Uudised

Eesti Töötukassa toetab rahaliselt mitmetele HKHK erialadele õppima asumist 28. mai HKHK


Suvine vastuvõtt on täies hoos ning seetõttu on hea aeg meelde tuletada, et Eesti Töötukassa maksab õppima asujatele tasemeõppes osalemise toetust. Ka Haapsalu Kutsehariduskeskuses on õppekavasid, millel õppimist Eesti Töötukassa toetab. Nendeks on:

Toetus on mõeldud tööealistele töötavatele ja töötuna registreeritud inimestele, kellel on puuduliku või vananenud hariduse või oskuste tõttu keeruline leida uut tööd või kellel on oht töökoht kaotada.

Toetust makstakse õppima asumisel tasuta õppekohal kutsehariduses, rakenduskõrghariduses või bakalaureuseõppes. 

Eesti Töötukassa poolt toetatavate õppekavade nimekirjas on õppekavad, mis valmistavad ette töötajaid põhikutsealadele, kus valdkondlike tööjõuvajaduse uuringute kohaselt (OSKA uuringud) on lähiaastatel kasvav tööjõuvajadus ja tööjõu nõudlus on suurem kui pakkumine

2022. aastal on makstava toetuse suurus 292 eurot kuus, sellelt peetakse kinni tulumaks. Toetust makstakse alates Eesti Hariduse Infosüsteemis (EHIS) märgitud õppimise alguskuupäevast kogu nominaalse õppeaja jooksul.

Toetatavate õppekavade ning toetuse saamise kohta leiab täpsemat infot Eesti Töötukassa kodulehelt.

Suvine vastuvõtt on täies hoos ning seetõttu on hea aeg meelde tuletada, et Eesti Töötukassa maksab õppima asujatele tasemeõppes osalemise toetust. Ka Haapsalu Kutsehariduskeskuses on õppekavasid, millel õppimist Eesti Töötukassa toetab. Nendeks on:

Toetus on mõeldud tööealistele töötavatele ja töötuna registreeritud inimestele, kellel on puuduliku või vananenud hariduse või oskuste tõttu keeruline leida uut tööd või kellel on oht töökoht kaotada.

Toetust makstakse õppima asumisel tasuta õppekohal kutsehariduses, rakenduskõrghariduses või bakalaureuseõppes. 

Eesti Töötukassa poolt toetatavate õppekavade nimekirjas on õppekavad, mis valmistavad ette töötajaid põhikutsealadele, kus valdkondlike tööjõuvajaduse uuringute kohaselt (OSKA uuringud) on lähiaastatel kasvav tööjõuvajadus ja tööjõu nõudlus on suurem kui pakkumine

2022. aastal on makstava toetuse suurus 292 eurot kuus, sellelt peetakse kinni tulumaks. Toetust makstakse alates Eesti Hariduse Infosüsteemis (EHIS) märgitud õppimise alguskuupäevast kogu nominaalse õppeaja jooksul.

Toetatavate õppekavade ning toetuse saamise kohta leiab täpsemat infot Eesti Töötukassa kodulehelt.