Uudised

Lõppes järjekordne praktikasüsteemi arendamise projekt 30. juuni HKHK


Lõppes järjekordne HARNO (Haridus- ja Noorteameti) ja EL Sotsiaalfondi poolt toetatud praktikasüsteemi arendamise projekt, mille tegevused kestsid alates 2021 märts kuni 30. juuni 2022. 

Projekti eesmärgiks oli nii ettevõtete- kui ka koolipoolsete praktikajuhendajate koolitamine, kutseõpetajate stažeerimine, praktikute õppetöösse kaasamine ja uute praktikavormide piloteerimine. Vaatamata sellele, et projekti aeg kattus kõrge koroona viiruse riski ajaperioodiga, mis raskendas kontaktõppes tegutsemist, saavutati kõik tegevusteks määratud näitajad. Toimus 10 koolitust, mille tulemusel koolitasime 111 praktikajuhendajat, arendasime ja piloteerisime kahte uut praktikavormi, kaasasime õppetöösse 30 eriala spetsialisti ning 12 kutseõpetajat käis stažeerimas. 

Võib tõdeda, et projekt oli edukas ja selle vilju saame koolis nautida veel mitmeid järgnevaid aastaid. 

Annika Armipaik-Nukki, projektijuht

Lõppes järjekordne HARNO (Haridus- ja Noorteameti) ja EL Sotsiaalfondi poolt toetatud praktikasüsteemi arendamise projekt, mille tegevused kestsid alates 2021 märts kuni 30. juuni 2022. 

Projekti eesmärgiks oli nii ettevõtete- kui ka koolipoolsete praktikajuhendajate koolitamine, kutseõpetajate stažeerimine, praktikute õppetöösse kaasamine ja uute praktikavormide piloteerimine. Vaatamata sellele, et projekti aeg kattus kõrge koroona viiruse riski ajaperioodiga, mis raskendas kontaktõppes tegutsemist, saavutati kõik tegevusteks määratud näitajad. Toimus 10 koolitust, mille tulemusel koolitasime 111 praktikajuhendajat, arendasime ja piloteerisime kahte uut praktikavormi, kaasasime õppetöösse 30 eriala spetsialisti ning 12 kutseõpetajat käis stažeerimas. 

Võib tõdeda, et projekt oli edukas ja selle vilju saame koolis nautida veel mitmeid järgnevaid aastaid. 

Annika Armipaik-Nukki, projektijuht