuid pole töötuna registreeritud. 

Koolitus ei ole suunatud õpetajatele, riigi- ja KOV ametnikele ega neile, kes õpivad kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis või ülikooli tasemeõppes. 

Koolituskursuse tellijaks on Haridus- ja Teadusministeerium ning seda rahastatakse läbi Euroopa Sotsiaalfondi programmi "Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine". 

Kursuste korraldamise kord. Covid-19 nõuded.

KOGU KOOLITUSKALENDER

Järjest rohkem vajatakse lapsehoidjaid erivajadustega lastele, sealhulgas tavarühmades käivatele erivajadustega lastele.

Kandideeri koolitusele

Läbiviimise aeg:  9.-30.jaan, 16:00-20:00. Täpsem graafik.

Läbiviimise koht: Ehitajate tee 3, Haapsalu KHK peamaja õppeklassis. Klass on varustatud arvuti ja multimeediaprojektoriga.

Koolituse maht: 24 akadeemilist tundi, millele lisandub iseseisev töö.

Sihtrühm: koolitus on mõeldud täiendõppena töötavatele lapsehoidjatele.

Teemad: 

Erivajadustega lapsed alushariduse kontekstis.

Jonn kui normaalne arenguline ilming.

Kus jookseb piir üleannetuse/kasvatamatuse ja erivajaduse vahel?

Piiride seadmine käitumisraskustega lastele.

Varajase sekkumise tähtsus.

Tugisüsteemid- ja võrgustik.

Lapsehoidja eneseabi võimalused ja võtted.

Iseseisev töö: praktiline ülesanne töökeskkonnas.

Detailsem sisu õppekavas

Koolitaja Kristin Binsol.

Registreerumisega ei ole Te automaatselt õppegruppi arvatud. Koolitusele pääsevad eelisjärjekorras täiskasvanud, kes kuuluvad sihtrühma, kellel on tööalane vajadus ja põhjendus ning viimasena arvestame registreerimisjärjekorda. Osaleda võivad ka registreeritud töötud või inimesed, kes hetkel ei tööta, kuid pole töötuna registreeritud. 

Koolitus ei ole suunatud õpetajatele, riigi- ja KOV ametnikele ega neile, kes õpivad kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis või ülikooli tasemeõppes. 

Koolituskursuse tellijaks on Haridus- ja Teadusministeerium ning seda rahastatakse läbi Euroopa Sotsiaalfondi programmi "Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine". 

Kursuste korraldamise kord. Covid-19 nõuded.

KOGU KOOLITUSKALENDER

Kontaktisik