Täiendava keeleõppe projekt


2017/2018.õppeaastal viib Haapsalu Kutsehariduskeskus ellu projektina täiendava keeleõppe tegevusi nii eesti keeles kui ka erialases võõrkeeleõppes.

Projekti täiendavat eesti keele õppe tegevused on suunatud eesti keelest erineva emakeelega õpilastele, kelle eesti keele oskuse tase ei ole piisav erialaõpingutes toimetulemiseks.

Kogu õppeaasta vältel osalevad õpilased täiendava eesti keele grupitundides, samuti leiavad aset õppija vajadustest lähtuvad individuaalsed juhendatud tunnid kas erialaste õppematerjalidega, praktikaaruande koostamisena vms. Õpilastel on projektiperioodi vältel tugiõpilased, kellega koos toimuvad ühised keeleoskust ja sotsiaalset suhtlemist arendavad tegevused: ühine ronimine Roosta seikluspargis, õppekäik Tallinna Energia avastuskeskusesse, ühine bowlinguturniir ning lõunasöögid. 2 korral õppeaastas vestlevad õpilased kooli õppenõustajaga ning analüüsivad oma täiendava eesti keele õppe oskust ning selgitavad välja edasise vajaduse.

Täiendava erialase võõrkeeleõppe tegevuste eesmärgiks on toetada teeninduserialade õpilaste võõrkeelse suhtlusoskuse omandamist autentsetes erialastes situatsioonides ja keelekeskkonnas, samuti kujundada kooliõpingute käigus omandatu vilumust võõrkeeles suhtlemisel. Täiendava võõrkeele õpet rakendab kool projekti tegevustena bürootöö, majutusteeninduse ja loodusturismi korralduse eriala õpilastele teenindusalase võõrkeeleoskuse arendamiseks elulähedastes tegevustes. Vene keele oskuste tugevdamiseks toimuvad õppekäigud nii Ida-Viru Kutsehariduskeskusesse, kus toimuvad ühised õppetegevused, Ida-Virumaa spaahotelli koos töövarjuks olemise, kultuurialased külastused nii Narva Hermanni kindlusesse kui ka Sinimägedesse. Inglise keele tegevustena leiavad aset 4-päevane inglise keele laager koos kontserdikülastusega, koostöötegevused Euroopa Kooliga ning Ühendkuningriigi saatkonna külastus. Erialase soome keele arendamiseks külastavad loodusturismi korralduse eriala õppijad Soome turismimessi Matka 2018 ning uurivad soomekeelses keskkonnas loodusmuuseumi saladusi.

Täiendava keeleõppe projekti raames valmib ka 2 e-õppe kursust.

Täiendava keeleõppe tegevusi kajastavad õpilased blogis ning kevadiseks lõpuseminariks valmistavad õpilased ettekanded õppekäikudel kogetust. Lõpuseminarist valmib ka video.

2017/2018.õppeaastal viib Haapsalu Kutsehariduskeskus ellu projektina täiendava keeleõppe tegevusi nii eesti keeles kui ka erialases võõrkeeleõppes.

Projekti täiendavat eesti keele õppe tegevused on suunatud eesti keelest erineva emakeelega õpilastele, kelle eesti keele oskuse tase ei ole piisav erialaõpingutes toimetulemiseks.

Kogu õppeaasta vältel osalevad õpilased täiendava eesti keele grupitundides, samuti leiavad aset õppija vajadustest lähtuvad individuaalsed juhendatud tunnid kas erialaste õppematerjalidega, praktikaaruande koostamisena vms. Õpilastel on projektiperioodi vältel tugiõpilased, kellega koos toimuvad ühised keeleoskust ja sotsiaalset suhtlemist arendavad tegevused: ühine ronimine Roosta seikluspargis, õppekäik Tallinna Energia avastuskeskusesse, ühine bowlinguturniir ning lõunasöögid. 2 korral õppeaastas vestlevad õpilased kooli õppenõustajaga ning analüüsivad oma täiendava eesti keele õppe oskust ning selgitavad välja edasise vajaduse.

Täiendava erialase võõrkeeleõppe tegevuste eesmärgiks on toetada teeninduserialade õpilaste võõrkeelse suhtlusoskuse omandamist autentsetes erialastes situatsioonides ja keelekeskkonnas, samuti kujundada kooliõpingute käigus omandatu vilumust võõrkeeles suhtlemisel. Täiendava võõrkeele õpet rakendab kool projekti tegevustena bürootöö, majutusteeninduse ja loodusturismi korralduse eriala õpilastele teenindusalase võõrkeeleoskuse arendamiseks elulähedastes tegevustes. Vene keele oskuste tugevdamiseks toimuvad õppekäigud nii Ida-Viru Kutsehariduskeskusesse, kus toimuvad ühised õppetegevused, Ida-Virumaa spaahotelli koos töövarjuks olemise, kultuurialased külastused nii Narva Hermanni kindlusesse kui ka Sinimägedesse. Inglise keele tegevustena leiavad aset 4-päevane inglise keele laager koos kontserdikülastusega, koostöötegevused Euroopa Kooliga ning Ühendkuningriigi saatkonna külastus. Erialase soome keele arendamiseks külastavad loodusturismi korralduse eriala õppijad Soome turismimessi Matka 2018 ning uurivad soomekeelses keskkonnas loodusmuuseumi saladusi.

Täiendava keeleõppe projekti raames valmib ka 2 e-õppe kursust.

Täiendava keeleõppe tegevusi kajastavad õpilased blogis ning kevadiseks lõpuseminariks valmistavad õpilased ettekanded õppekäikudel kogetust. Lõpuseminarist valmib ka video.