Uudised

Üldhariduse osakonna õpilased ning töötajad käisid Rakvere Ametikoolil külas 21. oktoober HKHK


Esimese kutsekoolina Eestis alustas Haapsalu Kutsehariduskeskus täiskasvanutele mittestatsionaarse üldhariduse pakkumist. Kui seni on teised kutsekoolid käinud õppimas HKHK kogemustest, siis nüüd võeti plaani uurida, kuidas teistel kutsekoolidel mittestatsionaarse üldharidusõppe rakendamisega läheb.

2020. aastal alustas Rakvere Ametikool mitmete teiste kutsekoolide kõrval üldharidusõppe pakkumist ning leidsime, et sinna me kogemusi saama suundumegi.

Õppekäigu üldeesmärk oli üldharidusosakonna töötajate ja õpilaste silmaringi avardada, kohtuda sealsete kolleegidega ning oma silmaga näha ja kuulda, milliseks on kujunenud õppetöö Rakvere Ametikoolis.

Kolleegid Rakverest võtsid HKHK külalisi soojalt vastu. Neid olid tulnud tervitama üldharidusõpingute koordinaator Kätlin Kruve ja kooli direktor Kuno Rooba

Külalistele tehti pikk ja põhjalik ringkäik koolihoonetes ning sealsetes õppelaborites, millele järgnes lõuna kooli sööklas. Toit oli maitsev ning rõõm oli näha, kuidas üheskoos arutleti mittestatsionaarse õppe üle.

HKHK töötajatele oli õppekäik silmaringi avardav ning kolleegidega oleks juttu jätkunud kauemakski.

Tagasiteel arutleti nähtu ja kuuldu üle ning tõdeti, et õppekäigu saab igati kordaläinuks lugeda, positiivseid emotsioone oli küllaga.

Väljasõit Rakverre toimus projekti "Teisel ringil targaks Läänemaal III" raames.

Esimese kutsekoolina Eestis alustas Haapsalu Kutsehariduskeskus täiskasvanutele mittestatsionaarse üldhariduse pakkumist. Kui seni on teised kutsekoolid käinud õppimas HKHK kogemustest, siis nüüd võeti plaani uurida, kuidas teistel kutsekoolidel mittestatsionaarse üldharidusõppe rakendamisega läheb.

2020. aastal alustas Rakvere Ametikool mitmete teiste kutsekoolide kõrval üldharidusõppe pakkumist ning leidsime, et sinna me kogemusi saama suundumegi.

Õppekäigu üldeesmärk oli üldharidusosakonna töötajate ja õpilaste silmaringi avardada, kohtuda sealsete kolleegidega ning oma silmaga näha ja kuulda, milliseks on kujunenud õppetöö Rakvere Ametikoolis.

Kolleegid Rakverest võtsid HKHK külalisi soojalt vastu. Neid olid tulnud tervitama üldharidusõpingute koordinaator Kätlin Kruve ja kooli direktor Kuno Rooba

Külalistele tehti pikk ja põhjalik ringkäik koolihoonetes ning sealsetes õppelaborites, millele järgnes lõuna kooli sööklas. Toit oli maitsev ning rõõm oli näha, kuidas üheskoos arutleti mittestatsionaarse õppe üle.

HKHK töötajatele oli õppekäik silmaringi avardav ning kolleegidega oleks juttu jätkunud kauemakski.

Tagasiteel arutleti nähtu ja kuuldu üle ning tõdeti, et õppekäigu saab igati kordaläinuks lugeda, positiivseid emotsioone oli küllaga.

Väljasõit Rakverre toimus projekti "Teisel ringil targaks Läänemaal III" raames.