Uudised

HKHK Erasmus+ kutsehariduse õpirände harta pikenes 08. märts HKHK


2016. aastal sai Haapsalu Kutsehariduskeskus esmakordselt Erasmus+ kutsehariduse õpirände harta omanikuks. Eelmisel nädalal saime rõõmsa tagasiside, et sügisel esitatud Harta pikendamise taotlus sai ka seekord rahuldatud ning kuni aastani 2027 on HKHK edasi Hartat omavate kutsekoolide hulgas.

Erasmus+ kutsehariduse õpirände hartaga tunnustatakse kutsekoolide võimekust viia ellu kõrge kvaliteediga rahvusvahelist õpirännet ja Erasmus+ programmi vahenditega edendada kooli rahvusvahelistumist.

Kutsehariduse õpirände harta omanikuna võtab kool pikaajalise kohustuse panustada jätkuvalt rahvusvahelise õpirände edendamisse ja rakendab strateegilist lähenemist rahvusvahelise õpirände lõimimisel kooli tegevustesse. Harta omamine annab koolile võimaluse esitada taotlusi kutsehariduse õpirände meetmes lihtsustatud korras ning tagada meie õpilastele ja töötajatele parimad võimalused, et osaleda erialastel välispraktikatel, stažeerida euroopa koolides ja ettevõtetes ning jätkata meie heaks traditsiooniks kujunenud rahvusvahelist tööd veelgi edukamalt.

Loodame nüüd, et õige pea saame jälle kõikidele õpiränduritele pakkuda põnevaid enesetäiendamise kogemusi ning võõrustada oma häid partnereid ka Haapsalus.

Seni võid lugeda meie eelnevast tegevusest ja kõigist projektidest, mis sellel õppeaastal veebi kolinud on: hkhkinternational.eu

 

2016. aastal sai Haapsalu Kutsehariduskeskus esmakordselt Erasmus+ kutsehariduse õpirände harta omanikuks. Eelmisel nädalal saime rõõmsa tagasiside, et sügisel esitatud Harta pikendamise taotlus sai ka seekord rahuldatud ning kuni aastani 2027 on HKHK edasi Hartat omavate kutsekoolide hulgas.

Erasmus+ kutsehariduse õpirände hartaga tunnustatakse kutsekoolide võimekust viia ellu kõrge kvaliteediga rahvusvahelist õpirännet ja Erasmus+ programmi vahenditega edendada kooli rahvusvahelistumist.

Kutsehariduse õpirände harta omanikuna võtab kool pikaajalise kohustuse panustada jätkuvalt rahvusvahelise õpirände edendamisse ja rakendab strateegilist lähenemist rahvusvahelise õpirände lõimimisel kooli tegevustesse. Harta omamine annab koolile võimaluse esitada taotlusi kutsehariduse õpirände meetmes lihtsustatud korras ning tagada meie õpilastele ja töötajatele parimad võimalused, et osaleda erialastel välispraktikatel, stažeerida euroopa koolides ja ettevõtetes ning jätkata meie heaks traditsiooniks kujunenud rahvusvahelist tööd veelgi edukamalt.

Loodame nüüd, et õige pea saame jälle kõikidele õpiränduritele pakkuda põnevaid enesetäiendamise kogemusi ning võõrustada oma häid partnereid ka Haapsalus.

Seni võid lugeda meie eelnevast tegevusest ja kõigist projektidest, mis sellel õppeaastal veebi kolinud on: hkhkinternational.eu