Turismiettevõtja turunduskoolitus


Õpitakse tundma turunduse põhimõtteid, arengulugu ja suundumusi, turismiturunduse eripära ja võimalusi, turundusmeetmestikku, turunduse planeerimist, sise- ja välisturunduse, riiklike- ja piirkondlike turundus- ja arendusorganisatsioonide rolli.

Registreeri ootenimekirja siin. 

Hind: 0€ 

Läbiviimise aeg: 2024. a jooksul, 7 õhtul kell 17:15-20:15

Läbiviimise koht: Ehitajate tee 3, Haapsalu KHK õppeklassis.

Koolituse maht: 28 akadeemilist tundi, lisandub iseseisev töö.

Sihtrühm: väikeettevõtjad, turismiettevõtjad, - müügi ja turundusjuhid, turismiteenuse pakkujad.

Õppe alustamise nõuded: algtasemel arvuti kasutamise oskus, baasteadmisest ettevõtlusest.

Teemad:

 • Sihtgrupid ja kliendisegmendid

 • Piirkondlikud turundusvõimalused

 • Turunduskanalite valik

 • Kliendi persoona

 • Turundus Facebookis ja Instagramis

 • Google My Business

 • Bränd ja bränding. Brand Estonia tööriistakast

 • Mõõdikud turunduses, turundusuuringud, Google Analytics

 • Turundusstrateegia ja taktika

 • Videoturundus

 • Turundusplaani koostamine

Detailsem sisu õppekavas

Koolitaja Aire Toffer.  Eesti Spaaliidu tegevjuht alates 2007, HKHK Turismiturunduse aluste õpetaja alates 2012. aastast. Aire on lõpetanud EBS Rahvusvahelise ärijuhtimine, võrdsustatud magistriga.

Koolitusele ei saa me vastu võtta neid, kes õpivad kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis või ülikooli tasemeõppes. 

Koolituskursuse tellijaks on Haridus- ja Teadusministeerium ning seda rahastatakse läbi EL Euroopa Sotsiaalfondi programmi „Täiskasvanuhariduse arendamine ja mitteformaalsete õppimisvõimaluste pakkumine“. 

KOGU KOOLITUSKALENDER

 

Õpitakse tundma turunduse põhimõtteid, arengulugu ja suundumusi, turismiturunduse eripära ja võimalusi, turundusmeetmestikku, turunduse planeerimist, sise- ja välisturunduse, riiklike- ja piirkondlike turundus- ja arendusorganisatsioonide rolli.

Registreeri ootenimekirja siin. 

Hind: 0€ 

Läbiviimise aeg: 2024. a jooksul, 7 õhtul kell 17:15-20:15

Läbiviimise koht: Ehitajate tee 3, Haapsalu KHK õppeklassis.

Koolituse maht: 28 akadeemilist tundi, lisandub iseseisev töö.

Sihtrühm: väikeettevõtjad, turismiettevõtjad, - müügi ja turundusjuhid, turismiteenuse pakkujad.

Õppe alustamise nõuded: algtasemel arvuti kasutamise oskus, baasteadmisest ettevõtlusest.

Teemad:

 • Sihtgrupid ja kliendisegmendid

 • Piirkondlikud turundusvõimalused

 • Turunduskanalite valik

 • Kliendi persoona

 • Turundus Facebookis ja Instagramis

 • Google My Business

 • Bränd ja bränding. Brand Estonia tööriistakast

 • Mõõdikud turunduses, turundusuuringud, Google Analytics

 • Turundusstrateegia ja taktika

 • Videoturundus

 • Turundusplaani koostamine

Detailsem sisu õppekavas

Koolitaja Aire Toffer.  Eesti Spaaliidu tegevjuht alates 2007, HKHK Turismiturunduse aluste õpetaja alates 2012. aastast. Aire on lõpetanud EBS Rahvusvahelise ärijuhtimine, võrdsustatud magistriga.

Koolitusele ei saa me vastu võtta neid, kes õpivad kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis või ülikooli tasemeõppes. 

Koolituskursuse tellijaks on Haridus- ja Teadusministeerium ning seda rahastatakse läbi EL Euroopa Sotsiaalfondi programmi „Täiskasvanuhariduse arendamine ja mitteformaalsete õppimisvõimaluste pakkumine“. 

KOGU KOOLITUSKALENDER

 

Kontaktisik