Teenindussektori töötajate arvutialased põhiteadmised


Registreerin koolitusele

Koolituse maht on 40 akadeemilist tundi, lisandub iseseisev töö.

Läbiviimise koht: Ehitajate tee 3, Uuemõisa, HKHK arvutiklass, peahoone III korrusel.  Klassis on olemas töökohad, arvutid, kõik õppeks vajalik. Vajadusel kasutatakse e-õpe, mis toimub Google Meet keskkonnas, videokohtumistena ning õpe salvestatakse. E-õppe käigus  toimub kontaktõpe koolitajaga, selle käigus toimub praktiliste ülesannete lahendamine. Osalejal peab olema valmidus digitaalselt allkirjastada osalemist tõendavaid registreerimislehtesid.

Läbiviimise aeg: täpsustamisel

Koolitust juhendab koolitaja ja haridustehnoloog Airi Aavik.  Airil on tehnikateaduste magistrikraad (2019). Ta on lõpetanud 2015. aastal Haapsalu Kolledži „nutiõpetaja“ eriala. Koolitab erinevate haridusasutuste õpetajaid kasutama tänapäevast digimaailma õpetajatele ja õpilasele kasulikul ning vajalikul moel (HARNO ja TLÜ Haapsalu Kolledži koolitaja). Airi Aavikul on täiskasvanute koolitaja 6.taseme kutsetunnistust.

Sihtrühm: teenindussektoris töötavad inimesed, kellel napib arvutialaseid algteadmisi igapäevaste tööülesannete edukaks sooritamiseks (nt: kaubandustöötajad, teenindajad, administraatorid jt). Aegunud või puuduliku arvutikasutamise oskusega inimesed, kes vajavad arvutialast algõpet.

Teemad on täpsemalt õppekavas

  • Loob ja haldab faile ja kaustu. Töötab  erinevate akendega arvuti töölaual ja  kirjeldab ergonoomilisi töövõtteid arvutiga töötamisel.
  • Koostab ja saadab korrektse manusega e-maili, sh manustab digiallkirjastatud dokumenti.
  • Kasutab internetti ja sotsiaalmeediat: oskab infot otsida ja salvestada, mõistab interneti kasutamisega kaasnevaid ohtusid.
  • Koostab iseseisvalt tekstitöötlusdokumendi, lihtsama tabeli tabelarvutustarkvaraga ja vabavaralise pilditöötlusprogrammi põhivõtteid.
  • Kasutab  nutitelefonis äppe ja oskab neid alla laadida ning kustutada. Oskab nutivahendiga pildistada. Kirjeldab nutiturvalisuse põhiaspekte

Koolitusele registreerimiseks on vaja registreeruda läbi kodulehe ning tutvuda kursuste korraldamise korragaKui Te olete registreerunud tasuta tööalasele koolitusele, siis arvestage, et soovijaid võib olla rohkem kui õppegrupis kohti. Registreerumisega ei ole Te automaatselt õppegruppi arvatud. Õppekohtadele põhiliseks valikukriteeriumiks on sihtgruppi kuulumine, tööalane vajadus ja põhjendus ning registreerimisjärjekord. Kursusele saame võtta kõrgharidusega soovijaid ainult vabade kohtade olemasolul. Teiega võetakse ühendust e-posti teel.

Registreerin koolitusele

Koolituse maht on 40 akadeemilist tundi, lisandub iseseisev töö.

Läbiviimise koht: Ehitajate tee 3, Uuemõisa, HKHK arvutiklass, peahoone III korrusel.  Klassis on olemas töökohad, arvutid, kõik õppeks vajalik. Vajadusel kasutatakse e-õpe, mis toimub Google Meet keskkonnas, videokohtumistena ning õpe salvestatakse. E-õppe käigus  toimub kontaktõpe koolitajaga, selle käigus toimub praktiliste ülesannete lahendamine. Osalejal peab olema valmidus digitaalselt allkirjastada osalemist tõendavaid registreerimislehtesid.

Läbiviimise aeg: täpsustamisel

Koolitust juhendab koolitaja ja haridustehnoloog Airi Aavik.  Airil on tehnikateaduste magistrikraad (2019). Ta on lõpetanud 2015. aastal Haapsalu Kolledži „nutiõpetaja“ eriala. Koolitab erinevate haridusasutuste õpetajaid kasutama tänapäevast digimaailma õpetajatele ja õpilasele kasulikul ning vajalikul moel (HARNO ja TLÜ Haapsalu Kolledži koolitaja). Airi Aavikul on täiskasvanute koolitaja 6.taseme kutsetunnistust.

Sihtrühm: teenindussektoris töötavad inimesed, kellel napib arvutialaseid algteadmisi igapäevaste tööülesannete edukaks sooritamiseks (nt: kaubandustöötajad, teenindajad, administraatorid jt). Aegunud või puuduliku arvutikasutamise oskusega inimesed, kes vajavad arvutialast algõpet.

Teemad on täpsemalt õppekavas

  • Loob ja haldab faile ja kaustu. Töötab  erinevate akendega arvuti töölaual ja  kirjeldab ergonoomilisi töövõtteid arvutiga töötamisel.
  • Koostab ja saadab korrektse manusega e-maili, sh manustab digiallkirjastatud dokumenti.
  • Kasutab internetti ja sotsiaalmeediat: oskab infot otsida ja salvestada, mõistab interneti kasutamisega kaasnevaid ohtusid.
  • Koostab iseseisvalt tekstitöötlusdokumendi, lihtsama tabeli tabelarvutustarkvaraga ja vabavaralise pilditöötlusprogrammi põhivõtteid.
  • Kasutab  nutitelefonis äppe ja oskab neid alla laadida ning kustutada. Oskab nutivahendiga pildistada. Kirjeldab nutiturvalisuse põhiaspekte

Koolitusele registreerimiseks on vaja registreeruda läbi kodulehe ning tutvuda kursuste korraldamise korragaKui Te olete registreerunud tasuta tööalasele koolitusele, siis arvestage, et soovijaid võib olla rohkem kui õppegrupis kohti. Registreerumisega ei ole Te automaatselt õppegruppi arvatud. Õppekohtadele põhiliseks valikukriteeriumiks on sihtgruppi kuulumine, tööalane vajadus ja põhjendus ning registreerimisjärjekord. Kursusele saame võtta kõrgharidusega soovijaid ainult vabade kohtade olemasolul. Teiega võetakse ühendust e-posti teel.