Mööbli või muu toote/objekti kavandamine arvutil SketchUp Make abil


Paljud puiduvaldkonnas töötavad inimesed tegelevad erinevate klientidega, tellimused on tihti kordumatud. Võimalikult täpne detailide konstrueerimine on vajalik tellimuste täitmiseks ja hoiab ära arusaamatused. 3D modelleerimine aitab toodetest visuaalselt paremini aru saada ja hoiab palju aega kokku. Koolituse käigus õpitakse kasutama programmi SketchUp Make.

Kandideeri koolitusele Kui registreerimine õnnestus, tuleb selle kohta automaatne teavitus e-mailile. Kui seda ei tulnud, proovi uuesti või võta ühendust allpool oleva kontaktisikuga.

Läbiviimise aeg: 27. veebr-20.märts, kokku 7 õhtul, E ja N 17:00-20:00.

Läbiviimise koht: Haapsalu KHK puidumaja (Rehe tee lõpus) arvutiklass, II korrusel.

Koolituse maht: on 28 akadeemilist tundi.

Sihtrühm: inimesed, kellel on vajalik mööbli või muu eseme (toote) projekteerimine tootmiseks või kliendile esitamiseks. Puiduvaldkonna ettevõtjad, restauraatorid, ehitajad ja sisekujundajad.

Õppe alustamise nõuded: arvutikasutamise oskus tavakasutajana.

Teemad:

 • Programmi SketchUp Make tutvustamine, allalaadimise juhised, erinevused Pro versioonist.

 • Erinevate detailide täpne konstrueerimine.

 • Komponendi muutmine, liigutamine, pööramine, kopeerimine.

 • Detailide komplekteerimine tooteks

 • Töölaua kohandamine, teljed, vaated, tööriistaribad, stiilid.

 • Tavalisemate tööriistade kasutamine, lühivalikud, sujuvama navigeerimise võimalused.

 • Toote kavandamine detailide kaupa, proportsioonide ja kuju muutmine. Erineva kujuga detailid s.h. treitud komponendid. Kokku ja lahti monteerimine

 • Toote või detailide 2D-joonised koos vaadete, mõõtude, lõigetega.

 • Ruumide kavandamine, joonestamine kihtides. SketchUp Warehouse tutvustus

Detailsem info õppekavas

Koolitaja Aare Mehiste

Registreerumisega ei ole Te automaatselt õppegruppi arvatud. Koolitusele pääsevad eelisjärjekorras täiskasvanud, kes kuuluvad sihtrühma, kellel on tööalane vajadus ja põhjendus ning viimasena arvestame registreerimisjärjekorda. Osaleda võivad ka registreeritud töötud või inimesed, kes hetkel ei tööta, kuid pole töötuna registreeritud. 

Koolitus ei ole suunatud õpetajatele, riigi- ja KOV ametnikele ega neile, kes õpivad kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis või ülikooli tasemeõppes. 

Koolituskursuse tellijaks on Haridus- ja Teadusministeerium ning seda rahastatakse läbi Euroopa Sotsiaalfondi programmi "Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine". 

Kursuste korraldamise kord. Covid-19 nõuded.

KOGU KOOLITUSKALENDER

Paljud puiduvaldkonnas töötavad inimesed tegelevad erinevate klientidega, tellimused on tihti kordumatud. Võimalikult täpne detailide konstrueerimine on vajalik tellimuste täitmiseks ja hoiab ära arusaamatused. 3D modelleerimine aitab toodetest visuaalselt paremini aru saada ja hoiab palju aega kokku. Koolituse käigus õpitakse kasutama programmi SketchUp Make.

Kandideeri koolitusele Kui registreerimine õnnestus, tuleb selle kohta automaatne teavitus e-mailile. Kui seda ei tulnud, proovi uuesti või võta ühendust allpool oleva kontaktisikuga.

Läbiviimise aeg: 27. veebr-20.märts, kokku 7 õhtul, E ja N 17:00-20:00.

Läbiviimise koht: Haapsalu KHK puidumaja (Rehe tee lõpus) arvutiklass, II korrusel.

Koolituse maht: on 28 akadeemilist tundi.

Sihtrühm: inimesed, kellel on vajalik mööbli või muu eseme (toote) projekteerimine tootmiseks või kliendile esitamiseks. Puiduvaldkonna ettevõtjad, restauraatorid, ehitajad ja sisekujundajad.

Õppe alustamise nõuded: arvutikasutamise oskus tavakasutajana.

Teemad:

 • Programmi SketchUp Make tutvustamine, allalaadimise juhised, erinevused Pro versioonist.

 • Erinevate detailide täpne konstrueerimine.

 • Komponendi muutmine, liigutamine, pööramine, kopeerimine.

 • Detailide komplekteerimine tooteks

 • Töölaua kohandamine, teljed, vaated, tööriistaribad, stiilid.

 • Tavalisemate tööriistade kasutamine, lühivalikud, sujuvama navigeerimise võimalused.

 • Toote kavandamine detailide kaupa, proportsioonide ja kuju muutmine. Erineva kujuga detailid s.h. treitud komponendid. Kokku ja lahti monteerimine

 • Toote või detailide 2D-joonised koos vaadete, mõõtude, lõigetega.

 • Ruumide kavandamine, joonestamine kihtides. SketchUp Warehouse tutvustus

Detailsem info õppekavas

Koolitaja Aare Mehiste

Registreerumisega ei ole Te automaatselt õppegruppi arvatud. Koolitusele pääsevad eelisjärjekorras täiskasvanud, kes kuuluvad sihtrühma, kellel on tööalane vajadus ja põhjendus ning viimasena arvestame registreerimisjärjekorda. Osaleda võivad ka registreeritud töötud või inimesed, kes hetkel ei tööta, kuid pole töötuna registreeritud. 

Koolitus ei ole suunatud õpetajatele, riigi- ja KOV ametnikele ega neile, kes õpivad kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis või ülikooli tasemeõppes. 

Koolituskursuse tellijaks on Haridus- ja Teadusministeerium ning seda rahastatakse läbi Euroopa Sotsiaalfondi programmi "Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine". 

Kursuste korraldamise kord. Covid-19 nõuded.

KOGU KOOLITUSKALENDER

Kontaktisik