Toitlustusettevõtlus


Koolitus pakub toitlustusettevõtete juhtidele ja spetsialistidele võimalust arendada erialaseid teadmisi ja oskusi. Koolituse õpiväljundid hõlmavad koka kutseeksami sisu ja võimaldavad tõsta jätkuõppena kutsekvalifikatsiooni.

Kandideeri koolitusele

Hind: 0€ 

Läbiviimise aeg: veebruar-märts

Läbiviimise koht: Ehitajate tee 3, Haapsalu KHK peamajas. Teoreetiliseks õppeks kasutatakse klassiruumi ja arvutiklassi. Osa õppest toimub teenindusklassis ja õppeköögis. Koolis on olemas kõik õppeks vajalikud vahendid ning ruumid vastavad töötervishoiu nõuetele.

Koolituse maht: 60 akadeemilist tundi

Õppe alustamise nõuded: töötamine kokana vähemalt 2 aastat ning õppele tuleku hetkel töötamine toitlustusettevõttes.

Sihtrühm: õppele on oodatud turismi- ja toitlustusvaldkonna töötajad, spetsialistid või muud huvilised (nt toitlustusteeninduse lõpetanud tasemeõppe õpilane), kes on alustanud või alustamas toitlustusalase ettevõtlusega.

Teemad:

Akadeemiline õpe

 • Toitlustusettevõte, selle eripärad ja erinevad liigid. Kulude haldamine.
 • Hinnapäringute koostamine. Pakkumiste koostamine.
 • Klienditeeninduse korraldamine. Teeninduskultuur. Teenindusprotsessi korraldamine. Klientidelt tagasiside kogumine ja analüüs. Kaebuste lahendamine. Parendustegevused.
 • Äriprotsesside efektiivsus ja analüüs. Ajajuhtimise alused.  Äristrateegia analüüs.
 • Kontrollisüsteem ettevõttes. Tarnijate kaardistamine.
 • Ettevõtte töötervishoiu ja tööohutuse alase tegevuse korraldamine.
 • Kvaliteedijuhtimine.

Praktiline õpe

 • Klienditeeninduse korraldamine. Teeninduskultuur. Teenindusprotsessi korraldamine. Klientidelt tagasiside kogumine ja analüüs. Kaebuste lahendamine. Parendustegevused.
 • Tarnijate kaardistamine. Hinnapäringute koostamine. Pakkumiste koostamine.oostamine.
 • Töötervishoid ja tööohutus ettevõttes.

Detailsem sisu õppekavas

KoolitajadKaire RabaKersti ÕimEnna Kallasvee, Heli Nõupuu.

Registreerumisega ei ole Te automaatselt õppegruppi arvatud. Koolitusele pääsevad eelisjärjekorras täiskasvanud, kes kuuluvad sihtrühma, kellel on tööalane vajadus ja põhjendus ning viimasena arvestame registreerimisjärjekorda. Osaleda võivad ka registreeritud töötud või inimesed, kes hetkel ei tööta, kuid pole töötuna registreeritud. 

Koolitus ei ole suunatud õpetajatele, riigi- ja KOV ametnikele ega neile, kes õpivad kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis või ülikooli tasemeõppes. 

Koolituskursuse tellijaks on Haridus- ja Teadusministeerium ning seda rahastatakse läbi Euroopa Sotsiaalfondi programmi "Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine". 

Kursuste korraldamise kord. Covid-19 nõuded.

KOGU KOOLITUSKALENDER

Koolitus pakub toitlustusettevõtete juhtidele ja spetsialistidele võimalust arendada erialaseid teadmisi ja oskusi. Koolituse õpiväljundid hõlmavad koka kutseeksami sisu ja võimaldavad tõsta jätkuõppena kutsekvalifikatsiooni.

Kandideeri koolitusele

Hind: 0€ 

Läbiviimise aeg: veebruar-märts

Läbiviimise koht: Ehitajate tee 3, Haapsalu KHK peamajas. Teoreetiliseks õppeks kasutatakse klassiruumi ja arvutiklassi. Osa õppest toimub teenindusklassis ja õppeköögis. Koolis on olemas kõik õppeks vajalikud vahendid ning ruumid vastavad töötervishoiu nõuetele.

Koolituse maht: 60 akadeemilist tundi

Õppe alustamise nõuded: töötamine kokana vähemalt 2 aastat ning õppele tuleku hetkel töötamine toitlustusettevõttes.

Sihtrühm: õppele on oodatud turismi- ja toitlustusvaldkonna töötajad, spetsialistid või muud huvilised (nt toitlustusteeninduse lõpetanud tasemeõppe õpilane), kes on alustanud või alustamas toitlustusalase ettevõtlusega.

Teemad:

Akadeemiline õpe

 • Toitlustusettevõte, selle eripärad ja erinevad liigid. Kulude haldamine.
 • Hinnapäringute koostamine. Pakkumiste koostamine.
 • Klienditeeninduse korraldamine. Teeninduskultuur. Teenindusprotsessi korraldamine. Klientidelt tagasiside kogumine ja analüüs. Kaebuste lahendamine. Parendustegevused.
 • Äriprotsesside efektiivsus ja analüüs. Ajajuhtimise alused.  Äristrateegia analüüs.
 • Kontrollisüsteem ettevõttes. Tarnijate kaardistamine.
 • Ettevõtte töötervishoiu ja tööohutuse alase tegevuse korraldamine.
 • Kvaliteedijuhtimine.

Praktiline õpe

 • Klienditeeninduse korraldamine. Teeninduskultuur. Teenindusprotsessi korraldamine. Klientidelt tagasiside kogumine ja analüüs. Kaebuste lahendamine. Parendustegevused.
 • Tarnijate kaardistamine. Hinnapäringute koostamine. Pakkumiste koostamine.oostamine.
 • Töötervishoid ja tööohutus ettevõttes.

Detailsem sisu õppekavas

KoolitajadKaire RabaKersti ÕimEnna Kallasvee, Heli Nõupuu.

Registreerumisega ei ole Te automaatselt õppegruppi arvatud. Koolitusele pääsevad eelisjärjekorras täiskasvanud, kes kuuluvad sihtrühma, kellel on tööalane vajadus ja põhjendus ning viimasena arvestame registreerimisjärjekorda. Osaleda võivad ka registreeritud töötud või inimesed, kes hetkel ei tööta, kuid pole töötuna registreeritud. 

Koolitus ei ole suunatud õpetajatele, riigi- ja KOV ametnikele ega neile, kes õpivad kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis või ülikooli tasemeõppes. 

Koolituskursuse tellijaks on Haridus- ja Teadusministeerium ning seda rahastatakse läbi Euroopa Sotsiaalfondi programmi "Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine". 

Kursuste korraldamise kord. Covid-19 nõuded.

KOGU KOOLITUSKALENDER

Kontaktisik