Turismiettevõtja turunduskoolitus


Õpitakse tundma turunduse põhimõtteid, arengulugu ja suundumusi, turismiturunduse eripära ja võimalusi, turundusmeetmestikku, turunduse planeerimist, sise- ja välisturunduse, riiklike- ja piirkondlike turundus- ja arendusorganisatsioonide rolli.

Kandideeri koolitusele

Hind: 0€ 

Läbiviimise aeg: 10.jaan.-28.veebr, teisipäeviti 17:00-20:00. 21.veebr. ei toimu (iseseisva töö nädal)

Läbiviimise koht: Ehitajate tee 3, Haapsalu KHK õppeklassis.

Koolituse maht: 28 akadeemilist tundi, lisandub iseseisev töö.

Sihtrühm: väikeettevõtjad, turismiettevõtjad, - müügi ja turundusjuhid, turismiteenuse pakkujad.

Õppe alustamise nõuded: algtasemel arvuti kasutamise oskus, baasteadmisest ettevõtlusest.

Teemad:

 • Sihtgrupid ja kliendisegmendid

 • Piirkondlikud turundusvõimalused

 • Turunduskanalite valik

 • Kliendi persoona

 • Turundus Facebookis ja Instagramis

 • Google My Business

 • Bränd ja bränding. Brand Estonia tööriistakast

 • Mõõdikud turunduses, turundusuuringud, Google Analytics

 • Turundusstrateegia ja taktika

 • Videoturundus

 • Turundusplaani koostamine

Detailsem sisu õppekavas

Koolitaja Aire Toffer.  Eesti Spaaliidu tegevjuht alates 2007, HKHK Turismiturunduse aluste õpetaja alates 2012. aastast. Aire on lõpetanud EBS Rahvusvahelise ärijuhtimine, võrdsustatud magistriga.

Registreerumisega ei ole Te automaatselt õppegruppi arvatud. Koolitusele pääsevad eelisjärjekorras täiskasvanud, kes kuuluvad sihtrühma, kellel on tööalane vajadus ja põhjendus ning viimasena arvestame registreerimisjärjekorda. Osaleda võivad ka registreeritud töötud või inimesed, kes hetkel ei tööta, kuid pole töötuna registreeritud. 

Koolitus ei ole suunatud õpetajatele, riigi- ja KOV ametnikele ega neile, kes õpivad kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis või ülikooli tasemeõppes. 

Koolituskursuse tellijaks on Haridus- ja Teadusministeerium ning seda rahastatakse läbi Euroopa Sotsiaalfondi programmi "Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine". 

Kursuste korraldamise kord. Covid-19 nõuded.

KOGU KOOLITUSKALENDER

Õpitakse tundma turunduse põhimõtteid, arengulugu ja suundumusi, turismiturunduse eripära ja võimalusi, turundusmeetmestikku, turunduse planeerimist, sise- ja välisturunduse, riiklike- ja piirkondlike turundus- ja arendusorganisatsioonide rolli.

Kandideeri koolitusele

Hind: 0€ 

Läbiviimise aeg: 10.jaan.-28.veebr, teisipäeviti 17:00-20:00. 21.veebr. ei toimu (iseseisva töö nädal)

Läbiviimise koht: Ehitajate tee 3, Haapsalu KHK õppeklassis.

Koolituse maht: 28 akadeemilist tundi, lisandub iseseisev töö.

Sihtrühm: väikeettevõtjad, turismiettevõtjad, - müügi ja turundusjuhid, turismiteenuse pakkujad.

Õppe alustamise nõuded: algtasemel arvuti kasutamise oskus, baasteadmisest ettevõtlusest.

Teemad:

 • Sihtgrupid ja kliendisegmendid

 • Piirkondlikud turundusvõimalused

 • Turunduskanalite valik

 • Kliendi persoona

 • Turundus Facebookis ja Instagramis

 • Google My Business

 • Bränd ja bränding. Brand Estonia tööriistakast

 • Mõõdikud turunduses, turundusuuringud, Google Analytics

 • Turundusstrateegia ja taktika

 • Videoturundus

 • Turundusplaani koostamine

Detailsem sisu õppekavas

Koolitaja Aire Toffer.  Eesti Spaaliidu tegevjuht alates 2007, HKHK Turismiturunduse aluste õpetaja alates 2012. aastast. Aire on lõpetanud EBS Rahvusvahelise ärijuhtimine, võrdsustatud magistriga.

Registreerumisega ei ole Te automaatselt õppegruppi arvatud. Koolitusele pääsevad eelisjärjekorras täiskasvanud, kes kuuluvad sihtrühma, kellel on tööalane vajadus ja põhjendus ning viimasena arvestame registreerimisjärjekorda. Osaleda võivad ka registreeritud töötud või inimesed, kes hetkel ei tööta, kuid pole töötuna registreeritud. 

Koolitus ei ole suunatud õpetajatele, riigi- ja KOV ametnikele ega neile, kes õpivad kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis või ülikooli tasemeõppes. 

Koolituskursuse tellijaks on Haridus- ja Teadusministeerium ning seda rahastatakse läbi Euroopa Sotsiaalfondi programmi "Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine". 

Kursuste korraldamise kord. Covid-19 nõuded.

KOGU KOOLITUSKALENDER

Kontaktisik