Uudised

Praktikasüsteemi arendamise projekt koostöös ettevõtetega sai rahastuse 09. märts HKHK


Haapsalu Kutsehariduskeskuses sai positiivse rahastusotsuse HARNO (Haridus- ja Noorteameti) projektitaotluse „Haapsalu Kutsehariduskeskuse
praktikasüsteemi arendamine koostöös ettevõtetega“ elluviimiseks ning toetas projekti tegevusi 24 034,74 euroga. Projekt kestab märtsist 2021 kuni juuni lõpuni 2022.

Projekti raames toimub nii selle aasta kevadel kui ka järgmisel õppeaastal mitmeid koolitusi nii töökohapõhise kui ka koolipõhise õppe praktikajuhendajatele, ettevõtetes stažeerib 12 kutseõpetajat ning tunde kutsutakse läbi viima 30 külalisõpetajat. Praktikasüsteemi arendamiseks piloteeritakse mööblirestaureerimise erialal kahte praktikavormi – mentori toel iseseisva praktika läbiviimist ja kolmepoolse praktika hindamise mudeli rakendamist täiskasvanud õppijate praktikaprotsessis.

Projekti hakkab juhtima HKHK praktika koordinaator Annika Armipaik-Nukki.

 

Haapsalu Kutsehariduskeskuses sai positiivse rahastusotsuse HARNO (Haridus- ja Noorteameti) projektitaotluse „Haapsalu Kutsehariduskeskuse
praktikasüsteemi arendamine koostöös ettevõtetega“ elluviimiseks ning toetas projekti tegevusi 24 034,74 euroga. Projekt kestab märtsist 2021 kuni juuni lõpuni 2022.

Projekti raames toimub nii selle aasta kevadel kui ka järgmisel õppeaastal mitmeid koolitusi nii töökohapõhise kui ka koolipõhise õppe praktikajuhendajatele, ettevõtetes stažeerib 12 kutseõpetajat ning tunde kutsutakse läbi viima 30 külalisõpetajat. Praktikasüsteemi arendamiseks piloteeritakse mööblirestaureerimise erialal kahte praktikavormi – mentori toel iseseisva praktika läbiviimist ja kolmepoolse praktika hindamise mudeli rakendamist täiskasvanud õppijate praktikaprotsessis.

Projekti hakkab juhtima HKHK praktika koordinaator Annika Armipaik-Nukki.