Tugiisiku koolitus


Koolitus aitab tugiisikutel selgemalt aru saada, mida temalt eri tüüpi olukordades oodatakse ja kuidas teenust efektiivselt osutada. Õppekava on seotud tugiisiku kutsestandardiga.

Registreeru koolitusele

Läbiviimise aeg: 9. november kuni 17. jaanuar graafiku järgi. Enamasti paarispäevadel, kus 1. päev algab ennelõunal ja kestab õhtuni ning 2. päev algab hommikul ning kestab pealelõunani.

Läbiviimise koht: õpe toimub HKHK õppelaborites ja klassides. Õpperuumides on olemas kõik teoreetiliseks ja praktiliseks õppeks vajalik. Õppijal peab olema valmidus veebiõppeks.

Koolituse maht: 70 akadeemilist tundi

Koolitajad on valdkondlikud spetsialistid ja HKHK kutseõpetajad: Leili Mutso, Kristin Binsol, Mare Tereping, Monika Salumaa, Lisett Randlepp.

Sihtrühm: inimesed, kes soovivad tööle asuda tervisest tuleneva erivajadusega lapse või toimetulekuraskustes pere tugiisikuna.

Teemad:

 • Kutse-eetika ja võrgustikutöö sotsiaalhoolekandes

 • Suhtlemine ja nõustamispõhimõtted tugiisiku töös

 • Lapse areng ja selle toetamine

 • Probleemse käitumise ennetamine ja juhendamine erivajadustega laste puhul

 • Väärkohtlemise olemus, ilmingud ja ennetamine

 • Tugiisiku eneseabi

Detailsem info õppekavas

Lisainfo. Koolituskursuse tellijaks on Haridus- ja Teadusministeerium ning seda rahastatakse läbi Euroopa Sotsiaalfondi programmi "Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine". Osaleda saavad täiskasvanud, kes ei õpi kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis või ülikoolis tasemeõppes. 

Registreerumisega ei ole Te automaatselt õppegruppi arvatud. Õppekohtadele põhiliseks valikukriteeriumiks on sihtgruppi kuulumine, tööalane vajadus ja põhjendus ning alles viimasena registreerimisjärjekord. Kõrgharidusega soovijaid saame koolitusele võtta üksnes vabade kohtade olemasolul. Teiega võetakse ühendust e-posti teel.

Kursuste korraldamise kord. Covid-19 nõuded.

 

Koolitus aitab tugiisikutel selgemalt aru saada, mida temalt eri tüüpi olukordades oodatakse ja kuidas teenust efektiivselt osutada. Õppekava on seotud tugiisiku kutsestandardiga.

Registreeru koolitusele

Läbiviimise aeg: 9. november kuni 17. jaanuar graafiku järgi. Enamasti paarispäevadel, kus 1. päev algab ennelõunal ja kestab õhtuni ning 2. päev algab hommikul ning kestab pealelõunani.

Läbiviimise koht: õpe toimub HKHK õppelaborites ja klassides. Õpperuumides on olemas kõik teoreetiliseks ja praktiliseks õppeks vajalik. Õppijal peab olema valmidus veebiõppeks.

Koolituse maht: 70 akadeemilist tundi

Koolitajad on valdkondlikud spetsialistid ja HKHK kutseõpetajad: Leili Mutso, Kristin Binsol, Mare Tereping, Monika Salumaa, Lisett Randlepp.

Sihtrühm: inimesed, kes soovivad tööle asuda tervisest tuleneva erivajadusega lapse või toimetulekuraskustes pere tugiisikuna.

Teemad:

 • Kutse-eetika ja võrgustikutöö sotsiaalhoolekandes

 • Suhtlemine ja nõustamispõhimõtted tugiisiku töös

 • Lapse areng ja selle toetamine

 • Probleemse käitumise ennetamine ja juhendamine erivajadustega laste puhul

 • Väärkohtlemise olemus, ilmingud ja ennetamine

 • Tugiisiku eneseabi

Detailsem info õppekavas

Lisainfo. Koolituskursuse tellijaks on Haridus- ja Teadusministeerium ning seda rahastatakse läbi Euroopa Sotsiaalfondi programmi "Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine". Osaleda saavad täiskasvanud, kes ei õpi kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis või ülikoolis tasemeõppes. 

Registreerumisega ei ole Te automaatselt õppegruppi arvatud. Õppekohtadele põhiliseks valikukriteeriumiks on sihtgruppi kuulumine, tööalane vajadus ja põhjendus ning alles viimasena registreerimisjärjekord. Kõrgharidusega soovijaid saame koolitusele võtta üksnes vabade kohtade olemasolul. Teiega võetakse ühendust e-posti teel.

Kursuste korraldamise kord. Covid-19 nõuded.