Uudised

Sõnakorjel Helsingis 08. november HKHK


Täiendava soome keele õppe projekti raames õppisime K-19 ja KO-20 koka eriala rühmadega soome keelt keelekeskkonnas Helsingis. Õppekäigul ühendasime keeleõppe erialaga: giidi juhendamisel tutvusime tuuril "Makuasioita" Soome toidukultuuriga Hotelli- ja Restoranimuuseumis, jälgisime messikeskuses aasta koka ja aasta teenindaja kutsevõistluseid, osalesime toitlustusettevõtetes teenindussituatsioonides, kiikasime peakoka juhendamisel restorani Linnankellari kööki, tutvusime Arabia muuseumis Soome disainerite loodud klaasist ja keraamiliste nõudega. Õppijate tagasisides toodi esile rühmade kokkukasvamist, tunnustati korraldust ja hinnati kõrgelt tipprestorani külastust. Viimane oli hea motivaator õppijatele, et jätkata õpinguid lõpuni. 

Kolme päeva jooksul kogusime ja tõlkisime erialast sõnavara, pildistades silte, viitasid, juhiseid jms. Kogutud piltidest koostame erialase pildisõnastiku. Õpetajatel ja õppijatel endil oli tore tõdeda, et kui esialgu tundus soome keelest arusaamine raske, siis juba esimese päeva pärastlõunal keelekeskkonnas olles ja konteksti toel (restoran, muuseum, selgitused) kasvas arusaamine märgatavalt ning tüüpiliste olukordade väljendid said kiiresti selgeks.

Koka eriala õpilasi saatsid õppekäigul õpetajad Ülle Ojamäe, Aili Tervonen ja Taavi Kuusik. Õppekäigu läbiviimine toimus ESF toel.

Täiendava soome keele õppe projekti raames õppisime K-19 ja KO-20 koka eriala rühmadega soome keelt keelekeskkonnas Helsingis. Õppekäigul ühendasime keeleõppe erialaga: giidi juhendamisel tutvusime tuuril "Makuasioita" Soome toidukultuuriga Hotelli- ja Restoranimuuseumis, jälgisime messikeskuses aasta koka ja aasta teenindaja kutsevõistluseid, osalesime toitlustusettevõtetes teenindussituatsioonides, kiikasime peakoka juhendamisel restorani Linnankellari kööki, tutvusime Arabia muuseumis Soome disainerite loodud klaasist ja keraamiliste nõudega. Õppijate tagasisides toodi esile rühmade kokkukasvamist, tunnustati korraldust ja hinnati kõrgelt tipprestorani külastust. Viimane oli hea motivaator õppijatele, et jätkata õpinguid lõpuni. 

Kolme päeva jooksul kogusime ja tõlkisime erialast sõnavara, pildistades silte, viitasid, juhiseid jms. Kogutud piltidest koostame erialase pildisõnastiku. Õpetajatel ja õppijatel endil oli tore tõdeda, et kui esialgu tundus soome keelest arusaamine raske, siis juba esimese päeva pärastlõunal keelekeskkonnas olles ja konteksti toel (restoran, muuseum, selgitused) kasvas arusaamine märgatavalt ning tüüpiliste olukordade väljendid said kiiresti selgeks.

Koka eriala õpilasi saatsid õppekäigul õpetajad Ülle Ojamäe, Aili Tervonen ja Taavi Kuusik. Õppekäigu läbiviimine toimus ESF toel.