Õppeprotsessi kvaliteedi parandamine õpetajate koostöö ja erialase pädevuse tõstmise kaudu


Erasmus + programmi rahastatud projekti “Õppeprotsessi kvaliteedi parandamine õpetajate koostöö ja erialase pädevuse tõstmise kaudu” (2016-1-EE01-KA102-017080 "Enhancing the learning process by supporting the teachers’ competence developing and cooperation") üldiseks eesmärgiks oli HKHK õppeprotsessi ajakohastamine ja õpetajate koostöö muutunud õpikäsitluse valguses. Selle elluviimiseks toimus 8 ühenädalast õpirännet (Taani, Soome, Saksamaa ja Hispaania) ning kolm 12-päevast erialast praktikat (Soomes ja Prantsusmaal). Projektis osalesid 11 HKHK töötajat ja kutseõpetajat.

Projekti periood: 01.juuni 2016 – 30.mai 2017

Projekti eesmärgid:

  • uued koostöövormid mooduli- ja projektipõhise õppe elluviimisel
  • uued õppemetoodikad elukestva õppe võtmepädevuste õpetamisel
  • uued haridustehnoloogilised protsessid ja digivahendid õppetöös
  • uued koostöövormid kooli ja ettevõtte vahel õpilaste tööturule vastavaks ettevalmistuseks
  • praktilised erialased oskused läbi stažeerimise ettevõtetes

Loe ka õpetajate blogisid:

Käsitöölised Oulus - käsitööeriala õpetaja Marju Heldema Oulu koolituskeskuses teadmisi omandamas

Soomes sadulsepatööd õppimas - sadulsepaeriala õpetaja Janne Muuli Hämeenlinna kutsehariduskeskuses praktikal

Projektijuht: Heli Heimo

Erasmus + programmi rahastatud projekti “Õppeprotsessi kvaliteedi parandamine õpetajate koostöö ja erialase pädevuse tõstmise kaudu” (2016-1-EE01-KA102-017080 "Enhancing the learning process by supporting the teachers’ competence developing and cooperation") üldiseks eesmärgiks oli HKHK õppeprotsessi ajakohastamine ja õpetajate koostöö muutunud õpikäsitluse valguses. Selle elluviimiseks toimus 8 ühenädalast õpirännet (Taani, Soome, Saksamaa ja Hispaania) ning kolm 12-päevast erialast praktikat (Soomes ja Prantsusmaal). Projektis osalesid 11 HKHK töötajat ja kutseõpetajat.

Projekti periood: 01.juuni 2016 – 30.mai 2017

Projekti eesmärgid:

  • uued koostöövormid mooduli- ja projektipõhise õppe elluviimisel
  • uued õppemetoodikad elukestva õppe võtmepädevuste õpetamisel
  • uued haridustehnoloogilised protsessid ja digivahendid õppetöös
  • uued koostöövormid kooli ja ettevõtte vahel õpilaste tööturule vastavaks ettevalmistuseks
  • praktilised erialased oskused läbi stažeerimise ettevõtetes

Loe ka õpetajate blogisid:

Käsitöölised Oulus - käsitööeriala õpetaja Marju Heldema Oulu koolituskeskuses teadmisi omandamas

Soomes sadulsepatööd õppimas - sadulsepaeriala õpetaja Janne Muuli Hämeenlinna kutsehariduskeskuses praktikal

Projektijuht: Heli Heimo

Projekti tegemisi ja tulemusi kajastab BLOGI