Uudised

Õppijad on oma kooli üle uhked 07. oktoober HKHK


Kevadel toimusid üleriigilised kutsekoolide õpilaste rahuloluküsitlused, mille tulemuste põhjal hindasid meie õpilased õppimist Haapsalu Kutsehariduskeskuses kõigis küsimustes kõrgemalt kui õpilased teistes Eesti kutsekoolides keskmiselt. Sel aastal vastas küsitlusele 138 õpilast, neist 116 olid kutseharidust omandavad täiskasvanud ning ülejäänud kutsekeskharidusõppes õppivad noored.

Kõige kõrgema hinnangu andsid õpilased meie kooli mainele (HKHK hinnang 4,5; Eesti keskmine 4,1). Sellise hinnangu sisuna väitsid õppijad, et nad on uhked, et nad õpivad Haapsalu Kutsehariduskeskuses ning heameelega soovitavad kooli oma sõpradele.

Kõrge oli ka üldine rahulolu kooliga (HKHK hinnang 4,5; Eesti keskmine 4,0). Selle hinnangu põhjal tunnevad õpilased ennast koolis hästi, koolis on huvitav ning enamasti lähevad nad kooli hea meelega.

Väga rahul on õpilased kooli söökla ja toitudega (HKHK hinnang 4,4; Eesti keskmine 3,8) ning heade suhetega kaasõpilastega, nende abi ning toetusega (HKHK hinnang 4,4; Eesti keskmine 4). 

Õpilased peavad õppimist koolis oluliseks, hindavad heaks õppedistsipliini ning õpetaja hoolikat kuulamist tunnis (HKHK hinnang 4,3; Eesti keskmine 3,8). 

Teistest kutsekoolidest erinevalt arvavad õpilased, et meie õpetajad oskavad õppetunnis luua hästi seoseid igapäevaeluga, kus õpitud teadmisi kasutada (HKHK hinnang 4,1; Eesti keskmine 3,6). 

Üleriigilisi küsitlusi viiakse Eestis läbi alates 2017. aastast. Selline küsitlus annab hea ülevaate nii oma kooli õpilaste hoiakutest kui ka võrdlusvõimaluse teiste kutsekoolidega.

Kevadel toimusid üleriigilised kutsekoolide õpilaste rahuloluküsitlused, mille tulemuste põhjal hindasid meie õpilased õppimist Haapsalu Kutsehariduskeskuses kõigis küsimustes kõrgemalt kui õpilased teistes Eesti kutsekoolides keskmiselt. Sel aastal vastas küsitlusele 138 õpilast, neist 116 olid kutseharidust omandavad täiskasvanud ning ülejäänud kutsekeskharidusõppes õppivad noored.

Kõige kõrgema hinnangu andsid õpilased meie kooli mainele (HKHK hinnang 4,5; Eesti keskmine 4,1). Sellise hinnangu sisuna väitsid õppijad, et nad on uhked, et nad õpivad Haapsalu Kutsehariduskeskuses ning heameelega soovitavad kooli oma sõpradele.

Kõrge oli ka üldine rahulolu kooliga (HKHK hinnang 4,5; Eesti keskmine 4,0). Selle hinnangu põhjal tunnevad õpilased ennast koolis hästi, koolis on huvitav ning enamasti lähevad nad kooli hea meelega.

Väga rahul on õpilased kooli söökla ja toitudega (HKHK hinnang 4,4; Eesti keskmine 3,8) ning heade suhetega kaasõpilastega, nende abi ning toetusega (HKHK hinnang 4,4; Eesti keskmine 4). 

Õpilased peavad õppimist koolis oluliseks, hindavad heaks õppedistsipliini ning õpetaja hoolikat kuulamist tunnis (HKHK hinnang 4,3; Eesti keskmine 3,8). 

Teistest kutsekoolidest erinevalt arvavad õpilased, et meie õpetajad oskavad õppetunnis luua hästi seoseid igapäevaeluga, kus õpitud teadmisi kasutada (HKHK hinnang 4,1; Eesti keskmine 3,6). 

Üleriigilisi küsitlusi viiakse Eestis läbi alates 2017. aastast. Selline küsitlus annab hea ülevaate nii oma kooli õpilaste hoiakutest kui ka võrdlusvõimaluse teiste kutsekoolidega.