Tugiisiku koolitus


Koolitus aitab tugiisikutel selgemalt aru saada, mida temalt eri tüüpi olukordades oodatakse ja kuidas teenust efektiivselt osutada. Õppekava on seotud tugiisiku kutsestandardiga.

Registreeru koolitusele

Läbiviimise aeg: 9. november kuni 28. jaanuar graafiku järgi. Enamasti paarispäevadel, kus 1. päev algab lõuna paiku ja kestab õhtuni ning 2. päev algab hommikul ning kestab pealelõunani.

Läbiviimise koht: õpe toimub HKHK õppelaborites ja klassides. Õpperuumides on olemas kõik teoreetiliseks ja praktiliseks õppeks vajalik.

Koolituse maht: 70 akadeemilist tundi

Sihtrühm: inimesed, kes soovivad tööle asuda tervisest tuleneva erivajadusega lapse või toimetulekuraskustes pere tugiisikuna.

Teemad:

 • Kutse-eetika ja võrgustikutöö sotsiaalhoolekandes

 • Suhtlemine ja nõustamispõhimõtted tugiisiku töös

 • Lapse areng ja selle toetamine

 • Probleemse käitumise ennetamine ja juhendamine erivajadustega laste puhul

 • Väärkohtlemise olemus, ilmingud ja ennetamine

 • Tugiisiku eneseabi

Detailsem info õppekavas

Koolitajad on valdkondlikud spetsialistid ja HKHK kutseõpetajad: Leili Mutso, Kristin Binsol, Mare Tereping, Monika Salumaa, Lisett Randlepp.

Registreerumisega ei ole Te automaatselt õppegruppi arvatud. Koolitusele pääsevad eelisjärjekorras täiskasvanud, kes kuuluvad sihtrühma, kellel on tööalane vajadus ja põhjendus ning viimasena arvestame registreerimisjärjekorda. Osaleda võivad ka registreeritud töötud või inimesed, kes hetkel ei tööta, kuid pole töötuna registreeritud. 

Koolitus ei ole suunatud õpetajatele, riigi- ja KOV ametnikele ega neile, kes õpivad kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis või ülikooli tasemeõppes. 

Koolituskursuse tellijaks on Haridus- ja Teadusministeerium ning seda rahastatakse läbi Euroopa Sotsiaalfondi programmi "Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine". 

Kursuste korraldamise kord. Covid-19 nõuded.

 

Koolitus aitab tugiisikutel selgemalt aru saada, mida temalt eri tüüpi olukordades oodatakse ja kuidas teenust efektiivselt osutada. Õppekava on seotud tugiisiku kutsestandardiga.

Registreeru koolitusele

Läbiviimise aeg: 9. november kuni 28. jaanuar graafiku järgi. Enamasti paarispäevadel, kus 1. päev algab lõuna paiku ja kestab õhtuni ning 2. päev algab hommikul ning kestab pealelõunani.

Läbiviimise koht: õpe toimub HKHK õppelaborites ja klassides. Õpperuumides on olemas kõik teoreetiliseks ja praktiliseks õppeks vajalik.

Koolituse maht: 70 akadeemilist tundi

Sihtrühm: inimesed, kes soovivad tööle asuda tervisest tuleneva erivajadusega lapse või toimetulekuraskustes pere tugiisikuna.

Teemad:

 • Kutse-eetika ja võrgustikutöö sotsiaalhoolekandes

 • Suhtlemine ja nõustamispõhimõtted tugiisiku töös

 • Lapse areng ja selle toetamine

 • Probleemse käitumise ennetamine ja juhendamine erivajadustega laste puhul

 • Väärkohtlemise olemus, ilmingud ja ennetamine

 • Tugiisiku eneseabi

Detailsem info õppekavas

Koolitajad on valdkondlikud spetsialistid ja HKHK kutseõpetajad: Leili Mutso, Kristin Binsol, Mare Tereping, Monika Salumaa, Lisett Randlepp.

Registreerumisega ei ole Te automaatselt õppegruppi arvatud. Koolitusele pääsevad eelisjärjekorras täiskasvanud, kes kuuluvad sihtrühma, kellel on tööalane vajadus ja põhjendus ning viimasena arvestame registreerimisjärjekorda. Osaleda võivad ka registreeritud töötud või inimesed, kes hetkel ei tööta, kuid pole töötuna registreeritud. 

Koolitus ei ole suunatud õpetajatele, riigi- ja KOV ametnikele ega neile, kes õpivad kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis või ülikooli tasemeõppes. 

Koolituskursuse tellijaks on Haridus- ja Teadusministeerium ning seda rahastatakse läbi Euroopa Sotsiaalfondi programmi "Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine". 

Kursuste korraldamise kord. Covid-19 nõuded.

 

Kontaktisik