Uudised

Toimus täiendava keeleõppe avaüritus 28. september HKHK

Eile toimus HKHK seminariruumis pidulik täiendavale keeleõppele pühendatud avaüritus. Alustati taaskord täiendava keeleõppega noortele, kelle emakeel ei ole eesti keel.


Täiendav keeleõpe toimub PRÕM tegevuse 8.8 Täiendav keeleõpe kutse- ja kõrghariduses raames, mille eesmärk on suurendada õppijate sujuvat liikumist haridustasemete vahel ning parandada õpingutejärgset toimetulekut, karjäärivõimalusi ja mobiilsust tööturul.

Avaüritusel viibisid keeleõppes osalevad õpilased, nende tugiõpilased, õpetajad ja lapsevanemad. Saadi ülevaade varasemate aastate keeleõppe tegevustest, tutvuti uue õppeaasta plaanidega.  Koosviibimine lõppes ühise kohvilauaga, kus sai jätkata arutelusid keeleõppe tegevustest juba veidi vabamas vormis.

Koolis tegeletakse täiendava keeleõppega juba mitmendat aastat järjest.

Tegevuse elluviimist toetavad Euroopa Sotsiaalfond ja Eesti riik.

Täiendav keeleõpe toimub PRÕM tegevuse 8.8 Täiendav keeleõpe kutse- ja kõrghariduses raames, mille eesmärk on suurendada õppijate sujuvat liikumist haridustasemete vahel ning parandada õpingutejärgset toimetulekut, karjäärivõimalusi ja mobiilsust tööturul.

Avaüritusel viibisid keeleõppes osalevad õpilased, nende tugiõpilased, õpetajad ja lapsevanemad. Saadi ülevaade varasemate aastate keeleõppe tegevustest, tutvuti uue õppeaasta plaanidega.  Koosviibimine lõppes ühise kohvilauaga, kus sai jätkata arutelusid keeleõppe tegevustest juba veidi vabamas vormis.

Koolis tegeletakse täiendava keeleõppega juba mitmendat aastat järjest.

Tegevuse elluviimist toetavad Euroopa Sotsiaalfond ja Eesti riik.