Mööbli või muu toote/objekti kavandamine arvutil SketchUp Make abil


Paljud puiduvaldkonnas töötavad inimesed tegelevad erinevate klientidega, tellimused on tihti kordumatud. Võimalikult täpne detailide konstrueerimine on vajalik tellimuste täitmiseks ja hoiab ära arusaamatused. 3D modelleerimine aitab toodetest visuaalselt paremini aru saada ja hoiab palju aega kokku. Koolituse käigus õpitakse kasutama programmi SketchUp Make.

Registreeru koolitusele siin.

Hind: 0€

Läbiviimise aeg: 1. okt-12.nov, teisipäeviti, 17:15-20:15, kokku 7 korral.

Läbiviimise koht: Haapsalu KHK puidumaja (Rehe tn lõpus) arvutiklass, II korrusel.

Õppega alustamise nõuded: arvutikasutusoskus tavakasutaja tasemel

Keda ootame koolitusele?  

 • Inimesed, kelle töös on vajalik mööbli või muu eseme (toote) projekteerimine tootmises või kliendile esitamiseks, nt. tehnik-joonestajad.
 • Vabade kohtade olemasolulul võetakse koolitusele ka neid inimesi, kes otseselt sihtrühma ei kuulu.
 • Koolitusele ei saa me vastu võtta neid, kes õpivad kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis või ülikooli tasemeõppes. 

Teemad:

 • Programmi SketchUp Make tutvustamine, allalaadimise juhised, erinevused Pro versioonist.

 • Erinevate detailide täpne konstrueerimine.

 • Komponendi muutmine, liigutamine, pööramine, kopeerimine.

 • Detailide komplekteerimine tooteks

 • Töölaua kohandamine, teljed, vaated, tööriistaribad, stiilid.

 • Tavalisemate tööriistade kasutamine, lühivalikud, sujuvama navigeerimise võimalused.

 • Toote kavandamine detailide kaupa, proportsioonide ja kuju muutmine. Erineva kujuga detailid s.h. treitud komponendid. Kokku ja lahti monteerimine

 • Toote või detailide 2D-joonised koos vaadete, mõõtude, lõigetega.

 • Ruumide kavandamine, joonestamine kihtides. SketchUp Warehouse tutvustus

Detailsem info õppekavas

Koolitaja Aare Mehiste

Koolituskursuse tellijaks on Haridus- ja Teadusministeerium ning seda rahastatakse läbi EL Euroopa Sotsiaalfondi programmi „Täiskasvanuhariduse arendamine ja mitteformaalsete õppimisvõimaluste pakkumine“. 

KOGU KOOLITUSKALENDER

 

Paljud puiduvaldkonnas töötavad inimesed tegelevad erinevate klientidega, tellimused on tihti kordumatud. Võimalikult täpne detailide konstrueerimine on vajalik tellimuste täitmiseks ja hoiab ära arusaamatused. 3D modelleerimine aitab toodetest visuaalselt paremini aru saada ja hoiab palju aega kokku. Koolituse käigus õpitakse kasutama programmi SketchUp Make.

Registreeru koolitusele siin.

Hind: 0€

Läbiviimise aeg: 1. okt-12.nov, teisipäeviti, 17:15-20:15, kokku 7 korral.

Läbiviimise koht: Haapsalu KHK puidumaja (Rehe tn lõpus) arvutiklass, II korrusel.

Õppega alustamise nõuded: arvutikasutusoskus tavakasutaja tasemel

Keda ootame koolitusele?  

 • Inimesed, kelle töös on vajalik mööbli või muu eseme (toote) projekteerimine tootmises või kliendile esitamiseks, nt. tehnik-joonestajad.
 • Vabade kohtade olemasolulul võetakse koolitusele ka neid inimesi, kes otseselt sihtrühma ei kuulu.
 • Koolitusele ei saa me vastu võtta neid, kes õpivad kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis või ülikooli tasemeõppes. 

Teemad:

 • Programmi SketchUp Make tutvustamine, allalaadimise juhised, erinevused Pro versioonist.

 • Erinevate detailide täpne konstrueerimine.

 • Komponendi muutmine, liigutamine, pööramine, kopeerimine.

 • Detailide komplekteerimine tooteks

 • Töölaua kohandamine, teljed, vaated, tööriistaribad, stiilid.

 • Tavalisemate tööriistade kasutamine, lühivalikud, sujuvama navigeerimise võimalused.

 • Toote kavandamine detailide kaupa, proportsioonide ja kuju muutmine. Erineva kujuga detailid s.h. treitud komponendid. Kokku ja lahti monteerimine

 • Toote või detailide 2D-joonised koos vaadete, mõõtude, lõigetega.

 • Ruumide kavandamine, joonestamine kihtides. SketchUp Warehouse tutvustus

Detailsem info õppekavas

Koolitaja Aare Mehiste

Koolituskursuse tellijaks on Haridus- ja Teadusministeerium ning seda rahastatakse läbi EL Euroopa Sotsiaalfondi programmi „Täiskasvanuhariduse arendamine ja mitteformaalsete õppimisvõimaluste pakkumine“. 

KOGU KOOLITUSKALENDER

 

Kontaktisik