Uudised

HKHK praktikasüsteemi tunnustati kvaliteedimärgiga 26. mai HKHK

Haapsalu Kutsehariduskeskuse praktikasüsteem sai kõrge tunnustuse osaliseks – koolile omistati praktikasüsteemi kvaliteedimärk aastateks 2020-2024.


Eneseanalüüsi raport, mille kool esitas, sai assessorite poolt väga positiivse tagasisiside ning kinnituse, et kõik HKHK  praktikaprotsessi hinnatavad põhikriteeriumid vastavad nõuetele.

HKHK osales hindamises IT-süsteemide nooremspetsialisti, bürootöö ja tisleriõppe õppekavadega, kuid praktikasüsteemi eneseanalüüsi koostasime ja hindasime omalt poolt kui ühtset kooliülest praktikaprotsessi.

Kui meie eneseanalüüsi raport valmis sai, siis edastasime selle Innovele ja meie kooli hindavatele assessoritele, kes on tunnustatud kutse- ja kõrghariduse praktika eksperdid. Raporti esitamisele lisaks käisid assessorid ka koolis kohapeal nii meie kui ka kõigi kolme praktikaprotsessi osapoolega (õpilased, ettevõtte- ja koolipoolsed praktika-juhendajad) kohtumas. 

HKHK osales SA Innove „Tööturu vajadustele vastava kutse- ja kõrghariduse arendamine“ (PRÕM) raames elluviidava tegevuse „Praktikaprotsessi tunnustamine kutse- ja kõrghariduses“ projektis, mille eesmärgiks on ühtlustada koolide praktikaprotsessi toimivust läbi kooli enesehindamise ja välishindamise, tuginedes hindamiskriteeriumidele. 

Hindamisprotsessi läbinud koolid saavad kvaliteedimärgi, mis on tunnustus kutse- ja kõrgkoolidele kvaliteetse praktikasüsteemi loomise ja rakendamise eest. Kvaliteedimärgi väljastamise eesmärk on tunnustada kutse- ja kõrgkoole praktika korraldusega seonduvate tegevuste eest ning motiveerida koole praktikaga seotud arendustegevuste kavandamisel ja elluviimisel. Samuti taotletakse kvaliteedimärgi väljastamisega koolide teistele eeskujuks seadmist, parimate praktikate jagamist ning koolide praktikakorralduse kvaliteeti tõstmist.Kvaliteedimärgi saamiseks peavad koolile assessorite poolt antud hinnangud vastama nõutavale tasemele kolmes põhikriteeriumis – praktika planeerimine, praktika toimumine ning tagasisidestamine ja parendamine. Kui mõni kriteerium ei vasta nõutavale tasemele, siis kvaliteedimärki ei väljastata.

Suured tänud kõikidele meie õpetajatele ning töötajatele, kes on HKHK praktikaprotsessi arendusse nende aastate vältel panustanud ja palju õnne meile kõigile!

Annika Armipaik-Nukki

HKHK praktikakoordinaator

Eneseanalüüsi raport, mille kool esitas, sai assessorite poolt väga positiivse tagasisiside ning kinnituse, et kõik HKHK  praktikaprotsessi hinnatavad põhikriteeriumid vastavad nõuetele.

HKHK osales hindamises IT-süsteemide nooremspetsialisti, bürootöö ja tisleriõppe õppekavadega, kuid praktikasüsteemi eneseanalüüsi koostasime ja hindasime omalt poolt kui ühtset kooliülest praktikaprotsessi.

Kui meie eneseanalüüsi raport valmis sai, siis edastasime selle Innovele ja meie kooli hindavatele assessoritele, kes on tunnustatud kutse- ja kõrghariduse praktika eksperdid. Raporti esitamisele lisaks käisid assessorid ka koolis kohapeal nii meie kui ka kõigi kolme praktikaprotsessi osapoolega (õpilased, ettevõtte- ja koolipoolsed praktika-juhendajad) kohtumas. 


HKHK osales SA Innove „Tööturu vajadustele vastava kutse- ja kõrghariduse arendamine“ (PRÕM) raames elluviidava tegevuse „Praktikaprotsessi tunnustamine kutse- ja kõrghariduses“ projektis, mille eesmärgiks on ühtlustada koolide praktikaprotsessi toimivust läbi kooli enesehindamise ja välishindamise, tuginedes hindamiskriteeriumidele. 

Hindamisprotsessi läbinud koolid saavad kvaliteedimärgi, mis on tunnustus kutse- ja kõrgkoolidele kvaliteetse praktikasüsteemi loomise ja rakendamise eest. Kvaliteedimärgi väljastamise eesmärk on tunnustada kutse- ja kõrgkoole praktika korraldusega seonduvate tegevuste eest ning motiveerida koole praktikaga seotud arendustegevuste kavandamisel ja elluviimisel. Samuti taotletakse kvaliteedimärgi väljastamisega koolide teistele eeskujuks seadmist, parimate praktikate jagamist ning koolide praktikakorralduse kvaliteeti tõstmist.Kvaliteedimärgi saamiseks peavad koolile assessorite poolt antud hinnangud vastama nõutavale tasemele kolmes põhikriteeriumis – praktika planeerimine, praktika toimumine ning tagasisidestamine ja parendamine. Kui mõni kriteerium ei vasta nõutavale tasemele, siis kvaliteedimärki ei väljastata.

Suured tänud kõikidele meie õpetajatele ning töötajatele, kes on HKHK praktikaprotsessi arendusse nende aastate vältel panustanud ja palju õnne meile kõigile!

Annika Armipaik-Nukki

HKHK praktikakoordinaator