Lapsehoidja töö erivajadusega lapsega


Järjest rohkem vajatakse lapsehoidjaid erivajadustega lastele, sealhulgas tavarühmades käivatele erivajadustega lastele.

Kandideeri koolitusele

Läbiviimise aeg:  10.-18.okt, 16:00-20:00. Täpsem graafik.

Läbiviimise koht: Ehitajate tee 3, HKHK peamaja õppeklass, mis on varustatud arvuti ja multimeediaprojektoriga.

Koolituse maht: 26 akadeemilist tundi, millele lisandub iseseisev töö.

Koolitaja. Kristin Binsol on Tartu Ülikooli Haridusteaduskonna eripedagoogika magister (2004). Lisaks on ta läbinud mitmeid erivajadustega inimestele keskenduvaid täienduskoolitusi Tartu Ülikooli juures. Kristin on eripedagoog, Haapsalu KHK kutseõpetaja. Lasteaed Lepatriinu MTÜ asutaja.

Sihtrühm: töötavad lapsehoidjad.

Teemad: 

Erivajadustega lapsed alushariduse kontekstis.

Jonn kui normaalne arenguline ilming.

Kus jookseb piir üleannetuse/kasvatamatuse ja erivajaduse vahel?

Piiride seadmine käitumisraskustega lastele.

Varajase sekkumise tähtsus.

Tugisüsteemid- ja võrgustik.

Lapsehoidja eneseabi võimalused ja võtted.

Iseseisev töö: praktiline ülesanne töökeskkonnas.

Detailsem sisu õppekavas

Lisainfo. Koolituskursuse tellijaks on Haridus- ja Teadusministeerium ning seda rahastatakse läbi Euroopa Sotsiaalfondi programmi "Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine". Osaleda saavad täiskasvanud, kes ei õpi kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis või ülikoolis tasemeõppes. 

Registreerumisega ei ole Te automaatselt õppegruppi arvatud. Õppekohtadele põhiliseks valikukriteeriumiks on sihtgruppi kuulumine, tööalane vajadus ja põhjendus ning alles viimasena registreerimisjärjekord. Kõrgharidusega soovijaid saame koolitusele võtta üksnes vabade kohtade olemasolul. Teiega võetakse ühendust e-posti teel.

Kursuste korraldamise kord. Covid-19 nõuded.

Järjest rohkem vajatakse lapsehoidjaid erivajadustega lastele, sealhulgas tavarühmades käivatele erivajadustega lastele.

Kandideeri koolitusele

Läbiviimise aeg:  10.-18.okt, 16:00-20:00. Täpsem graafik.

Läbiviimise koht: Ehitajate tee 3, HKHK peamaja õppeklass, mis on varustatud arvuti ja multimeediaprojektoriga.

Koolituse maht: 26 akadeemilist tundi, millele lisandub iseseisev töö.

Koolitaja. Kristin Binsol on Tartu Ülikooli Haridusteaduskonna eripedagoogika magister (2004). Lisaks on ta läbinud mitmeid erivajadustega inimestele keskenduvaid täienduskoolitusi Tartu Ülikooli juures. Kristin on eripedagoog, Haapsalu KHK kutseõpetaja. Lasteaed Lepatriinu MTÜ asutaja.

Sihtrühm: töötavad lapsehoidjad.

Teemad: 

Erivajadustega lapsed alushariduse kontekstis.

Jonn kui normaalne arenguline ilming.

Kus jookseb piir üleannetuse/kasvatamatuse ja erivajaduse vahel?

Piiride seadmine käitumisraskustega lastele.

Varajase sekkumise tähtsus.

Tugisüsteemid- ja võrgustik.

Lapsehoidja eneseabi võimalused ja võtted.

Iseseisev töö: praktiline ülesanne töökeskkonnas.

Detailsem sisu õppekavas

Lisainfo. Koolituskursuse tellijaks on Haridus- ja Teadusministeerium ning seda rahastatakse läbi Euroopa Sotsiaalfondi programmi "Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine". Osaleda saavad täiskasvanud, kes ei õpi kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis või ülikoolis tasemeõppes. 

Registreerumisega ei ole Te automaatselt õppegruppi arvatud. Õppekohtadele põhiliseks valikukriteeriumiks on sihtgruppi kuulumine, tööalane vajadus ja põhjendus ning alles viimasena registreerimisjärjekord. Kõrgharidusega soovijaid saame koolitusele võtta üksnes vabade kohtade olemasolul. Teiega võetakse ühendust e-posti teel.

Kursuste korraldamise kord. Covid-19 nõuded.