Uudised

Sotsiaalvaldkonna praktikate kaitsmised ja kutseeksamid olid edukad 02. september HKHK


Eelmisel nädalal oli koolimajas kokkuvõtete aeg – toimusid mitmed tegevusjuhendaja, lapsehoidja ning hooldustöötaja kutseeksamid ja praktikate kaitsmised, mis võttis kokku 60ne õpilase õpingud Haapsalu Kutsehariduskeskuses.

Esmaspäeval, 24. augustil toimus tegevusjuhendajate kutseeksam, kus 16 töökohapõhises õppes õppinud tegevusjuhendajat sooritasid edukalt oma erialast pädevust kinnitava kutseeksami. Eksam oli üles ehitatud selliselt, et iga õpilane pidi  koostama tegevusplaani reaalsele kliendile ning seda aasta jooksul ellu viima.

Hindamiskomisjoni esimees Küllike Valk ütles, et õpilased olid sel aastal tõepoolest hästi tublid ja motiveeritud ning nende tööde kaitsmisel oli igal sammul tunda ka töökollektiivi kaasatust erinevates situatsioonides. Samuti lisas ta, et tegevusjuhendaja töö on ju rõõmus töö ning sellel ametikohal võiks olla rohkem meesterahvaid.

Kolmapäeval, 26. augustil toimus eksam hooldustöötaja eriala 14le töökohapõhises õppes õppijale, millele järgnes laupäeval ka hooldustöötaja tsükliõppes õppinud 12ne õpilase poolt edukalt sooritatud kutseeksam.

28. augustil kaitsesid tsükliõppes õppinud hooldustöötaja tase 3 rühma õpilased praktika aruandeid. Sotsiaalvaldkonna juhtõpetaja Leili Mutso sõnul oli komisjoni liige Serli Küünarpuu kõikide õpilaste tööd põhjalikult läbi vaadanud ning andis neile kaitsmisel põhjaliku tagasiside. Juhtõpetaja Leili Mutso toonitas, et kaitsmisel tõdesid kõik, kes juba ka sellel erialal töötavad, et nad on oma kutsumuse leidnud ning jätkavad tööd õpitud erialal ka edaspidi, sest teoorias õpitut saab hakata veelgi sihipärasemalt praktikasse rakendama. Komisjoni liige Riin Rosenperk rõhutas ka õpilaste töödest üles kerkinud olulist teemat, et õpingute jooksul peaks käsitlema rohkem seda, kuidas kliendi surmaga ning leinaga toime tulla ja lähedastele toeks olla ise selle juures terveks jäädes. Komisjon tõdes, et mahlakad olid nii tööd kui ka esitlused, puudust polnud emotsioonidest ega pikkadest kirjeldustest.

Reedel, 28. augustil toimus kutseeksam lapsehoidjate töökohapõhises õppes õppijatele. Samuti jagus eksamikomisjonil õpilaste kohta vaid kiidusõnu. Kutsetunnistuse õiguse said kõik 18 lapsehoidjat.

Hindamiskomisjoni esimehel Maarika Arul oli rõõm tõdeda, et tegemist oli tugeva õppegrupiga, kellel oli kooli poolt antud hea ettevalmistus ning praktilised oskused, mis tulid kaasa töökohalt. Õpilased kasutasid oma töös uusi lähenemisviise ja -võtteid, nagu näiteks kaardid ja piktogramm. “Oli tunda, et lapsehoidjatel on tugispetsialistide struktuur hästi paigas, sest teati, kuhu pöörduda ja lapsi suunata. Ka oli hea tõdeda, et koostöö lapsevanemaga oli hästi tunda”, lisas ta juurde.

Sotsiaalvaldkonna õpilaste lõpuaktus toimub 11. septembril algusega kell 13 koolimaja aulas.

Vastuvõtt tegevusjuhendaja töökohapõhisesse õppesse kestab vabade kohtade olemasolul kuni 30. septembrini.

Eelmisel nädalal oli koolimajas kokkuvõtete aeg – toimusid mitmed tegevusjuhendaja, lapsehoidja ning hooldustöötaja kutseeksamid ja praktikate kaitsmised, mis võttis kokku 60ne õpilase õpingud Haapsalu Kutsehariduskeskuses.

Esmaspäeval, 24. augustil toimus tegevusjuhendajate kutseeksam, kus 16 töökohapõhises õppes õppinud tegevusjuhendajat sooritasid edukalt oma erialast pädevust kinnitava kutseeksami. Eksam oli üles ehitatud selliselt, et iga õpilane pidi  koostama tegevusplaani reaalsele kliendile ning seda aasta jooksul ellu viima.

Hindamiskomisjoni esimees Küllike Valk ütles, et õpilased olid sel aastal tõepoolest hästi tublid ja motiveeritud ning nende tööde kaitsmisel oli igal sammul tunda ka töökollektiivi kaasatust erinevates situatsioonides. Samuti lisas ta, et tegevusjuhendaja töö on ju rõõmus töö ning sellel ametikohal võiks olla rohkem meesterahvaid.

Kolmapäeval, 26. augustil toimus eksam hooldustöötaja eriala 14le töökohapõhises õppes õppijale, millele järgnes laupäeval ka hooldustöötaja tsükliõppes õppinud 12ne õpilase poolt edukalt sooritatud kutseeksam.

28. augustil kaitsesid tsükliõppes õppinud hooldustöötaja tase 3 rühma õpilased praktika aruandeid. Sotsiaalvaldkonna juhtõpetaja Leili Mutso sõnul oli komisjoni liige Serli Küünarpuu kõikide õpilaste tööd põhjalikult läbi vaadanud ning andis neile kaitsmisel põhjaliku tagasiside. Juhtõpetaja Leili Mutso toonitas, et kaitsmisel tõdesid kõik, kes juba ka sellel erialal töötavad, et nad on oma kutsumuse leidnud ning jätkavad tööd õpitud erialal ka edaspidi, sest teoorias õpitut saab hakata veelgi sihipärasemalt praktikasse rakendama. Komisjoni liige Riin Rosenperk rõhutas ka õpilaste töödest üles kerkinud olulist teemat, et õpingute jooksul peaks käsitlema rohkem seda, kuidas kliendi surmaga ning leinaga toime tulla ja lähedastele toeks olla ise selle juures terveks jäädes. Komisjon tõdes, et mahlakad olid nii tööd kui ka esitlused, puudust polnud emotsioonidest ega pikkadest kirjeldustest.

Reedel, 28. augustil toimus kutseeksam lapsehoidjate töökohapõhises õppes õppijatele. Samuti jagus eksamikomisjonil õpilaste kohta vaid kiidusõnu. Kutsetunnistuse õiguse said kõik 18 lapsehoidjat.

Hindamiskomisjoni esimehel Maarika Arul oli rõõm tõdeda, et tegemist oli tugeva õppegrupiga, kellel oli kooli poolt antud hea ettevalmistus ning praktilised oskused, mis tulid kaasa töökohalt. Õpilased kasutasid oma töös uusi lähenemisviise ja -võtteid, nagu näiteks kaardid ja piktogramm. “Oli tunda, et lapsehoidjatel on tugispetsialistide struktuur hästi paigas, sest teati, kuhu pöörduda ja lapsi suunata. Ka oli hea tõdeda, et koostöö lapsevanemaga oli hästi tunda”, lisas ta juurde.

Sotsiaalvaldkonna õpilaste lõpuaktus toimub 11. septembril algusega kell 13 koolimaja aulas.

Vastuvõtt tegevusjuhendaja töökohapõhisesse õppesse kestab vabade kohtade olemasolul kuni 30. septembrini.