Mööbli või muu toote/objekti kavandamine arvutil SketchUp Make abil


Paljud puiduvaldkonnas töötavad inimesed tegelevad erinevate klientidega, tellimused on tihti kordumatud. Võimalikult täpne detailide konstrueerimine on vajalik tellimuste täitmiseks ja hoiab ära arusaamatused. 3D modelleerimine aitab toodetest visuaalselt paremini aru saada ja hoiab palju aega kokku. Koolituse käigus õpitakse kasutama programmi SketchUp Make.

Registreeru koolitusele

Läbiviimise aeg: 

Läbiviimise koht: Ehitajate tee 3, HKHK arvutiklass, peahoone III korrusel. Klassis on olemas töökohad jm õppeks vajalik. 

Koolituse maht: on 28 akadeemilist tundi.

Koolitaja: Aare Mehiste on HKHK puiduvaldkonna kutseõpetaja ja koolitaja (cnc, tehnilised joonised, praktiline mööbli valmistamine). Ta on tisleri lõputööde juhendaja ning tema juhendatavad on mitmetel kutsevõistlustel hästi esinenud. Aare on lõpetanud puidutöötlemise tehnik-tehnoloogi eriala (Võru Tööstustehnikum), omab mööblitisleri töökogemust erinevates firmades 20 a. HKHK aasta õpetaja (2017).

Sihtrühm: inimesed, kellel on vajalik mööbli või muu eseme (toote) projekteerimine tootmiseks või kliendile esitamiseks. Puiduvaldkonna ettevõtjad, restauraatorid, ehitajad ja sisekujundajad.

Õppe alustamise nõuded: arvutikasutamise oskus tavakasutajana.

Teemad:

 • Programmi SketchUp Make tutvustamine, allalaadimise juhised, erinevused Pro versioonist.

 • Erinevate detailide täpne konstrueerimine.

 • Komponendi muutmine, liigutamine, pööramine, kopeerimine.

 • Detailide komplekteerimine tooteks

 • Töölaua kohandamine, teljed, vaated, tööriistaribad, stiilid.

 • Tavalisemate tööriistade kasutamine, lühivalikud, sujuvama navigeerimise võimalused.

 • Toote kavandamine detailide kaupa, proportsioonide ja kuju muutmine. Erineva kujuga detailid s.h. treitud komponendid. Kokku ja lahti monteerimine

 • Toote või detailide 2D-joonised koos vaadete, mõõtude, lõigetega.

 • Ruumide kavandamine, joonestamine kihtides. SketchUp Warehouse tutvustus

Detailsem info õppekavas

Lisainfo. Koolituskursuse tellijaks on Haridus- ja Teadusministeerium ning seda rahastatakse läbi Euroopa Sotsiaalfondi programmi "Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine". Osaleda saavad täiskasvanud, kes ei õpi kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis või ülikoolis tasemeõppes. 

Registreerumisega ei ole Te automaatselt õppegruppi arvatud. Õppekohtadele põhiliseks valikukriteeriumiks on sihtgruppi kuulumine, tööalane vajadus ja põhjendus ning alles viimasena registreerimisjärjekord. Kõrgharidusega soovijaid saame koolitusele võtta üksnes vabade kohtade olemasolul. Teiega võetakse ühendust e-posti teel.

Kursuste korraldamise kord. Covid-19 nõuded.

 

Paljud puiduvaldkonnas töötavad inimesed tegelevad erinevate klientidega, tellimused on tihti kordumatud. Võimalikult täpne detailide konstrueerimine on vajalik tellimuste täitmiseks ja hoiab ära arusaamatused. 3D modelleerimine aitab toodetest visuaalselt paremini aru saada ja hoiab palju aega kokku. Koolituse käigus õpitakse kasutama programmi SketchUp Make.

Registreeru koolitusele

Läbiviimise aeg: 

Läbiviimise koht: Ehitajate tee 3, HKHK arvutiklass, peahoone III korrusel. Klassis on olemas töökohad jm õppeks vajalik. 

Koolituse maht: on 28 akadeemilist tundi.

Koolitaja: Aare Mehiste on HKHK puiduvaldkonna kutseõpetaja ja koolitaja (cnc, tehnilised joonised, praktiline mööbli valmistamine). Ta on tisleri lõputööde juhendaja ning tema juhendatavad on mitmetel kutsevõistlustel hästi esinenud. Aare on lõpetanud puidutöötlemise tehnik-tehnoloogi eriala (Võru Tööstustehnikum), omab mööblitisleri töökogemust erinevates firmades 20 a. HKHK aasta õpetaja (2017).

Sihtrühm: inimesed, kellel on vajalik mööbli või muu eseme (toote) projekteerimine tootmiseks või kliendile esitamiseks. Puiduvaldkonna ettevõtjad, restauraatorid, ehitajad ja sisekujundajad.

Õppe alustamise nõuded: arvutikasutamise oskus tavakasutajana.

Teemad:

 • Programmi SketchUp Make tutvustamine, allalaadimise juhised, erinevused Pro versioonist.

 • Erinevate detailide täpne konstrueerimine.

 • Komponendi muutmine, liigutamine, pööramine, kopeerimine.

 • Detailide komplekteerimine tooteks

 • Töölaua kohandamine, teljed, vaated, tööriistaribad, stiilid.

 • Tavalisemate tööriistade kasutamine, lühivalikud, sujuvama navigeerimise võimalused.

 • Toote kavandamine detailide kaupa, proportsioonide ja kuju muutmine. Erineva kujuga detailid s.h. treitud komponendid. Kokku ja lahti monteerimine

 • Toote või detailide 2D-joonised koos vaadete, mõõtude, lõigetega.

 • Ruumide kavandamine, joonestamine kihtides. SketchUp Warehouse tutvustus

Detailsem info õppekavas

Lisainfo. Koolituskursuse tellijaks on Haridus- ja Teadusministeerium ning seda rahastatakse läbi Euroopa Sotsiaalfondi programmi "Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine". Osaleda saavad täiskasvanud, kes ei õpi kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis või ülikoolis tasemeõppes. 

Registreerumisega ei ole Te automaatselt õppegruppi arvatud. Õppekohtadele põhiliseks valikukriteeriumiks on sihtgruppi kuulumine, tööalane vajadus ja põhjendus ning alles viimasena registreerimisjärjekord. Kõrgharidusega soovijaid saame koolitusele võtta üksnes vabade kohtade olemasolul. Teiega võetakse ühendust e-posti teel.

Kursuste korraldamise kord. Covid-19 nõuded.