Uudised

Bürootöötajad külastasid õppetöö raames suurettevõtteid 11. oktoober HKHK


7. oktoobril külastasid õppetöö raames bürootöötaja eriala (BTI-21) täiskasvanud õppijad kahte suurt ettevõtet - Eesti Energiat ning Büroomaailma.

Õppekäigu eesmärk oli tutvustada õpilastele ettevõtete bürooruume ning bürootehnikat, aga ka töövahendeid ning inventari, mida saab kasutada kontori sisustamiseks ja ergonoomilise töökoha komplekteerimiseks. Rõhuasetus oli ka digivahenditel, mida ja kuidas ettevõtted kasutavad.

Büroomaailmas anti õpilastele kiire ülevaade ettevõttest, räägiti ergonoomikast ning peamistest müügiartiklitest ja nende muutustest seoses COVIDiga. Huvitava tõsiasjana toodi välja fakt, et kui enne oli müüdavaimaks tooteks koopiapaber, siis nüüd on selleks hoopis WC paber. Rõhutati vene keele oskuse olulisust personali palkamisel.

Eesti Energias tutvuti konverentsikeskusega, seal üles seatud tehnikaga ning koosoleku korraldamise võimalustega. Samuti tutvustati ettevõtte pikaajalise strateegia ülesehitust, büroo töökorraldust ning üleminekut digitaalsele dokumendihaldusele.

Väljasõidul nähtu ja kuuldu põhjal kavandavad õpilased õppeülesandena oma unistuste kontori, mida esitlevad järgmisel õppesessioonil oma kaasõpilastele ning eriala õpetajatele. 

Õppijaid saatsid õppekäigul äriteenuste osakonna juhataja Marelle Möll, kutseõpetaja Ülle Moks ning kooli haridustehnoloog Airi Aavik.

7. oktoobril külastasid õppetöö raames bürootöötaja eriala (BTI-21) täiskasvanud õppijad kahte suurt ettevõtet - Eesti Energiat ning Büroomaailma.

Õppekäigu eesmärk oli tutvustada õpilastele ettevõtete bürooruume ning bürootehnikat, aga ka töövahendeid ning inventari, mida saab kasutada kontori sisustamiseks ja ergonoomilise töökoha komplekteerimiseks. Rõhuasetus oli ka digivahenditel, mida ja kuidas ettevõtted kasutavad.

Büroomaailmas anti õpilastele kiire ülevaade ettevõttest, räägiti ergonoomikast ning peamistest müügiartiklitest ja nende muutustest seoses COVIDiga. Huvitava tõsiasjana toodi välja fakt, et kui enne oli müüdavaimaks tooteks koopiapaber, siis nüüd on selleks hoopis WC paber. Rõhutati vene keele oskuse olulisust personali palkamisel.

Eesti Energias tutvuti konverentsikeskusega, seal üles seatud tehnikaga ning koosoleku korraldamise võimalustega. Samuti tutvustati ettevõtte pikaajalise strateegia ülesehitust, büroo töökorraldust ning üleminekut digitaalsele dokumendihaldusele.

Väljasõidul nähtu ja kuuldu põhjal kavandavad õpilased õppeülesandena oma unistuste kontori, mida esitlevad järgmisel õppesessioonil oma kaasõpilastele ning eriala õpetajatele. 

Õppijaid saatsid õppekäigul äriteenuste osakonna juhataja Marelle Möll, kutseõpetaja Ülle Moks ning kooli haridustehnoloog Airi Aavik.