Tugisüsteemide arendamine Haapsalu Kutsehariduskeskuses


Projekti kestvus: 01.09.2011 – 30.11.2012

Projektis osalejad: 10 HKHK tügisüsteemide töötajat

Partnerkoolid: Förderwerk St. Elisabeth kutseõppekeskus Saksamaal, Augsburgis, Forth Valley Kolledž Šotimaal, Edinburghis ja Ladejarlen VGS kutseõppeasutus Norras, Trondheimis. 

Projekti sisu: Leonardo da Vinci VETPRO projekti “Tugisüsteemide arendamine Haapsalu Kutsehariduskeskuses” eesmärgiks oli HKHK tugisüsteemide töötajate teadmiste suurendamine kutseõppeasutuse kui terviku toimimisest Euroopa kutsekoolide parimate praktikate näitel. Projektist võtsid osa töötajad, kes otseselt õpetamisega seotud ei ole, kuid kelle töö toetab õppe- ja kasvatusprotsessi - nõustamise, õppetöö korraldamise ja õppekeskkonna kujundamise kaudu. Õpirändurid tutvusid partnerkoolide kooli- ja õppetöökorraldusega, dokumentatsiooni, registrite ja õppeinfosüsteemide haldusega, raamatukogu tööga, õppijate psühholoogilise, sotsiaalse, õppe- ja karjäärinõustamisega, õpilaskodu tööga ja huvitegevuse korraldamisega. 

Projekti fotosid VAATA SIIT – ŠOTIMAANORRA

Projektijuht: HELI HEIMO

Projekti kestvus: 01.09.2011 – 30.11.2012

Projektis osalejad: 10 HKHK tügisüsteemide töötajat

Partnerkoolid: Förderwerk St. Elisabeth kutseõppekeskus Saksamaal, Augsburgis, Forth Valley Kolledž Šotimaal, Edinburghis ja Ladejarlen VGS kutseõppeasutus Norras, Trondheimis. 

Projekti sisu: Leonardo da Vinci VETPRO projekti “Tugisüsteemide arendamine Haapsalu Kutsehariduskeskuses” eesmärgiks oli HKHK tugisüsteemide töötajate teadmiste suurendamine kutseõppeasutuse kui terviku toimimisest Euroopa kutsekoolide parimate praktikate näitel. Projektist võtsid osa töötajad, kes otseselt õpetamisega seotud ei ole, kuid kelle töö toetab õppe- ja kasvatusprotsessi - nõustamise, õppetöö korraldamise ja õppekeskkonna kujundamise kaudu. Õpirändurid tutvusid partnerkoolide kooli- ja õppetöökorraldusega, dokumentatsiooni, registrite ja õppeinfosüsteemide haldusega, raamatukogu tööga, õppijate psühholoogilise, sotsiaalse, õppe- ja karjäärinõustamisega, õpilaskodu tööga ja huvitegevuse korraldamisega. 

Projekti fotosid VAATA SIIT – ŠOTIMAANORRA

Projektijuht: HELI HEIMO