Praktikasüsteemi arendamine Haapsalu Kutsehariduskeskuses


SA Innove struktuuritoetuste agentuuri ja Euroopa Liidu Sotsiaalfondi toel toimub Haapsalu Kutsehariduskeskuses projekt “Praktikasüsteemi arendamine Haapsalu Kutsehariduskeskuses”.

Projekti tegevused kestavad 1. septembrist 2017 kuni 30. juunini 2019.

Projekti eelarve on 32 689,03 eurot.

Projekti üldiseks eesmärgiks on tõhustada tööandjate ja õppeasutuste koostööd praktikasüsteemi arendamisel.

Kavas on:

 • koolitada kahe õppeaasta jooksul 203 ettevõtete praktikajuhendajat
 • kutsuda kooli esinema külalisesinejatena 30 praktikut töömaailmast
 • ettevõtetes projekti toel stažeerida 18 õpetajal
 • töötada välja praktika juhendmaterjalid tsükliõppes õppijate praktika korraldamiseks
 • koostada ettevõttepraktika kolmepoolne hindamisjuhend
 • täiendada koostöös ettevõtjatega karjäärimooduli sisu, et valmistada õpilasi paremini ette tööturule suundumiseks.

Projekti jooksul loodud praktika protsessi toetavad dokumendid:

SA Innove struktuuritoetuste agentuuri ja Euroopa Liidu Sotsiaalfondi toel toimub Haapsalu Kutsehariduskeskuses projekt “Praktikasüsteemi arendamine Haapsalu Kutsehariduskeskuses”.

Projekti tegevused kestavad 1. septembrist 2017 kuni 30. juunini 2019.

Projekti eelarve on 32 689,03 eurot.

Projekti üldiseks eesmärgiks on tõhustada tööandjate ja õppeasutuste koostööd praktikasüsteemi arendamisel.

Kavas on:

 • koolitada kahe õppeaasta jooksul 203 ettevõtete praktikajuhendajat
 • kutsuda kooli esinema külalisesinejatena 30 praktikut töömaailmast
 • ettevõtetes projekti toel stažeerida 18 õpetajal
 • töötada välja praktika juhendmaterjalid tsükliõppes õppijate praktika korraldamiseks
 • koostada ettevõttepraktika kolmepoolne hindamisjuhend
 • täiendada koostöös ettevõtjatega karjäärimooduli sisu, et valmistada õpilasi paremini ette tööturule suundumiseks.

Projekti jooksul loodud praktika protsessi toetavad dokumendid: