Uudised

Talvisel lõpuaktusel said lõputunnistuse 47 täiskasvanud õppijat 20. veebruar HKHK


Eile, 19. veebruaril kell 14 anti Haapsalu Kutsehariduskeskuse aulas kätte 47-le täiskasvanud õppijale lõputunnistused, väga paljud nende seast said taskusse pista ka kutsetunnistuse.  

Direktor Ingrid Danilov tõdes oma kõnes lõpetajatele, et õppijana on nad pidanud silmitsi seisma keerulise ajajärguga - paljud neist olema kevadel pikemat aega distantsõppel ning iseseisvalt õppeülesandeid täitma, kuid sellest hoolimata on nad suutnud takistused ületada ning saavad rõõmu tunda sellest, et õpingud on jõudnud lõpule ja kätte saadakse väga oluline paber - lõputunnistus, mis võtab õppijate jaoks kokku ühe olulise elujärgu ning õpiteekonna.

Direktori kõnele järgnes lõpetavate õppegruppide rühmajuhendajate ühine etteaste - ilusate luuleridadega sooviti tuult tiibadesse ja saadeti lõpetajad teele koolist saadud tarkusi ellu rakendama. Lõpetuseks said sõna lõpetajad ise, kes soovisid tänada oma õpetajaid, kaasõpilasi ning teisi koolipere liikmeid.

Viiruse levikust tingituna ja riiklikke soovitusi arvestades toimus lõpuaktus ilma külalisteta. Aktusest toimus otseülekanne veebi, et ka lõpetajate lähedased saaksid aktusest osa.

Lõpetasid tegevusjuhendaja TJ-19hooldustöötaja HT-19bkaldkatuseehitaja KE-19puhastusteenindaja PT-20 ning bürootöötaja BTI-19 õpperühmade õpilased.  Ühtlasi on tegemist bürootöötaja eriala 1. lennuga, sest täiskasvanutele asuti bürootöö-alaseid teadmisi jagama alates 2020. aasta algusest.

Palju õnne teile, kallid lõpetajad!

Eile, 19. veebruaril kell 14 anti Haapsalu Kutsehariduskeskuse aulas kätte 47-le täiskasvanud õppijale lõputunnistused, väga paljud nende seast said taskusse pista ka kutsetunnistuse.  

Direktor Ingrid Danilov tõdes oma kõnes lõpetajatele, et õppijana on nad pidanud silmitsi seisma keerulise ajajärguga - paljud neist olema kevadel pikemat aega distantsõppel ning iseseisvalt õppeülesandeid täitma, kuid sellest hoolimata on nad suutnud takistused ületada ning saavad rõõmu tunda sellest, et õpingud on jõudnud lõpule ja kätte saadakse väga oluline paber - lõputunnistus, mis võtab õppijate jaoks kokku ühe olulise elujärgu ning õpiteekonna.

Direktori kõnele järgnes lõpetavate õppegruppide rühmajuhendajate ühine etteaste - ilusate luuleridadega sooviti tuult tiibadesse ja saadeti lõpetajad teele koolist saadud tarkusi ellu rakendama. Lõpetuseks said sõna lõpetajad ise, kes soovisid tänada oma õpetajaid, kaasõpilasi ning teisi koolipere liikmeid.

Viiruse levikust tingituna ja riiklikke soovitusi arvestades toimus lõpuaktus ilma külalisteta. Aktusest toimus otseülekanne veebi, et ka lõpetajate lähedased saaksid aktusest osa.

Lõpetasid tegevusjuhendaja TJ-19hooldustöötaja HT-19bkaldkatuseehitaja KE-19puhastusteenindaja PT-20 ning bürootöötaja BTI-19 õpperühmade õpilased.  Ühtlasi on tegemist bürootöötaja eriala 1. lennuga, sest täiskasvanutele asuti bürootöö-alaseid teadmisi jagama alates 2020. aasta algusest.

Palju õnne teile, kallid lõpetajad!