Suhtlemise- ja eneseväljendusoskus töös klientidega


Kursuse lõpetanul on olemas oskused teenindada kliente ja suhelda kolleegidega valides sobivat suhtlusviisi.

Registreeru ootenimekirja siin.

Hind: 0€

Läbiviimise aeg: planeeritav aeg 2024, kuuel korral, õhtusel ajal

Läbiviimise koht: Ehitajate tee 3, Haapsalu KHK õppeklassis. Õpe toimub koha peal.

Keda ootame koolitusele? 

 • Turismisektori töötajad, kes soovivad arendada oma suhtlemis- ja eneseväljendusoskuseid.
 • Nt. giidid, reisisaatjad, aktiivtegevuste läbiviijad, reisikonsultandid.
 • Vabade kohtade olemasolulul võetakse koolitusele ka neid inimesi, kes otseselt sihtrühma ei kuulu.

Teemad:

 • Auditoorsed tunnid:

 • Klienditeeninduse põhialused 

 • Suhtlemine erinevate klientidega

 • Kriitika vastuvõtmine ning tagasiside kliendile

 • Usaldusliku kliendisuhte loomine ja hoidmine

 • Väärtused ja eetika teenindaja töös

 • Kestliku turismi väärtustamine ja esile tõstmine teenindaja töös.

 • Organisatsiooni väärtused ja teenindaja roll

 • Väärtuste mõju koostööle ja suhtlemisele

 • Eneseväljendus ja selge keel suhtlemisel, harjutused, sinu keel ja sõnavara, sinu hääl

 • Ruumisuhted, kontakti loomine

 • Aktiivne kuulamine, kuulamistõkked

 • Tagasiside ja hinnanguvaba tagasiside

 • Probleemide ennetamine ja keelekasutus. 

 • Mitteverbaalne suhtlemine, positiivse kontakti loomine.

 • Telefoni ja e-kirja etikett teeninduses. 

 • Kõnede analüüs ja tagasiside

 • Hääl, hääle mõju, kõne dünaamika, sõnavara teenindaja töös. 

 

 • Praktilised ülesanded:

 • Meeskonnatöö juhendi alusel: teeninduse põhimõtted ja hea tava erinevate klientide teenindmisel.

 • Meeskonnatöö juhendi alusel: kestliku turismi väärtuste esile tõstmine erinevates teenindussituatsioonides.

 • Meeskonnatöö juhendi alusel: ühisväärtuste loomine teenindaja töös, usalduse ja koostöö loomine kliendiga.

 • Erinevad paraktilised harjutused ja töölehed, sõnavara, kuulamistehnikate ja hinnanguvaba tagasiside andmisel kliendile.

 • Erinevad rollimängud ja teenindusjuhtumite lahendmine, õppija lahendab erinevaid teenindussituatsioone.

 • Telefonisuhtlus ja e-kirjad teenindaja töös. Teenindaja hääle mõju, häälsalvestise analüüs koolitusel. 

 • Probleemkirjadele vastamine teenindaja töös.

Detailne sisu õppekavas.

Koolitajad: Marit Tamm, Eneli Uibo

Koolitusele ei saa me vastu võtta neid, kes õpivad kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis või ülikooli tasemeõppes. 

Koolituskursuse tellijaks on Haridus- ja Teadusministeerium ning seda rahastatakse läbi EL Euroopa Sotsiaalfondi programmi „Täiskasvanuhariduse arendamine ja mitteformaalsete õppimisvõimaluste pakkumine“. 

KOGU KOOLITUSKALENDER

 

Kursuse lõpetanul on olemas oskused teenindada kliente ja suhelda kolleegidega valides sobivat suhtlusviisi.

Registreeru ootenimekirja siin.

Hind: 0€

Läbiviimise aeg: planeeritav aeg 2024, kuuel korral, õhtusel ajal

Läbiviimise koht: Ehitajate tee 3, Haapsalu KHK õppeklassis. Õpe toimub koha peal.

Keda ootame koolitusele? 

 • Turismisektori töötajad, kes soovivad arendada oma suhtlemis- ja eneseväljendusoskuseid.
 • Nt. giidid, reisisaatjad, aktiivtegevuste läbiviijad, reisikonsultandid.
 • Vabade kohtade olemasolulul võetakse koolitusele ka neid inimesi, kes otseselt sihtrühma ei kuulu.

Teemad:

 • Auditoorsed tunnid:

 • Klienditeeninduse põhialused 

 • Suhtlemine erinevate klientidega

 • Kriitika vastuvõtmine ning tagasiside kliendile

 • Usaldusliku kliendisuhte loomine ja hoidmine

 • Väärtused ja eetika teenindaja töös

 • Kestliku turismi väärtustamine ja esile tõstmine teenindaja töös.

 • Organisatsiooni väärtused ja teenindaja roll

 • Väärtuste mõju koostööle ja suhtlemisele

 • Eneseväljendus ja selge keel suhtlemisel, harjutused, sinu keel ja sõnavara, sinu hääl

 • Ruumisuhted, kontakti loomine

 • Aktiivne kuulamine, kuulamistõkked

 • Tagasiside ja hinnanguvaba tagasiside

 • Probleemide ennetamine ja keelekasutus. 

 • Mitteverbaalne suhtlemine, positiivse kontakti loomine.

 • Telefoni ja e-kirja etikett teeninduses. 

 • Kõnede analüüs ja tagasiside

 • Hääl, hääle mõju, kõne dünaamika, sõnavara teenindaja töös. 

 

 • Praktilised ülesanded:

 • Meeskonnatöö juhendi alusel: teeninduse põhimõtted ja hea tava erinevate klientide teenindmisel.

 • Meeskonnatöö juhendi alusel: kestliku turismi väärtuste esile tõstmine erinevates teenindussituatsioonides.

 • Meeskonnatöö juhendi alusel: ühisväärtuste loomine teenindaja töös, usalduse ja koostöö loomine kliendiga.

 • Erinevad paraktilised harjutused ja töölehed, sõnavara, kuulamistehnikate ja hinnanguvaba tagasiside andmisel kliendile.

 • Erinevad rollimängud ja teenindusjuhtumite lahendmine, õppija lahendab erinevaid teenindussituatsioone.

 • Telefonisuhtlus ja e-kirjad teenindaja töös. Teenindaja hääle mõju, häälsalvestise analüüs koolitusel. 

 • Probleemkirjadele vastamine teenindaja töös.

Detailne sisu õppekavas.

Koolitajad: Marit Tamm, Eneli Uibo

Koolitusele ei saa me vastu võtta neid, kes õpivad kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis või ülikooli tasemeõppes. 

Koolituskursuse tellijaks on Haridus- ja Teadusministeerium ning seda rahastatakse läbi EL Euroopa Sotsiaalfondi programmi „Täiskasvanuhariduse arendamine ja mitteformaalsete õppimisvõimaluste pakkumine“. 

KOGU KOOLITUSKALENDER

 

Kontaktisik