Uudised

Kutsume üles tunnustama täiskasvanud õppijaid 28. aprill HKHK


Kutsume üles kuni 30. maini esitama kandidaate täiskasvanuhariduse tunnustuskonkursile ETKA Andrase veebilehel!

Kandidaate saab esitada neljas kategoorias - aasta õppija, aasta õpitegu, aasta koolitaja ja aasta õppijasõbralik tööandja.

Ootame kõiki inimesi esitama aasta õppija kandidaadiks neid inimesi, kes on jätkanud täiskasvanuna katkenud haridusteed või omandanud uue eriala ning seeläbi muutnud oma elu. Lääne maakonna täiskasvanuhariduse koordinaatori Ingrit Kera sõnul annab konkurss võimaluse esile tõsta õppivaid täiskasvanuid, õppimist väärtustavaid organisatsioone ja  kogukondlike õppimist soosivaid tegusid. Eelmisel aastal esitati Läänemaal kokku 18 kandidaati. Mõelge ehk on teie tutvusringkonnas mõni tubli õppija või väärib tunnustust mõni koolitaja, kelle koolitusest hiljuti näiteks veebis osa saite või vääriks tunnustust hoopis teie tööandja, kes on pakkunud enesetäiendamise võimalusi. Märgakem ja tunnustagem oma maakonna inimesi!

Eelmise aastal oli Läänemaa aasta õppija Tiiu Aavik, kelle sõnul on täiskasvanuna õppimine muutnud tema elu, andnud juurde uusi väljakutseid ning võimaldanud leida uue töö ettevõtjana.

Lisaks soovime konkursiga tunnustada õpitegusid, mis aitavad inimestel saada õppimisest positiivseid kogemusi, uusi teadmisi ja oskusi. Aasta õpiteo kategooriasse sobivad kogukondlikud õppimist edendavad ja toetavad tegevused, kus löövad kaasa aktiivsed kogukonna liikmed. Konkursi raames otsime ja tunnustame ka täiskasvanute koolitajaid, kes on koolitajana tegevad avalikus, era- ja/või kolmandas sektoris ning kes toetavad täiskasvanud inimeste enesearengut indiviidi, kogukonna ja ühiskonna tasandil. Õppijasõbraliku tööandja kategoorias soovime esile tõsta neid organisatsioone, kus toetatakse süstemaatiliselt töötajate arengut ja innustatakse õppima, luuakse tööpraktika võimalusi ning soodustatakse mitmekesist karjääri, sh oskuste kaasajastamist, investeeritakse töötajate ümberõppesse.

Kõigi maakonna kandidaatide seast selgitatakse välja maakonna esinumbrid, kes saavad tunnustatud maakonna tänusündmusel täiskasvanud õppija nädala raames, oktoobris. Maakonna laureaatide seast teeb valiku üleriigiline komisjon.

Aasta õppijat, koolitajat ja õpitegusid tunnustatakse 8. oktoobril toimuval täiskasvanuhariduse tänusündmusel, mis on osa traditsioonilisest täiskasvanud õppija nädalast.  Aasta õppijasõbralikku tööandjat tunnustatakse 14.oktoobril Eesti Tööandjate Keskliidu majas toimuval sündmusel. Täiskasvanud õppija nädal toimub sel aastal 24. korda ja selle eesmärk on tõsta esile täiskasvanuna õppimine.

Tunnustamine toimub Euroopa Sotsiaalfondi projekti "Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine" raames. Konkursi korraldab Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsioon koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumi, Eesti Tööandjate Keskliidu ja Euroopa täiskasvanuhariduse veebikeskkond EPALE-ga ja Eesti Külaliikumisega Kodukant

 

Lisainfo: ingrit.kera@hkhk.edu.ee

Läänemaa koordinaator Ingrit Kera, tel 5081016

Kutsume üles kuni 30. maini esitama kandidaate täiskasvanuhariduse tunnustuskonkursile ETKA Andrase veebilehel!

Kandidaate saab esitada neljas kategoorias - aasta õppija, aasta õpitegu, aasta koolitaja ja aasta õppijasõbralik tööandja.

Ootame kõiki inimesi esitama aasta õppija kandidaadiks neid inimesi, kes on jätkanud täiskasvanuna katkenud haridusteed või omandanud uue eriala ning seeläbi muutnud oma elu. Lääne maakonna täiskasvanuhariduse koordinaatori Ingrit Kera sõnul annab konkurss võimaluse esile tõsta õppivaid täiskasvanuid, õppimist väärtustavaid organisatsioone ja  kogukondlike õppimist soosivaid tegusid. Eelmisel aastal esitati Läänemaal kokku 18 kandidaati. Mõelge ehk on teie tutvusringkonnas mõni tubli õppija või väärib tunnustust mõni koolitaja, kelle koolitusest hiljuti näiteks veebis osa saite või vääriks tunnustust hoopis teie tööandja, kes on pakkunud enesetäiendamise võimalusi. Märgakem ja tunnustagem oma maakonna inimesi!

Eelmise aastal oli Läänemaa aasta õppija Tiiu Aavik, kelle sõnul on täiskasvanuna õppimine muutnud tema elu, andnud juurde uusi väljakutseid ning võimaldanud leida uue töö ettevõtjana.

Lisaks soovime konkursiga tunnustada õpitegusid, mis aitavad inimestel saada õppimisest positiivseid kogemusi, uusi teadmisi ja oskusi. Aasta õpiteo kategooriasse sobivad kogukondlikud õppimist edendavad ja toetavad tegevused, kus löövad kaasa aktiivsed kogukonna liikmed. Konkursi raames otsime ja tunnustame ka täiskasvanute koolitajaid, kes on koolitajana tegevad avalikus, era- ja/või kolmandas sektoris ning kes toetavad täiskasvanud inimeste enesearengut indiviidi, kogukonna ja ühiskonna tasandil. Õppijasõbraliku tööandja kategoorias soovime esile tõsta neid organisatsioone, kus toetatakse süstemaatiliselt töötajate arengut ja innustatakse õppima, luuakse tööpraktika võimalusi ning soodustatakse mitmekesist karjääri, sh oskuste kaasajastamist, investeeritakse töötajate ümberõppesse.

Kõigi maakonna kandidaatide seast selgitatakse välja maakonna esinumbrid, kes saavad tunnustatud maakonna tänusündmusel täiskasvanud õppija nädala raames, oktoobris. Maakonna laureaatide seast teeb valiku üleriigiline komisjon.

Aasta õppijat, koolitajat ja õpitegusid tunnustatakse 8. oktoobril toimuval täiskasvanuhariduse tänusündmusel, mis on osa traditsioonilisest täiskasvanud õppija nädalast.  Aasta õppijasõbralikku tööandjat tunnustatakse 14.oktoobril Eesti Tööandjate Keskliidu majas toimuval sündmusel. Täiskasvanud õppija nädal toimub sel aastal 24. korda ja selle eesmärk on tõsta esile täiskasvanuna õppimine.

Tunnustamine toimub Euroopa Sotsiaalfondi projekti "Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine" raames. Konkursi korraldab Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsioon koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumi, Eesti Tööandjate Keskliidu ja Euroopa täiskasvanuhariduse veebikeskkond EPALE-ga ja Eesti Külaliikumisega Kodukant

 

Lisainfo: ingrit.kera@hkhk.edu.ee

Läänemaa koordinaator Ingrit Kera, tel 5081016