Uudised

Kool on alates 14. detsembrist suletud, õpilased suunatakse võimalusel distantsõppele 09. detsember HKHK


Täna otsustas Vabariigi Valitsus sulgeda alates 14. detsembrist kõik koolid, mistõttu on edasine õppetöö Haapsalu Kutsehariduskeskuses korraldatud järgmiselt:

1) kõik noored on distantsõppel 14.-18. detsembrini ja 4. jaanuarist kuni 8. jaanuarini. Kui selleks ajaks piiranguid ei pikendata, tullakse kooli tagasi 11. jaanuaril. Õppetöö toimub tunniplaani alusel;

2) täiskasvanute õpperühmad, kellel  on tunniplaanis ettenähtud tunnid, siis nende tundide toimumise otsustavad osakondade juhatajad ja annavad sellest teada nii õpetajatele kui õpilastele. Kui on võimalik viia õppetööd läbi distantsilt, siis tunnid toimuvad, kui ei ole võimalik, lükkuvad tunnid uude aastasse. Täiskasvanute kutseõppe rühmad, kelle õppetsükkel peab toimuma  jaanuarikuu 1. nädalal, tulevad kooli juhul, kui Vabariigi Valitsus piirangut ei pikenda;

3) põhikooli- ja gümnaasiumiõpilased on 14.-18. detsembrini distantsõppel, sellele järgneb vaheaeg. Kooli tullakse tagasi 11. jaanuaril;

4) täienduskoolituste kohta annab informatsiooni koolitusjuht Ingrit Kera, koolitused@hkhk.edu.ee.

 

Kui teil tekib küsimusi õppetöö korralduse kohta, siis võtke ühendust oma rühmajuhendajaga.

Soovime kõigile rahulikke pühi ning püsime terved!

Täna otsustas Vabariigi Valitsus sulgeda alates 14. detsembrist kõik koolid, mistõttu on edasine õppetöö Haapsalu Kutsehariduskeskuses korraldatud järgmiselt:

1) kõik noored on distantsõppel 14.-18. detsembrini ja 4. jaanuarist kuni 8. jaanuarini. Kui selleks ajaks piiranguid ei pikendata, tullakse kooli tagasi 11. jaanuaril. Õppetöö toimub tunniplaani alusel;

2) täiskasvanute õpperühmad, kellel  on tunniplaanis ettenähtud tunnid, siis nende tundide toimumise otsustavad osakondade juhatajad ja annavad sellest teada nii õpetajatele kui õpilastele. Kui on võimalik viia õppetööd läbi distantsilt, siis tunnid toimuvad, kui ei ole võimalik, lükkuvad tunnid uude aastasse. Täiskasvanute kutseõppe rühmad, kelle õppetsükkel peab toimuma  jaanuarikuu 1. nädalal, tulevad kooli juhul, kui Vabariigi Valitsus piirangut ei pikenda;

3) põhikooli- ja gümnaasiumiõpilased on 14.-18. detsembrini distantsõppel, sellele järgneb vaheaeg. Kooli tullakse tagasi 11. jaanuaril;

4) täienduskoolituste kohta annab informatsiooni koolitusjuht Ingrit Kera, koolitused@hkhk.edu.ee.

 

Kui teil tekib küsimusi õppetöö korralduse kohta, siis võtke ühendust oma rühmajuhendajaga.

Soovime kõigile rahulikke pühi ning püsime terved!