Uudised

Täiskasvanud õppija nädal HKHK-s 13. oktoober HKHK


Selle nädalaga algas järjekorras juba 2️5. täiskasvanuhariduse teemanädal ehk TÕN, mis aitab märgata elukestva õppe võimalusi ning sütitada õpihuvi. 

Ka Haapsalu Kutsehariduskeskus tähistab ja osaleb sellel õppimist täis nädalal.

Teisipäeval, 11. oktoobril, võõrustasime meie kooli aulas suurt tunnustusüritust, kus tänasime ja tunnustasime koos õpetajatega ka 2022 aasta Läänemaa täiskasvanuhariduse valdkonnas silma paistnud tegusaid inimesi. Mitmed ka meie kooliga tihedalt seotud inimesed said suure tunnustuse, mis näitab, et oleme maakonnas täiskasvanuhariduse keskpunkt. Palju õnne veelkord Aile Nõupuu, Marko Valker ja Margus Maripuu.

12. oktoobril toimusid nii üle-eesti kui ka HKHK-s mitmed õpitunnid, kus sõltumata asukohast või seltskonnast, ühe tunni jooksul, õpiti üheskoos midagi uut. Meie majas toimus ukraina sõjapõgenikele suunatud arvuti- ja digioskuste koolitus Tiiu Aaviku poolt, kõikidele huvilistele oli avatud loeng Aili Tervoneni käsitöö tunni raames ja õhtu lõpetas huvitav psühhodraama õpituba Mare Terepingi juhtimisel.

Lisaks toimunud õpitundidele rullub kuni oktoobri lõpuni välja erinevatest õpi- ja töötubadest tulvil sündmustejada. Näiteks 18. oktoobril on kõigil võimalus võtta osa meie majas toimuvast Airi Aaviku digikoolitusest “Kuidas olla veebis nähtav”. 

Läänemaal ja ka mujal maakondades toimuvaid õpisündmusi saab leida ETKA Andras kodulehe kalendrist. 

Loodame, et ka meie HKHK koolipere võtab hetkeks kiirel sügisperioodil selle aja iseendale, et õppida ja kogeda vahelduseks midagi uut ning põnevat ka enda arenguks.

Pildil on meie koolimaja õuele istutatud elukestva õppe õunapuu, mis oma imelistes sügisvärvides tervitab ja soovib teile kõigile head täiskasvanud õppija nädalat!

Täiskasvanud õppija nädalat korraldavad Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsioon Andras ning Haridus- ja Teadusministeerium.

Selle nädalaga algas järjekorras juba 2️5. täiskasvanuhariduse teemanädal ehk TÕN, mis aitab märgata elukestva õppe võimalusi ning sütitada õpihuvi. 

Ka Haapsalu Kutsehariduskeskus tähistab ja osaleb sellel õppimist täis nädalal.

Teisipäeval, 11. oktoobril, võõrustasime meie kooli aulas suurt tunnustusüritust, kus tänasime ja tunnustasime koos õpetajatega ka 2022 aasta Läänemaa täiskasvanuhariduse valdkonnas silma paistnud tegusaid inimesi. Mitmed ka meie kooliga tihedalt seotud inimesed said suure tunnustuse, mis näitab, et oleme maakonnas täiskasvanuhariduse keskpunkt. Palju õnne veelkord Aile Nõupuu, Marko Valker ja Margus Maripuu.

12. oktoobril toimusid nii üle-eesti kui ka HKHK-s mitmed õpitunnid, kus sõltumata asukohast või seltskonnast, ühe tunni jooksul, õpiti üheskoos midagi uut. Meie majas toimus ukraina sõjapõgenikele suunatud arvuti- ja digioskuste koolitus Tiiu Aaviku poolt, kõikidele huvilistele oli avatud loeng Aili Tervoneni käsitöö tunni raames ja õhtu lõpetas huvitav psühhodraama õpituba Mare Terepingi juhtimisel.

Lisaks toimunud õpitundidele rullub kuni oktoobri lõpuni välja erinevatest õpi- ja töötubadest tulvil sündmustejada. Näiteks 18. oktoobril on kõigil võimalus võtta osa meie majas toimuvast Airi Aaviku digikoolitusest “Kuidas olla veebis nähtav”. 

Läänemaal ja ka mujal maakondades toimuvaid õpisündmusi saab leida ETKA Andras kodulehe kalendrist. 

Loodame, et ka meie HKHK koolipere võtab hetkeks kiirel sügisperioodil selle aja iseendale, et õppida ja kogeda vahelduseks midagi uut ning põnevat ka enda arenguks.

Pildil on meie koolimaja õuele istutatud elukestva õppe õunapuu, mis oma imelistes sügisvärvides tervitab ja soovib teile kõigile head täiskasvanud õppija nädalat!

Täiskasvanud õppija nädalat korraldavad Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsioon Andras ning Haridus- ja Teadusministeerium.