Uudised

Aasta kutseõpetaja on Liis Rüü, aasta koolitaja Airi Aavik 07. oktoober HKHK


Eile, 6. oktoobril toimus Oru kultuurisaalis Läänemaa aasta õpetaja ning täiskasvanuhariduse tunnustamisüritus. Suure tunnustuse osaliseks said mitmed HKHK töötajad.

Aasta kutseõpetajaks sai inglise keele õpetaja Liis Rüü. Ta on äärmiselt kohusetundlik ja uuendusmeelne õpetaja, kes rakendab inglise keele tundides väga loovalt erinevaid digitaalseid õppemeetodeid ning arendab ennast rahvusvahelistes projektides.

Aasta koolitaja tiitli pälvis kooli haridustehnoloog Airi Aavik, keda esitajate poolt iseloomustati järgmiselt: Ta on positiivne, suurepäraste teadmistega, inimlik, kannatlik, rahulik, hea eneseväljendusoskusega. Ta on tõeline oma ala fanaatik - haridustehnoloogia ja kõik sellega seonduv on tema prioriteet, mis paneb tal silma särama ja mis innustab teda oma oskusi ja teadmisi ka teistele jagama. Tema loengutesse tullakse rõõmuga ja minnakse ära rahulolutundega! Airi oli nomineeritud ka aasta kutseõpetaja kategoorias.

Aasta õppijaks oli nomineeritud samuti kooli töötaja Liis Umda, keda iseloomustati nii: Liis on oma pere ja põhitöö kõrvalt võtnud ette õppimise tee, olnud püüdlik ja kohusetundlik õppija. Asudes kooli tööle leidis ta kiiresti võimalused enesetäiendamiseks. Kuid Liis vaatab ka kaugemale, et sobiva võimaluse korral teha karjääriredelil muudatus. Liis on lõpetanud Haapsalu Kutsehariduskeskuses 4 eriala: koka, puhastusteenindaja, puhastusteenindaja juhendaja ning bürootöötaja eriala.

Aasta põhikooli aineõpetaja nominent Denis Naumov, kes õpetab HKHK üldhariduse osakonnas täiskasvanud õppijatele ajalugu ja ühiskonna õpetust.

Suure tunnustuse osaliseks said teisedki Haapsalu Kutsehariduskeskusega seotud isikud ja asutused.

Läänemaa õppijasõbralikumaks organisatsiooniks sai Haapsalu Sotsiaalmaja, kes on meie väga hea ja pikaaegne koostööpartner. HKHK praktika koordinaator Annika Armipaik-Nukki on neid kirjeldanud nii: see on asutus, kus toetatakse süstemaatiliselt töötajate arengut ja innustatakse kõiki pidevalt õppima. Õppimist soodustatakse majasiseste koolituste kaudu, korraldatakse koostöös partneritega erinevaid koolitussarju ja ka projektipõhiseid täienduskoolitusi. Viimaste aastate tegevused oma töötajate arengusse panustamisel, on väga palju parandanud asutuse üldist teenuste kvaliteeti. Teised piirkonna asutused tahavad tihti Haapsalu Sotsiaalmajast õppida ja eeskuju võtta.

Meie vilistlased Kerdi Lillepuu ning Kerli Loopman olid nomineeritud aasta õppija tiitlile.

Kerdi Lillepuu lõpetas kevadel tekstiilkäsitöö 4.taseme kutseõppe. Ta oli pühendunud ja põhjalik õppija, kes ei tulnud kooli lihtsalt käima, ta tahtis teada, osata ja ise teha.

Kerli kohta on kirjutanud tema rühmajuhendaja Annika Armipaik-Nukki järgmiselt: Kerli alustas 2019. aasta sügisest HKHK-s omandama nii poolelijäänud keskharidust kui ka samal ajal 4. taseme kutseharidust. Kutseharidust õppis ta tsükliõppevormis IT-süsteemide nooremspetsialisti erialal. Peale kutsekvalifikatsiooni omandamist asus Kerli omandama ka IT alast kõrgharidust Tallinna Ülikoolis, samal ajal ise töötades Eesti ühes hinnatumas ettevõttes IT spetsialistina.

Suured õnnesoovid kõikidele nominentidele ja tiitli omanikele kogu koolipere poolt!

Lääne Elu fotogalerii eilsest tunnustamisüritusest.

Eile, 6. oktoobril toimus Oru kultuurisaalis Läänemaa aasta õpetaja ning täiskasvanuhariduse tunnustamisüritus. Suure tunnustuse osaliseks said mitmed HKHK töötajad.

Aasta kutseõpetajaks sai inglise keele õpetaja Liis Rüü. Ta on äärmiselt kohusetundlik ja uuendusmeelne õpetaja, kes rakendab inglise keele tundides väga loovalt erinevaid digitaalseid õppemeetodeid ning arendab ennast rahvusvahelistes projektides.

Aasta koolitaja tiitli pälvis kooli haridustehnoloog Airi Aavik, keda esitajate poolt iseloomustati järgmiselt: Ta on positiivne, suurepäraste teadmistega, inimlik, kannatlik, rahulik, hea eneseväljendusoskusega. Ta on tõeline oma ala fanaatik - haridustehnoloogia ja kõik sellega seonduv on tema prioriteet, mis paneb tal silma särama ja mis innustab teda oma oskusi ja teadmisi ka teistele jagama. Tema loengutesse tullakse rõõmuga ja minnakse ära rahulolutundega! Airi oli nomineeritud ka aasta kutseõpetaja kategoorias.

Aasta õppijaks oli nomineeritud samuti kooli töötaja Liis Umda, keda iseloomustati nii: Liis on oma pere ja põhitöö kõrvalt võtnud ette õppimise tee, olnud püüdlik ja kohusetundlik õppija. Asudes kooli tööle leidis ta kiiresti võimalused enesetäiendamiseks. Kuid Liis vaatab ka kaugemale, et sobiva võimaluse korral teha karjääriredelil muudatus. Liis on lõpetanud Haapsalu Kutsehariduskeskuses 4 eriala: koka, puhastusteenindaja, puhastusteenindaja juhendaja ning bürootöötaja eriala.

Aasta põhikooli aineõpetaja nominent Denis Naumov, kes õpetab HKHK üldhariduse osakonnas täiskasvanud õppijatele ajalugu ja ühiskonna õpetust.

Suure tunnustuse osaliseks said teisedki Haapsalu Kutsehariduskeskusega seotud isikud ja asutused.

Läänemaa õppijasõbralikumaks organisatsiooniks sai Haapsalu Sotsiaalmaja, kes on meie väga hea ja pikaaegne koostööpartner. HKHK praktika koordinaator Annika Armipaik-Nukki on neid kirjeldanud nii: see on asutus, kus toetatakse süstemaatiliselt töötajate arengut ja innustatakse kõiki pidevalt õppima. Õppimist soodustatakse majasiseste koolituste kaudu, korraldatakse koostöös partneritega erinevaid koolitussarju ja ka projektipõhiseid täienduskoolitusi. Viimaste aastate tegevused oma töötajate arengusse panustamisel, on väga palju parandanud asutuse üldist teenuste kvaliteeti. Teised piirkonna asutused tahavad tihti Haapsalu Sotsiaalmajast õppida ja eeskuju võtta.

Meie vilistlased Kerdi Lillepuu ning Kerli Loopman olid nomineeritud aasta õppija tiitlile.

Kerdi Lillepuu lõpetas kevadel tekstiilkäsitöö 4.taseme kutseõppe. Ta oli pühendunud ja põhjalik õppija, kes ei tulnud kooli lihtsalt käima, ta tahtis teada, osata ja ise teha.

Kerli kohta on kirjutanud tema rühmajuhendaja Annika Armipaik-Nukki järgmiselt: Kerli alustas 2019. aasta sügisest HKHK-s omandama nii poolelijäänud keskharidust kui ka samal ajal 4. taseme kutseharidust. Kutseharidust õppis ta tsükliõppevormis IT-süsteemide nooremspetsialisti erialal. Peale kutsekvalifikatsiooni omandamist asus Kerli omandama ka IT alast kõrgharidust Tallinna Ülikoolis, samal ajal ise töötades Eesti ühes hinnatumas ettevõttes IT spetsialistina.

Suured õnnesoovid kõikidele nominentidele ja tiitli omanikele kogu koolipere poolt!

Lääne Elu fotogalerii eilsest tunnustamisüritusest.