Vastuvõtt

Töökohapõhine õpe

Töökohapõhine õpe  ehk õpipoisiõpe on kutseõppe tasemeõppe vorm, kus ettevõttes toimuva praktilise õppe osakaal moodustab vähemalt 2/3 õppe mahust.

2022. aastal osales HKHK sotsiaaltöö- ja nõustamise õppekavarühmadega Haridus- ja Noorteameti poolt korraldatavas töökohapõhise õppe tunnustamisprotsessis ja selle tulemusel omistati koolile töökohapõhise õppe kvaliteedimärk aastateks 2022-2026.


Õpipoisiõpe toimub kutseõppeasutuse, õpilase ja tööandja koostöös kutseõppe õppekava alusel. Õpilane täidab töökohas ettevõttepoolseid tööülesandeid, mis aitavad tal saavutada õppekavas kirjeldatud õpiväljundeid. Õppetöö koolis toimub vastavalt kokkulepitud graafikule.

Töökohapõhine õpe:

  • on praktiline õpe, kus õpid igapäevatööks vajalikke oskusi
  • saad töö ja õpingud ühendada, töötatud aeg arvestatakse õppetöö hulka
  • õppe ajal saad soodustusi ja toetusi nagu iga teine kutsekooli õpilane
  • õppe lõpus sooritad kutseeksami ja sa ei pea selle eest tasuma
  • omandad kutsetunnistuse, mis tõendab sinu erialaseid oskusi.

Lisainfot saab lugeda https://harno.ee/kutse-ja-korghariduse-arendamine

Haapsalu Kutsehariduskeskuses saab töökohapõhises õppes õppida järgmistel erialadel:

HKHK-s reguleerib töökohapõhist õpet Töökohapõhise õppe rakendamise kord.

 

Hea ettevõtja! 

Kui soovid koolitada oma töötajaid töökohapõhises õppevormis, võta ühendust kooliga ja anna oma soovist teada. Saame arutada teile vajalike oskuste koolitamise võimalusi Haapsalu Kutsehariduskeskuses.

Töökohapõhise õppe kohta saad lähemalt lugeda Eesti Tööandjate Keskliidu kodulehelt.

PRÕM töökohapõhise õppe koordinaator

Õpipoisiõpe toimub kutseõppeasutuse, õpilase ja tööandja koostöös kutseõppe õppekava alusel. Õpilane täidab töökohas ettevõttepoolseid tööülesandeid, mis aitavad tal saavutada õppekavas kirjeldatud õpiväljundeid. Õppetöö koolis toimub vastavalt kokkulepitud graafikule.

Töökohapõhine õpe:

  • on praktiline õpe, kus õpid igapäevatööks vajalikke oskusi
  • saad töö ja õpingud ühendada, töötatud aeg arvestatakse õppetöö hulka
  • õppe ajal saad soodustusi ja toetusi nagu iga teine kutsekooli õpilane
  • õppe lõpus sooritad kutseeksami ja sa ei pea selle eest tasuma
  • omandad kutsetunnistuse, mis tõendab sinu erialaseid oskusi.

Lisainfot saab lugeda https://harno.ee/kutse-ja-korghariduse-arendamine

Haapsalu Kutsehariduskeskuses saab töökohapõhises õppes õppida järgmistel erialadel:

HKHK-s reguleerib töökohapõhist õpet Töökohapõhise õppe rakendamise kord.

 

Hea ettevõtja! 

Kui soovid koolitada oma töötajaid töökohapõhises õppevormis, võta ühendust kooliga ja anna oma soovist teada. Saame arutada teile vajalike oskuste koolitamise võimalusi Haapsalu Kutsehariduskeskuses.

Töökohapõhise õppe kohta saad lähemalt lugeda Eesti Tööandjate Keskliidu kodulehelt.

PRÕM töökohapõhise õppe koordinaator


Eneli Uibo

tookohapohine_ope_-_opi_ja_toota_koos_meistritega
tookohapohine_ope_-_opi_ja_toota_koos_meistritega