Uudised

Koolipoolsed praktikajuhedajad said kokku, et arutada praktikakorralduse üle 14. juuni HKHK


Koolipoolsed praktikajuhendajad said juunikuu alguses kokku, et üheskoos arutada, mis on hetkel praktika korraldamisel põletavamad teemad ja kuidas saada praktikaprotsessi tulemuslikumaks.

Praktika koordinaator andis ülevaate kes ja kuidas hetkel meie koolis praktikakorralduses osalevad ning milliseid kokkulepitud dokumente, juhendeid ja eeskirju järgime. Mis tegevused vajavad endiselt jõudsamat sissetöötamist ja mis valdkonnas on  mõtted arendustegevusteks.

Koolitaja Cynne Põldäär pani kokku tulnud juhendajad omavahel arutama praktika murekohtade üle, millele hiljem üheskoos ka lahendusi pakuti. Kuigi praktikaprotsessi üks olulisemaid lülisid on õpilane, siis ei tohi me seejuures unustada ka iseendaid ehk juhendajaid, kes peavad ka ennast ja enda tööd analüüsima ning reflekteerima.

Koolituspäevade kokkuvõtteks tõdesid juhendajad, et meil on päris hea praktikasüsteemi korraldus, teeme üheskoos õiget asja ja oleme õigel teel. Muidugi esineb raskusi ja kitsaskohti endiselt, kuid nendega pidevalt tegeletakse ja me ei ole oma muredega üksi. 

Koolituspäevad viidi läbi Harno ja ESF poolt toetatud projekti “Tööandjate ja õppeasutuste koostöö toetamine praktikasüsteemi arendamisel” toel. 

Koolipoolsed praktikajuhendajad said juunikuu alguses kokku, et üheskoos arutada, mis on hetkel praktika korraldamisel põletavamad teemad ja kuidas saada praktikaprotsessi tulemuslikumaks.

Praktika koordinaator andis ülevaate kes ja kuidas hetkel meie koolis praktikakorralduses osalevad ning milliseid kokkulepitud dokumente, juhendeid ja eeskirju järgime. Mis tegevused vajavad endiselt jõudsamat sissetöötamist ja mis valdkonnas on  mõtted arendustegevusteks.

Koolitaja Cynne Põldäär pani kokku tulnud juhendajad omavahel arutama praktika murekohtade üle, millele hiljem üheskoos ka lahendusi pakuti. Kuigi praktikaprotsessi üks olulisemaid lülisid on õpilane, siis ei tohi me seejuures unustada ka iseendaid ehk juhendajaid, kes peavad ka ennast ja enda tööd analüüsima ning reflekteerima.

Koolituspäevade kokkuvõtteks tõdesid juhendajad, et meil on päris hea praktikasüsteemi korraldus, teeme üheskoos õiget asja ja oleme õigel teel. Muidugi esineb raskusi ja kitsaskohti endiselt, kuid nendega pidevalt tegeletakse ja me ei ole oma muredega üksi. 

Koolituspäevad viidi läbi Harno ja ESF poolt toetatud projekti “Tööandjate ja õppeasutuste koostöö toetamine praktikasüsteemi arendamisel” toel.