Uudised

IT õpilastel käis võrguinsenerist külalisõpetaja tundi andmas 29. aprill HKHK


13. aprillil külastas HKHK-d külalisõpetajana meie kooli endine õpetaja võrguinsener Marko Kõrv, kes töötab nüüd Citic Telecom CPC nimelises ettevõttes.  

Meie IT eriala esimese ja teise kursuse õpilastele rääkis  Marko enda võrguinseneri igapäevatööst rahvusvahelises interneti teenuspakkuja firmas, mis pakub lahendusi praktiliselt kõikides tähtsamates ettevõtte IKT valdkondades. Marko tõi huvitavaid näiteid reaalselt toimunud küberrünnakutest, samuti suurtest rikkeintsidentidest nagu merekaablite lõhkumine laevade poolt jms. Jutuks tuli ka internetitaristu toimimise tagamine sõjaolukorras ja riikide vahelisest küberturbe alasest võistlusest "Locked Shields", millel Marko on mitmeid kordi ise osalenud.

IT-21 ja IT-20 õpperühma õpilased jäid tunniga väga rahule ja nad leidsid sealt enda jaoks palju uut ja huvitavat infot. Ühe õpilase tagasiside: “Sain teada, mida saab koolist saadud teadmistega päris maailmas teha ja kuidas Eesti osaleb väga suures küber ülesandes, kus on ligikaudu 200 eestlast osalemas”. Kõik õpilased hindasid nii õpetajat kui ka räägitu sisu kõrgelt ja huvipakkuvaks.

Külalisõpetaja tund oli toetatud Haridus- ja noorteameti ning Euroopa Liidu Sotsiaalfondi poolt rahastatud projekti  "Tööandjate ja õppeasutuste koostöö toetamine praktikasüsteemi arendamisel" poolt.

13. aprillil külastas HKHK-d külalisõpetajana meie kooli endine õpetaja võrguinsener Marko Kõrv, kes töötab nüüd Citic Telecom CPC nimelises ettevõttes.  

Meie IT eriala esimese ja teise kursuse õpilastele rääkis  Marko enda võrguinseneri igapäevatööst rahvusvahelises interneti teenuspakkuja firmas, mis pakub lahendusi praktiliselt kõikides tähtsamates ettevõtte IKT valdkondades. Marko tõi huvitavaid näiteid reaalselt toimunud küberrünnakutest, samuti suurtest rikkeintsidentidest nagu merekaablite lõhkumine laevade poolt jms. Jutuks tuli ka internetitaristu toimimise tagamine sõjaolukorras ja riikide vahelisest küberturbe alasest võistlusest "Locked Shields", millel Marko on mitmeid kordi ise osalenud.

IT-21 ja IT-20 õpperühma õpilased jäid tunniga väga rahule ja nad leidsid sealt enda jaoks palju uut ja huvitavat infot. Ühe õpilase tagasiside: “Sain teada, mida saab koolist saadud teadmistega päris maailmas teha ja kuidas Eesti osaleb väga suures küber ülesandes, kus on ligikaudu 200 eestlast osalemas”. Kõik õpilased hindasid nii õpetajat kui ka räägitu sisu kõrgelt ja huvipakkuvaks.

Külalisõpetaja tund oli toetatud Haridus- ja noorteameti ning Euroopa Liidu Sotsiaalfondi poolt rahastatud projekti  "Tööandjate ja õppeasutuste koostöö toetamine praktikasüsteemi arendamisel" poolt.