Uudised

HKHK õpetajad osalesid kaasahaaraval meeskonnatöö koolitusel 19. august HKHK


Uue kooliaasta eel toimus Roosta Puhkekülas HKHK töötajatele koolitus, mille viis läbi Belbini Koostöökunstikooli asutaja ja juhtivtreener Mats Soomre. Seekordne koolitus oli järg poolteist aastat tagasi toimunud Belbini meeskonnakoolitusele, mis sai ellu kutsutud peale Haapsalu Täiskasvanute Gümnaasiumi ühinemist kutsekooliga möödunud õppeaastal. Seekordse koolituse käigus said 40 õpetajat välja selgitada oma individuaalsed meeskonnarollid ning tundma õppida enda ning kaaslaste tugevusi ning lubatud nõrkusi meeskonnatöös.

Mats Soomre läbi viidud koolitus oli intensiivne ja huvitav, pani kaasa mõtlema ning inimesi paremini mõistma. Kogenud koolitaja tõi palju elulisi näiteid, kaasas aktiivselt osalejaid ja astus ise üles erinevates meeskonnarollides.

Nii näiteks saime teada, kui oluline töötaja on meeskonnas “viimistleja”, kes on hoolas, kohusetundlik ja leiab üles kõik vead ning puudused, kuid kaldub asjatult muretsema ja vastumeelselt delegeerima. Ning kui vajalik on meeskonnas “kujundaja”, kes oma töös on kiire, jõuline ja julge takistuste ületaja, kuid suhetes kaaslastega võib olla provotseeriv ja teiste tundeid haavav. Peale koolitust jätkub töö meeskondades, kus sagedamini koos töötavad tiimid saavad tutvuda kaaslaste põhiliste tugevuste ja nõrkustega, et koostöös edaspidi veelgi tulemuslikum olla.

Koolitus toimus projekti  „Koostöise meeskonna loomine Haapsalu Kutsehariduskeskuse ja Haapsalu Täiskasvanute Gümnaasiumi ühinemisel” raames. Euroopa Sotsiaalfondi ja Eesti riigi toetus projekti läbiviimiseks oli 4 876,00 eurot.

Uue kooliaasta eel toimus Roosta Puhkekülas HKHK töötajatele koolitus, mille viis läbi Belbini Koostöökunstikooli asutaja ja juhtivtreener Mats Soomre. Seekordne koolitus oli järg poolteist aastat tagasi toimunud Belbini meeskonnakoolitusele, mis sai ellu kutsutud peale Haapsalu Täiskasvanute Gümnaasiumi ühinemist kutsekooliga möödunud õppeaastal. Seekordse koolituse käigus said 40 õpetajat välja selgitada oma individuaalsed meeskonnarollid ning tundma õppida enda ning kaaslaste tugevusi ning lubatud nõrkusi meeskonnatöös.

Mats Soomre läbi viidud koolitus oli intensiivne ja huvitav, pani kaasa mõtlema ning inimesi paremini mõistma. Kogenud koolitaja tõi palju elulisi näiteid, kaasas aktiivselt osalejaid ja astus ise üles erinevates meeskonnarollides.

Nii näiteks saime teada, kui oluline töötaja on meeskonnas “viimistleja”, kes on hoolas, kohusetundlik ja leiab üles kõik vead ning puudused, kuid kaldub asjatult muretsema ja vastumeelselt delegeerima. Ning kui vajalik on meeskonnas “kujundaja”, kes oma töös on kiire, jõuline ja julge takistuste ületaja, kuid suhetes kaaslastega võib olla provotseeriv ja teiste tundeid haavav. Peale koolitust jätkub töö meeskondades, kus sagedamini koos töötavad tiimid saavad tutvuda kaaslaste põhiliste tugevuste ja nõrkustega, et koostöös edaspidi veelgi tulemuslikum olla.

Koolitus toimus projekti  „Koostöise meeskonna loomine Haapsalu Kutsehariduskeskuse ja Haapsalu Täiskasvanute Gümnaasiumi ühinemisel” raames. Euroopa Sotsiaalfondi ja Eesti riigi toetus projekti läbiviimiseks oli 4 876,00 eurot.