Toitlustusettevõtlus


Koolitus pakub toitlustusettevõtete juhtidele ja spetsialistidele võimalust arendada erialaseid teadmisi ja oskusi. Koolituse õpiväljundid hõlmavad koka kutseeksami sisu ja võimaldavad tõsta jätkuõppena kutsekvalifikatsiooni.

Registreeru koolitusele

Läbiviimise aeg: 

Läbiviimise koht: Ehitajate tee 3, HKHK peamajas. Teoreetiliseks õppeks kasutatakse klassiruumi ja arvutiklassi. Osa õppest toimub teenindusklassis ja õppeköögis. Koolis on olemas kõik õppeks vajalikud vahendid ning ruumid vastavad töötervishoiu nõuetele. Õppematerjalid koostavad koolitajad. Teoreetilist õpet on võimalik läbiviija veebikeskkonnas (Google Meet, Zoom), aga seda rakendatakse grupiga kokkuleppel.

Koolituse maht: 60 akadeemilist tundi

Koolitajad. Kaire Raba on lõpetanud Tallinna Tehnikaülikool (1995) toitlustusettevõtte juhtimine ja töökorraldamine erialal. Tal on pikaajaline toitlustusettevõtte juhtimise ja töötamiskogemus, Haapsalu KHK kokandusvaldkonna kutseõpetaja. Kersti Õimil on töökogemus toitlustusettevõtetes enne kutsekooli tööle asumist 16 aastat, ta töötab Haapsalu KHK teenindusjuht- kutseõpetajana alates 2008. aastast. Kersti on lõpetanud Eesti hotelli- ja Turismimajanduse Erakooli (EHTE) toitlustusteenuste korralduse eriala ja on Eesti Kelnerite Liidu liige. Enna Kallasvee on turismivaldkonna õpetaja ja joogikoolitaja, õppeosakonna juhataja, pikaajalise juhtimiskogemusega turismisektoris. Heli Nõupuu on Haapsalu KHK kutseõpetaja ja töötervishoiu ning tööohutuse valdkonna koolitaja.

Õppe alustamise nõuded: töötamine kokana vähemalt 2 aastat ning õppele tuleku hetkel töötamine toitlustusettevõttes.

Sihtrühm: õppele on oodatud turismi- ja toitlustusvaldkonna töötajad, spetsialistid või muud huvilised (nt toitlustusteeninduse lõpetanud tasemeõppe õpilane), kes on alustanud või alustamas toitlustusalase ettevõtlusega.

Teemad:

 • Akadeemiline õpe

 • Toitlustusettevõte, selle eripärad ja erinevad liigid. Kulude haldamine.
 • Hinnapäringute koostamine. Pakkumiste koostamine.
 • Klienditeeninduse korraldamine. Teeninduskultuur. Teenindusprotsessi korraldamine. Klientidelt tagasiside kogumine ja analüüs. Kaebuste lahendamine. Parendustegevused.
 • Äriprotsesside efektiivsus ja analüüs. Ajajuhtimise alused.  Äristrateegia analüüs.
 • Kontrollisüsteem ettevõttes. Tarnijate kaardistamine.
 • Ettevõtte töötervishoiu ja tööohutuse alase tegevuse korraldamine.
 • Kvaliteedijuhtimine.
 • Praktiline õpe

 • Klienditeeninduse korraldamine. Teeninduskultuur. Teenindusprotsessi korraldamine. Klientidelt tagasiside kogumine ja analüüs. Kaebuste lahendamine. Parendustegevused.
 • Tarnijate kaardistamine. Hinnapäringute koostamine. Pakkumiste koostamine.oostamine.
 • Töötervishoid ja tööohutus ettevõttes.

Detailsem sisu õppekavas

Lisainfo. Koolituskursuse tellijaks on Haridus- ja Teadusministeerium ning seda rahastatakse läbi Euroopa Sotsiaalfondi programmi "Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine". Osaleda saavad täiskasvanud, kes ei õpi kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis või ülikoolis tasemeõppes. 

Registreerumisega ei ole Te automaatselt õppegruppi arvatud. Õppekohtadele põhiliseks valikukriteeriumiks on sihtgruppi kuulumine, tööalane vajadus ja põhjendus ning alles viimasena registreerimisjärjekord. Kõrgharidusega soovijaid saame koolitusele võtta üksnes vabade kohtade olemasolul. Teiega võetakse ühendust e-posti teel.

Kursuste korraldamise kord. Covid-19 nõuded.

Koolitus pakub toitlustusettevõtete juhtidele ja spetsialistidele võimalust arendada erialaseid teadmisi ja oskusi. Koolituse õpiväljundid hõlmavad koka kutseeksami sisu ja võimaldavad tõsta jätkuõppena kutsekvalifikatsiooni.

Registreeru koolitusele

Läbiviimise aeg: 

Läbiviimise koht: Ehitajate tee 3, HKHK peamajas. Teoreetiliseks õppeks kasutatakse klassiruumi ja arvutiklassi. Osa õppest toimub teenindusklassis ja õppeköögis. Koolis on olemas kõik õppeks vajalikud vahendid ning ruumid vastavad töötervishoiu nõuetele. Õppematerjalid koostavad koolitajad. Teoreetilist õpet on võimalik läbiviija veebikeskkonnas (Google Meet, Zoom), aga seda rakendatakse grupiga kokkuleppel.

Koolituse maht: 60 akadeemilist tundi

Koolitajad. Kaire Raba on lõpetanud Tallinna Tehnikaülikool (1995) toitlustusettevõtte juhtimine ja töökorraldamine erialal. Tal on pikaajaline toitlustusettevõtte juhtimise ja töötamiskogemus, Haapsalu KHK kokandusvaldkonna kutseõpetaja. Kersti Õimil on töökogemus toitlustusettevõtetes enne kutsekooli tööle asumist 16 aastat, ta töötab Haapsalu KHK teenindusjuht- kutseõpetajana alates 2008. aastast. Kersti on lõpetanud Eesti hotelli- ja Turismimajanduse Erakooli (EHTE) toitlustusteenuste korralduse eriala ja on Eesti Kelnerite Liidu liige. Enna Kallasvee on turismivaldkonna õpetaja ja joogikoolitaja, õppeosakonna juhataja, pikaajalise juhtimiskogemusega turismisektoris. Heli Nõupuu on Haapsalu KHK kutseõpetaja ja töötervishoiu ning tööohutuse valdkonna koolitaja.

Õppe alustamise nõuded: töötamine kokana vähemalt 2 aastat ning õppele tuleku hetkel töötamine toitlustusettevõttes.

Sihtrühm: õppele on oodatud turismi- ja toitlustusvaldkonna töötajad, spetsialistid või muud huvilised (nt toitlustusteeninduse lõpetanud tasemeõppe õpilane), kes on alustanud või alustamas toitlustusalase ettevõtlusega.

Teemad:

 • Akadeemiline õpe

 • Toitlustusettevõte, selle eripärad ja erinevad liigid. Kulude haldamine.
 • Hinnapäringute koostamine. Pakkumiste koostamine.
 • Klienditeeninduse korraldamine. Teeninduskultuur. Teenindusprotsessi korraldamine. Klientidelt tagasiside kogumine ja analüüs. Kaebuste lahendamine. Parendustegevused.
 • Äriprotsesside efektiivsus ja analüüs. Ajajuhtimise alused.  Äristrateegia analüüs.
 • Kontrollisüsteem ettevõttes. Tarnijate kaardistamine.
 • Ettevõtte töötervishoiu ja tööohutuse alase tegevuse korraldamine.
 • Kvaliteedijuhtimine.
 • Praktiline õpe

 • Klienditeeninduse korraldamine. Teeninduskultuur. Teenindusprotsessi korraldamine. Klientidelt tagasiside kogumine ja analüüs. Kaebuste lahendamine. Parendustegevused.
 • Tarnijate kaardistamine. Hinnapäringute koostamine. Pakkumiste koostamine.oostamine.
 • Töötervishoid ja tööohutus ettevõttes.

Detailsem sisu õppekavas

Lisainfo. Koolituskursuse tellijaks on Haridus- ja Teadusministeerium ning seda rahastatakse läbi Euroopa Sotsiaalfondi programmi "Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine". Osaleda saavad täiskasvanud, kes ei õpi kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis või ülikoolis tasemeõppes. 

Registreerumisega ei ole Te automaatselt õppegruppi arvatud. Õppekohtadele põhiliseks valikukriteeriumiks on sihtgruppi kuulumine, tööalane vajadus ja põhjendus ning alles viimasena registreerimisjärjekord. Kõrgharidusega soovijaid saame koolitusele võtta üksnes vabade kohtade olemasolul. Teiega võetakse ühendust e-posti teel.

Kursuste korraldamise kord. Covid-19 nõuded.