Uudised

Bürootöö eriala õpilased tänasid oma õpetajaid 11. juuni HKHK


Reedel, 11. juunil toimus bürootöö eriala õpilaste poolt korraldatud tänuüritus, kus tänati õpetajaid, kes on nõu ja jõuga olnud õpilastele abiks ning toeks. Vaadati tagasi tehtule ja arutleti bürootöö eriala edasiste arenguplaanide üle.

Õpetajatele algas üritus äriteenuste osakonna juhataja Marelle Mölli sõnavõtuga, kus ta tegi kokkuvõtliku tagasivaate bürootöö eriala õpingutele läbi viie õppeaasta ning tänas õpetajaid, kes on aja jooksul panustanud eriala arendusse ja õppetöösse. Ühiselt leiti, et õpilased on saanud palju esinemiskogemust, neid hinnatakse praktikantidena kõrgelt ning harvad pole juhud, kui pärast praktika lõppemist siirdutakse praktikakohta juba ka erialasele tööle. Samuti on bürootöötajatel kutseeksamitel ja võistlustel alati hästi läinud

Pärast õpetajate ümarlauda ning edasiste arenguplaanide tegemist, olid õpetajad palutud pidulikule buffeele. BT-19 ja BT-18 õppijad olid valmistanud õpetaja Taavi Kuusiku juhendamisel rikkaliku pidulaua, millel olevad road olid kõik nende enda valmistanud ning serveeritud.

Suur aitäh nende maitsvate roogade eest!

Reedel, 11. juunil toimus bürootöö eriala õpilaste poolt korraldatud tänuüritus, kus tänati õpetajaid, kes on nõu ja jõuga olnud õpilastele abiks ning toeks. Vaadati tagasi tehtule ja arutleti bürootöö eriala edasiste arenguplaanide üle.

Õpetajatele algas üritus äriteenuste osakonna juhataja Marelle Mölli sõnavõtuga, kus ta tegi kokkuvõtliku tagasivaate bürootöö eriala õpingutele läbi viie õppeaasta ning tänas õpetajaid, kes on aja jooksul panustanud eriala arendusse ja õppetöösse. Ühiselt leiti, et õpilased on saanud palju esinemiskogemust, neid hinnatakse praktikantidena kõrgelt ning harvad pole juhud, kui pärast praktika lõppemist siirdutakse praktikakohta juba ka erialasele tööle. Samuti on bürootöötajatel kutseeksamitel ja võistlustel alati hästi läinud

Pärast õpetajate ümarlauda ning edasiste arenguplaanide tegemist, olid õpetajad palutud pidulikule buffeele. BT-19 ja BT-18 õppijad olid valmistanud õpetaja Taavi Kuusiku juhendamisel rikkaliku pidulaua, millel olevad road olid kõik nende enda valmistanud ning serveeritud.

Suur aitäh nende maitsvate roogade eest!