Uudised

HKHK töökohapõhist õpet tunnustati kvaliteedimärgiga 05. juuni HKHK


Haapsalu Kutsehariduskeskus osales sotsiaaltöö- ja nõustamise õppekavarühmadega Haridus- ja Noorteameti poolt korraldatavas töökohapõhise õppe tunnustamisprotsessis ja selle tulemusel omistati koolile töökohapõhise õppe kvaliteedimärk aastateks 2022-2026.

Harno poolt elluviidava projekti „Tööturu vajadustele vastava kutse- ja kõrghariduse arendamine“ raames tegevuse „Töökohapõhise õppe kvaliteedi tunnustamine kutse- ja kõrghariduses“ eesmärgiks on ühtlustada antud õppevormi rakendamise ja arendamise kvaliteeti koolides, andes koolidele ette raamistiku, mille toel töökohapõhise õppe kvaliteeti hinnata ja edaspidi parendada. 

Tunnustamise protsess näeb esmalt ette koolide eneseanalüüsi ja seejärel assessorite poolset  välishindamist, mille tulemuseks on koolidele tagasisidet andev lõppraport. Tunnustamist viiakse läbi  ESF projekti raames 2018. aastast ja see on koolidele vabatahtlik.

Assessorid tutvusid kooli poolt esitatud töökohapõhise õppe enesehindamise aruandega ning viisid koolis läbi hindamiskülastuse, mille raames intervjueeriti õppega seotud osapooli. Koolist saadud informatsiooni ja dokumentatsiooni põhjal andsid assessorid koolile kirjaliku tagasisideraporti õppe toimivuse, sh  tugevuste ja arendamist vajavate valdkondade osas ning soovitusi õppe tõhustamiseks.

Tunnustamisprotsessis osalenud hinnatavate õppekavarühmade osakonnajuhataja Marelle Möll sõnas projektis osalemise kohta järgmist: “Olles pidevalt ise oma asja sees on võibolla raske näha arendamist vajavaid momente. Iga väline vaade aitab paremini aru saada, kas oleme õigel teel või on mõni hea mõte edasiarenduseks. Selleks, et saada tagasisidet oma töökohapõhise õppe kvaliteedile, otsustasime kasutada juhust, mida pakkus HTM-i projekt. Selles osalemisega ei olnud meil midagi kaotada, vaid ainult võita. Ja me võitsimegi - võitsime kindlustunde, et see mida teeme, teeme hästi ja pühendunult”.

Täname veelkord kõiki, kes aitasid kaasa eneseanalüüsi koostamisele ja osalesid assessorite intervjuudel. Saame kõik üheskoos tunda uhkust ja rõõmu, et see, mida töökohapõhise õppe korraldusega teeme, on kvaliteetne ja nüüd ka tunnustatud!

 

Annika Armipaik-Nukki

praktika  koordinaator

Haapsalu Kutsehariduskeskus osales sotsiaaltöö- ja nõustamise õppekavarühmadega Haridus- ja Noorteameti poolt korraldatavas töökohapõhise õppe tunnustamisprotsessis ja selle tulemusel omistati koolile töökohapõhise õppe kvaliteedimärk aastateks 2022-2026.

Harno poolt elluviidava projekti „Tööturu vajadustele vastava kutse- ja kõrghariduse arendamine“ raames tegevuse „Töökohapõhise õppe kvaliteedi tunnustamine kutse- ja kõrghariduses“ eesmärgiks on ühtlustada antud õppevormi rakendamise ja arendamise kvaliteeti koolides, andes koolidele ette raamistiku, mille toel töökohapõhise õppe kvaliteeti hinnata ja edaspidi parendada. 

Tunnustamise protsess näeb esmalt ette koolide eneseanalüüsi ja seejärel assessorite poolset  välishindamist, mille tulemuseks on koolidele tagasisidet andev lõppraport. Tunnustamist viiakse läbi  ESF projekti raames 2018. aastast ja see on koolidele vabatahtlik.

Assessorid tutvusid kooli poolt esitatud töökohapõhise õppe enesehindamise aruandega ning viisid koolis läbi hindamiskülastuse, mille raames intervjueeriti õppega seotud osapooli. Koolist saadud informatsiooni ja dokumentatsiooni põhjal andsid assessorid koolile kirjaliku tagasisideraporti õppe toimivuse, sh  tugevuste ja arendamist vajavate valdkondade osas ning soovitusi õppe tõhustamiseks.

Tunnustamisprotsessis osalenud hinnatavate õppekavarühmade osakonnajuhataja Marelle Möll sõnas projektis osalemise kohta järgmist: “Olles pidevalt ise oma asja sees on võibolla raske näha arendamist vajavaid momente. Iga väline vaade aitab paremini aru saada, kas oleme õigel teel või on mõni hea mõte edasiarenduseks. Selleks, et saada tagasisidet oma töökohapõhise õppe kvaliteedile, otsustasime kasutada juhust, mida pakkus HTM-i projekt. Selles osalemisega ei olnud meil midagi kaotada, vaid ainult võita. Ja me võitsimegi - võitsime kindlustunde, et see mida teeme, teeme hästi ja pühendunult”.

Täname veelkord kõiki, kes aitasid kaasa eneseanalüüsi koostamisele ja osalesid assessorite intervjuudel. Saame kõik üheskoos tunda uhkust ja rõõmu, et see, mida töökohapõhise õppe korraldusega teeme, on kvaliteetne ja nüüd ka tunnustatud!

 

Annika Armipaik-Nukki

praktika  koordinaator