Uudised

Kuidas kohalikud omavalitsused toetavad täiskasvanuharidust 27. mai HKHK


Erasmus+ projekti "Kohalikud omavalitsused toetavad täiskasvanuharidust" raames külastasid meid 26. mail ETKA Andras koos projektipartneritega Itaaliast, Lätist ja Leedust

Välissuhete koordinaator Heli Heimo ja koolitusjuht Ingrit Kera tutvustasid õppimisvõimalusi täiskasvanutele Haapsalu Kutsehariduskeskuses. Kogemuste vahetamise käigus toodi esile meie kooli meeldiv ja omanäoline õpikeskkond ning sõbralik õhkkond. Edasi läksid külalised Haapsalu Linnavalitsusse, kus räägiti täpsemalt koostööteemadel.

Euroopa täiskasvanuõppe tegevuskava AGENDA rõhutab vajadust suurendada oluliselt täiskasvanute osalemist formaalses, mitteformaalses ja informaalses õppes, kas siis tööalaste oskuste omandamiseks, kodanikuaktiivsuse tagamiseks või isiklikuks arenguks ja eneseteostuseks.  Projekti eesmärkideks ongi tutvuda täiskasvanute koolitust toetavate omavalitsuste heade tavade näidete ja vahenditega, edendada koostööd ja suurendada osalejate teadmisi ja arusaamist mitteformaalse hariduse rollist.

Erasmus+ projekti "Kohalikud omavalitsused toetavad täiskasvanuharidust" raames külastasid meid 26. mail ETKA Andras koos projektipartneritega Itaaliast, Lätist ja Leedust

Välissuhete koordinaator Heli Heimo ja koolitusjuht Ingrit Kera tutvustasid õppimisvõimalusi täiskasvanutele Haapsalu Kutsehariduskeskuses. Kogemuste vahetamise käigus toodi esile meie kooli meeldiv ja omanäoline õpikeskkond ning sõbralik õhkkond. Edasi läksid külalised Haapsalu Linnavalitsusse, kus räägiti täpsemalt koostööteemadel.

Euroopa täiskasvanuõppe tegevuskava AGENDA rõhutab vajadust suurendada oluliselt täiskasvanute osalemist formaalses, mitteformaalses ja informaalses õppes, kas siis tööalaste oskuste omandamiseks, kodanikuaktiivsuse tagamiseks või isiklikuks arenguks ja eneseteostuseks.  Projekti eesmärkideks ongi tutvuda täiskasvanute koolitust toetavate omavalitsuste heade tavade näidete ja vahenditega, edendada koostööd ja suurendada osalejate teadmisi ja arusaamist mitteformaalse hariduse rollist.