Praktiline puiduliikide määramine ja valimine puidu töötlemisel


Koolituse eesmärk on tutvuda puiduliikide määramise põhimõtetega. Õppe käigus saab õppija ülevaate puidu makroskoopilistest omadustest ja nende alusel puiduliikide määramisest.

Registreeru koolitusele

Läbiviimise aeg: november 2022 (täpsemad kuupäevad selgumisel)

Läbiviimise koht: Tehnika põik 6, HKHK puidumaja klassis ja laboris. Kõik õpppetööks vajalik on koolitaja poolt tagatud: arvuti, multimeedia projektor, tisleripingid praktiliste harjutuste läbiviimiseks, tisleritööks vajalikud töövahendid. Klass on kohandatud tisleri kutseõppe läbiviimiseks ning vastab kõigile tööohutuse ja töötervishoiu nõuetele. Sobivad riided võtab õppija ise kaasa.

Koolituse maht: 26 akadeemilist tundi

Koolitaja. Epp Klimenko on Haapsalu Kutsehariduskeskus kutseõpetaja. Tisler, tase 3 ja Mööblirestauraator tase 4.

Sihtrühm: õppele on oodatud inimesed, kes puutuvad oma töös kokku puitmaterjalidega ja vajavad teadmisi puiduliikide määramise põhitõdedest.

Teemad:

 • Puidu makroskoopilised omadused läbi rist-, tangentsiaal- ja radiaallõike; malts ja lülipuidu esinemine; aastarõngaste nähtavuse aste ja piirjoonte ilme; aastarõnga kevad- ja sügisosa erinevus; säsikiired- nende suurus ja nähtavus; sooned- nende suurus, nähtavus ja paiknevus aastarõngas; vaigukäigud okaspuudel- suurus ja hulk; säsi; väärsäsi.

 • Puiduliikide tutvustus näidiste põhjal.

 • Praktilised ülesanded, tabeli koostamine ja abimaterjali kasutamine.

 • Puiduliikide määramise harjutused, praktiline töö.

 • Paarisülesanded, kaaslase hindamine.

 • Kokkuvõtted, tagasiside ja hindamine.

Detailsem sisu õppekavas

Lisainfo. Koolituskursuse tellijaks on Haridus- ja Teadusministeerium ning seda rahastatakse läbi Euroopa Sotsiaalfondi programmi "Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine". Osaleda saavad täiskasvanud, kes ei õpi kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis või ülikoolis tasemeõppes. 

Registreerumisega ei ole Te automaatselt õppegruppi arvatud. Õppekohtadele põhiliseks valikukriteeriumiks on sihtgruppi kuulumine, tööalane vajadus ja põhjendus ning alles viimasena registreerimisjärjekord. Kõrgharidusega soovijaid saame koolitusele võtta üksnes vabade kohtade olemasolul. Teiega võetakse ühendust e-posti teel.

Kursuste korraldamise kord. Covid-19 nõuded.

Koolituse eesmärk on tutvuda puiduliikide määramise põhimõtetega. Õppe käigus saab õppija ülevaate puidu makroskoopilistest omadustest ja nende alusel puiduliikide määramisest.

Registreeru koolitusele

Läbiviimise aeg: november 2022 (täpsemad kuupäevad selgumisel)

Läbiviimise koht: Tehnika põik 6, HKHK puidumaja klassis ja laboris. Kõik õpppetööks vajalik on koolitaja poolt tagatud: arvuti, multimeedia projektor, tisleripingid praktiliste harjutuste läbiviimiseks, tisleritööks vajalikud töövahendid. Klass on kohandatud tisleri kutseõppe läbiviimiseks ning vastab kõigile tööohutuse ja töötervishoiu nõuetele. Sobivad riided võtab õppija ise kaasa.

Koolituse maht: 26 akadeemilist tundi

Koolitaja. Epp Klimenko on Haapsalu Kutsehariduskeskus kutseõpetaja. Tisler, tase 3 ja Mööblirestauraator tase 4.

Sihtrühm: õppele on oodatud inimesed, kes puutuvad oma töös kokku puitmaterjalidega ja vajavad teadmisi puiduliikide määramise põhitõdedest.

Teemad:

 • Puidu makroskoopilised omadused läbi rist-, tangentsiaal- ja radiaallõike; malts ja lülipuidu esinemine; aastarõngaste nähtavuse aste ja piirjoonte ilme; aastarõnga kevad- ja sügisosa erinevus; säsikiired- nende suurus ja nähtavus; sooned- nende suurus, nähtavus ja paiknevus aastarõngas; vaigukäigud okaspuudel- suurus ja hulk; säsi; väärsäsi.

 • Puiduliikide tutvustus näidiste põhjal.

 • Praktilised ülesanded, tabeli koostamine ja abimaterjali kasutamine.

 • Puiduliikide määramise harjutused, praktiline töö.

 • Paarisülesanded, kaaslase hindamine.

 • Kokkuvõtted, tagasiside ja hindamine.

Detailsem sisu õppekavas

Lisainfo. Koolituskursuse tellijaks on Haridus- ja Teadusministeerium ning seda rahastatakse läbi Euroopa Sotsiaalfondi programmi "Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine". Osaleda saavad täiskasvanud, kes ei õpi kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis või ülikoolis tasemeõppes. 

Registreerumisega ei ole Te automaatselt õppegruppi arvatud. Õppekohtadele põhiliseks valikukriteeriumiks on sihtgruppi kuulumine, tööalane vajadus ja põhjendus ning alles viimasena registreerimisjärjekord. Kõrgharidusega soovijaid saame koolitusele võtta üksnes vabade kohtade olemasolul. Teiega võetakse ühendust e-posti teel.

Kursuste korraldamise kord. Covid-19 nõuded.