Uudised

Õppetöö jätkumine mais ja juunis 27. mai HKHK


Alates 18. maist hakkab kool Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt etteantud tingimustel osaliselt läbi viima kontaktõpet koolis, samuti jätkame täienduskoolitustega.  Õpe toimub koolis väikestes õpperühmades (kuni 10 õpilast + õpetaja), kus igale ruumis viibijale on arvestatud 2-meetrine vahemaa.

Kool varustab riskirühmade õppijaid vajalike kaitsevahenditega ja korraldab õppetöö ruumide desinfitseerimise. Lähtuvalt etteantud nõuetest peab kool mõistlikuks korraga kooli kutsuda vaid üksikud õpperühmad, nendeks on eelkõige lõpukursused või need õpperühmad, kellel on vajadus praktiliste tundide järele. Teiste õpperühmadega jätkub distantsõpe kodus.

Kool planeerib kontaktõpet ühe nädala kaupa ning teavitab õpperühmi, kes on järgmistel nädalatel kontaktõppele oodatud. Õppedirektori Ülle Ojamäe sõnul pole välistatud, et juunikuus, kui lõpukursustel toimuvad juba kutseeksamid, saab kontaktõppele lubada ka esimese ja teise kursuse õpperühmi.

Kõik, kes tulevad kooli, peavad järgima kooli poolt kehtestatud ohutusreegleid!

Kontaktõppe ajal on vajadusel võimalik ööbida õpilaskodus, kuid oma soovist tuleb eelnevalt õpilaskodule teada andaRaamatukogu on avalikuks kasutamiseks suletud, kuid raamatuid saab laenutamiseks ette tellida kirjutades mia.rakaselg@hkhk.edu.ee  ja tagastada raamatukogu ukse taga asuvasse laenutus- ning tagastuslauale. Koolis saab E-R süüa koolilõunat õpperühmade söögivahetundide graafiku järgi, laupäeval toitlustamist ei toimu. Õpilaskodus ööbivatele noortele valmistatakse koolis ette toidupakid hommiku- ja õhtusöökideks.

Teistel õpperühmadel, keda kontaktõppele ei kutsuta, jätkub õppetöö distantsõppena tunniplaani järgi. Augustikuus 3.-19. augustini jätkame jätkukursustega õppetööd koolis, et kõik vajalikud lõppeva õppeaasta praktilised oskused saaksid omandatud.

Kui teil tekib õppetöö läbiviimise kohta küsimusi, siis pöörduge nendega rühmajuhendaja poole.

Alates 18. maist hakkab kool Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt etteantud tingimustel osaliselt läbi viima kontaktõpet koolis, samuti jätkame täienduskoolitustega.  Õpe toimub koolis väikestes õpperühmades (kuni 10 õpilast + õpetaja), kus igale ruumis viibijale on arvestatud 2-meetrine vahemaa.

Kool varustab riskirühmade õppijaid vajalike kaitsevahenditega ja korraldab õppetöö ruumide desinfitseerimise. Lähtuvalt etteantud nõuetest peab kool mõistlikuks korraga kooli kutsuda vaid üksikud õpperühmad, nendeks on eelkõige lõpukursused või need õpperühmad, kellel on vajadus praktiliste tundide järele. Teiste õpperühmadega jätkub distantsõpe kodus.

Kool planeerib kontaktõpet ühe nädala kaupa ning teavitab õpperühmi, kes on järgmistel nädalatel kontaktõppele oodatud. Õppedirektori Ülle Ojamäe sõnul pole välistatud, et juunikuus, kui lõpukursustel toimuvad juba kutseeksamid, saab kontaktõppele lubada ka esimese ja teise kursuse õpperühmi.

Kõik, kes tulevad kooli, peavad järgima kooli poolt kehtestatud ohutusreegleid!

Kontaktõppe ajal on vajadusel võimalik ööbida õpilaskodus, kuid oma soovist tuleb eelnevalt õpilaskodule teada andaRaamatukogu on avalikuks kasutamiseks suletud, kuid raamatuid saab laenutamiseks ette tellida kirjutades mia.rakaselg@hkhk.edu.ee  ja tagastada raamatukogu ukse taga asuvasse laenutus- ning tagastuslauale. Koolis saab E-R süüa koolilõunat õpperühmade söögivahetundide graafiku järgi, laupäeval toitlustamist ei toimu. Õpilaskodus ööbivatele noortele valmistatakse koolis ette toidupakid hommiku- ja õhtusöökideks.

Teistel õpperühmadel, keda kontaktõppele ei kutsuta, jätkub õppetöö distantsõppena tunniplaani järgi. Augustikuus 3.-19. augustini jätkame jätkukursustega õppetööd koolis, et kõik vajalikud lõppeva õppeaasta praktilised oskused saaksid omandatud.

Kui teil tekib õppetöö läbiviimise kohta küsimusi, siis pöörduge nendega rühmajuhendaja poole.