Täiskasvanud õppijate tööoskuste arendamine Euroopas


Projekti kestvus: 01.07.2011-31.11.2012

Projektis osalejad: 8 HKHK täiskasvanud õppijat (II kursus)

PartneridMajutus- ja Toitlustuskolledž Tšehhi vabariigis Havirovis ja Hyvölän turismitalu Soomes

Projekti sisu: Leonardo da Vinci praktikaprojekti “Täiskasvanud õppijate tööoskuste arendamine Euroopas” peamisteks eesmärkideks on anda HKHK täiskasvanud õppijatele võimalus saada silmaringi avardav kogemus praktiseerides oma erialal tavapärasest erinevas elu- ja töökeskkonnas. Praktikaprojektis osalevad 8 teise kursuse täiskasvanud õppijat toitlustusteeninduse ja loodusturismi erialadelt. Kahenädalase praktika jooksul saavad toitlustusteeninduse õpilased praktiseerida Havirovi Majutus- ja Toitlustuskolledži partnerettevõtetes ning loodusturismi õppurid Soomes turismitalus.

Projektijuht: HELI HEIMO

Projekti kestvus: 01.07.2011-31.11.2012

Projektis osalejad: 8 HKHK täiskasvanud õppijat (II kursus)

PartneridMajutus- ja Toitlustuskolledž Tšehhi vabariigis Havirovis ja Hyvölän turismitalu Soomes

Projekti sisu: Leonardo da Vinci praktikaprojekti “Täiskasvanud õppijate tööoskuste arendamine Euroopas” peamisteks eesmärkideks on anda HKHK täiskasvanud õppijatele võimalus saada silmaringi avardav kogemus praktiseerides oma erialal tavapärasest erinevas elu- ja töökeskkonnas. Praktikaprojektis osalevad 8 teise kursuse täiskasvanud õppijat toitlustusteeninduse ja loodusturismi erialadelt. Kahenädalase praktika jooksul saavad toitlustusteeninduse õpilased praktiseerida Havirovi Majutus- ja Toitlustuskolledži partnerettevõtetes ning loodusturismi õppurid Soomes turismitalus.

Projektijuht: HELI HEIMO