Puutöö algajatele


Ühest puitliimkilbist valmib kolm projekti: taburet, pink ja riiul. Koolitusel olijad õpivad lugema jooniseid, valmistama masinate ja käsitööriistade abil kasutuskõlblikke puitesemeid ning samal ajal jälgima tööohutusnõudeid. Koolituse ametlik nimetus on "Jooniste lugemine ja puidust mööbliesemete valmistamine".

Kandideeri koolitusele

Läbiviimise aeg: 14.nov-16.jaan, E ja N, 16:30-20:15. Jõulude ja uue aasta paiku paus. Ajagraafik.

Läbiviimise koht: Tehnika põik 6, HKHK puidumajas.

Koolituse maht: 64 akadeemilist tundi

Õppe alustamise nõuded: kasuks tuleb eelnev kokkupuude puidutöö valdkonnas.

Sihtrühm: õppele on oodatud erineva haridustaseme ja töökogemusega puutööst huvitatud tööealised inimesed, kes vajavad täiendusõpet. Aga ka inimesed, kes juba töötavad valdkonnas, kuid soovivad oma oskuseid värskendada.

Teemad:

 • Toodete ja materjali tutvustus, tehnoloogilise protsessi selgitus.

 • Tööohutus puidulõike pinkidel ja puidu käsitsi töötlemisel.

 • Jooniste lugemine, detailide spetsifikatsioon ja tehnoloogia kaardi koostamine.

 • Lahtilõikuskaardi koostamine kasutades arvutis normeerimis programmi.

 • Toorikute töötlemine.

 • Toodete montaaž.

 • Tappühenduste erinevad variandid.

Detailsem sisu õppekavas

Koolitaja Aare Mehiste 

Registreerumisega ei ole Te automaatselt õppegruppi arvatud. Koolitusele pääsevad eelisjärjekorras täiskasvanud, kes kuuluvad sihtrühma, kellel on tööalane vajadus ja põhjendus ning viimasena arvestame registreerimisjärjekorda. Osaleda võivad ka registreeritud töötud või inimesed, kes hetkel ei tööta, kuid pole töötuna registreeritud. 

Koolitus ei ole suunatud õpetajatele, riigi- ja KOV ametnikele ega neile, kes õpivad kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis või ülikooli tasemeõppes. 

Koolituskursuse tellijaks on Haridus- ja Teadusministeerium ning seda rahastatakse läbi Euroopa Sotsiaalfondi programmi "Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine". 

Kursuste korraldamise kord. Covid-19 nõuded.

KOGU KOOLITUSKALENDER

Ühest puitliimkilbist valmib kolm projekti: taburet, pink ja riiul. Koolitusel olijad õpivad lugema jooniseid, valmistama masinate ja käsitööriistade abil kasutuskõlblikke puitesemeid ning samal ajal jälgima tööohutusnõudeid. Koolituse ametlik nimetus on "Jooniste lugemine ja puidust mööbliesemete valmistamine".

Kandideeri koolitusele

Läbiviimise aeg: 14.nov-16.jaan, E ja N, 16:30-20:15. Jõulude ja uue aasta paiku paus. Ajagraafik.

Läbiviimise koht: Tehnika põik 6, HKHK puidumajas.

Koolituse maht: 64 akadeemilist tundi

Õppe alustamise nõuded: kasuks tuleb eelnev kokkupuude puidutöö valdkonnas.

Sihtrühm: õppele on oodatud erineva haridustaseme ja töökogemusega puutööst huvitatud tööealised inimesed, kes vajavad täiendusõpet. Aga ka inimesed, kes juba töötavad valdkonnas, kuid soovivad oma oskuseid värskendada.

Teemad:

 • Toodete ja materjali tutvustus, tehnoloogilise protsessi selgitus.

 • Tööohutus puidulõike pinkidel ja puidu käsitsi töötlemisel.

 • Jooniste lugemine, detailide spetsifikatsioon ja tehnoloogia kaardi koostamine.

 • Lahtilõikuskaardi koostamine kasutades arvutis normeerimis programmi.

 • Toorikute töötlemine.

 • Toodete montaaž.

 • Tappühenduste erinevad variandid.

Detailsem sisu õppekavas

Koolitaja Aare Mehiste 

Registreerumisega ei ole Te automaatselt õppegruppi arvatud. Koolitusele pääsevad eelisjärjekorras täiskasvanud, kes kuuluvad sihtrühma, kellel on tööalane vajadus ja põhjendus ning viimasena arvestame registreerimisjärjekorda. Osaleda võivad ka registreeritud töötud või inimesed, kes hetkel ei tööta, kuid pole töötuna registreeritud. 

Koolitus ei ole suunatud õpetajatele, riigi- ja KOV ametnikele ega neile, kes õpivad kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis või ülikooli tasemeõppes. 

Koolituskursuse tellijaks on Haridus- ja Teadusministeerium ning seda rahastatakse läbi Euroopa Sotsiaalfondi programmi "Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine". 

Kursuste korraldamise kord. Covid-19 nõuded.

KOGU KOOLITUSKALENDER

Kontaktisik