Promote Healthy Life Style


Projekti kestvus: 2013 – 2014 õppeaasta

Projekti partnerid: Soome, Rootsi, Island, Läti ja Norra koolid.

Projekti sisu: NordPlus Junior projekti "Promote Healthy Lifestyle" (HLS) eesmärgiks on noorte teadlikkuse tõstmine tervislike ja keskkonda säästvate eluviiside valdkonnas ning ühistöös naaberriikide noortega uute noori inimesi puudutavate vaatenurkade leidmine probleemide teadvustamisel ja tutvustamisel.

Projekti käigus tegeldi viie erineva teemaga: “Keskkonnasäästlik ellusuhtumine” (Norra), “Sport ja liikumine” (Island), “Tervislik toitumine” (Läti), “Narkootikumide, tubaka- ja alkoholitoodete sõltuvuse ennetamine" (Eesti), “Arvutisõltuvuse levik noorte hulgas” (Rootsi). Kokkuvõtteid tehti Soomes, kus valiti ka parim poster ja video.

Projekti FACEBOOK

FOTOSID vaata: NORRA, ISLAND, LÄTI, EESTI, ROOTSI, SOOME

Projektijuht: HELI HEIMO

Projekti kestvus: 2013 – 2014 õppeaasta

Projekti partnerid: Soome, Rootsi, Island, Läti ja Norra koolid.

Projekti sisu: NordPlus Junior projekti "Promote Healthy Lifestyle" (HLS) eesmärgiks on noorte teadlikkuse tõstmine tervislike ja keskkonda säästvate eluviiside valdkonnas ning ühistöös naaberriikide noortega uute noori inimesi puudutavate vaatenurkade leidmine probleemide teadvustamisel ja tutvustamisel.

Projekti käigus tegeldi viie erineva teemaga: “Keskkonnasäästlik ellusuhtumine” (Norra), “Sport ja liikumine” (Island), “Tervislik toitumine” (Läti), “Narkootikumide, tubaka- ja alkoholitoodete sõltuvuse ennetamine" (Eesti), “Arvutisõltuvuse levik noorte hulgas” (Rootsi). Kokkuvõtteid tehti Soomes, kus valiti ka parim poster ja video.

Projekti FACEBOOK

FOTOSID vaata: NORRA, ISLAND, LÄTI, EESTI, ROOTSI, SOOME

Projektijuht: HELI HEIMO

Projekti HLS BLOGI