Uudised

Osale HKHK-s tasuta kursustel 03. veebruar HKHK

Soovijatel on taas võimalik osaleda tasuta tööalastel kursustel.


Alates aastast 2015 on läbi programmi „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine“ lõpetanud kokku Haapsalu Kutsehariduskeskuses 2778 õppijat. Keskmiselt osaleb igal aastal täiendusõppes ca 600 inimest.

Euroopa Sotsiaalfondi toetatava tegevuse  eesmärk on motiveerida täiskasvanuid õppima ning luua kvaliteetsed, paindlikud ning tööturu arenguvajadusi arvestavad õppimisvõimalused. Ka sel aastal on koolitustele registreerimine avatud ning meie kursuste nimekiri on aasta jooksul täienemas. Kiire info huviliseni jõuab läbi koolituskalendri või kooli infokirjade.

Alates aastast 2015 on läbi programmi „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine“ lõpetanud kokku Haapsalu Kutsehariduskeskuses 2778 õppijat. Keskmiselt osaleb igal aastal täiendusõppes ca 600 inimest.

Euroopa Sotsiaalfondi toetatava tegevuse  eesmärk on motiveerida täiskasvanuid õppima ning luua kvaliteetsed, paindlikud ning tööturu arenguvajadusi arvestavad õppimisvõimalused. Ka sel aastal on koolitustele registreerimine avatud ning meie kursuste nimekiri on aasta jooksul täienemas. Kiire info huviliseni jõuab läbi koolituskalendri või kooli infokirjade.