Visuaalne kommunikatsioon lihtsate vahenditega


Kuidas viia sõnum publikuni - sageli ütleb üks pilt rohkem kui tuhat sõna.

Visuaalne kommunikatsioon on kiiresti arenev teema ning oma teenusega konkurentsis püsimiseks on vaja osata lihtsamaid võtteid. Koolituse käigus praktiseeritakse erinevate infopankade infootsinguid, heli- ja pildifailide kasutamist oma tööalase sõnumi/probleemi kuvamisel. Vabavaraliste programmidega luuakse postereid, esitlusi jm sellist, mis aitab kaasaegselt sõnumit sihtgrupini viia. visuaal.weebly.com

 • Hetkel on koolitusgrupp täis. Järgmisele koolitusele ootenimekirja saab panna siin. Kui soovid sarnast koolitust oma ettevõttele, võta ühendust allpool oleva kontaktisikuga.

Hind: 0€

Läbiviimise aeg:  27. aprill, 4. mai, 9. mai, 11. mai, 16. mai, 18. mai kell 17:00 - 20:00.

Koolituse maht: 26 akadeemilist tundi, millele lisandub iseseisev töö.

Läbiviimise koht: Haapsalu KHK arvutiklassis

Sihtrühm: isikud, kes vajavad visuaalse kommunikatsiooni algteadmisi tööalaselt (näiteks teenindussektoris töötavad inimesed, administraatorid, väikeettevõtjad jt).

Õppe alustamise nõuded: arvuti kasutamise oskus baastasemel, osalejal peab olema valmidus digitaalselt allkirjastada osalemist tõendavaid registreerimislehtesid.

Teemad:

 • Nutiseadme kasutamise põhialused suunitlusega pilt, video ja heli

 • Pildistamise põhitõed. Pilditöötlus nutivahendis/arvutis

 • Autoriõigused. Fotod ja helid veebis, otsing ja salvestamine - töö arvutis

 • Infograafika: posterid, kuulutused, voldikud - töö arvutis

 • Ekraanivideol põhinevate juhendite loomine - töö arvutis

 • QR -koodi loomine ja lugemine - töö nutivahendis/arvutis

 • Slaidiesitluste loomine nutivahendis/arvutis

Detailsem sisu õppekavas

Koolitust juhendab koolitaja ja haridustehnoloog Airi Aavik.

Koolitusele ei saa me vastu võtta neid, kes õpivad kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis või ülikooli tasemeõppes. 

Koolituskursuse tellijaks on Haridus- ja Teadusministeerium ning seda rahastatakse läbi Euroopa Sotsiaalfondi programmi "Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine". 

KOGU KOOLITUSKALENDER

Kuidas viia sõnum publikuni - sageli ütleb üks pilt rohkem kui tuhat sõna.

Visuaalne kommunikatsioon on kiiresti arenev teema ning oma teenusega konkurentsis püsimiseks on vaja osata lihtsamaid võtteid. Koolituse käigus praktiseeritakse erinevate infopankade infootsinguid, heli- ja pildifailide kasutamist oma tööalase sõnumi/probleemi kuvamisel. Vabavaraliste programmidega luuakse postereid, esitlusi jm sellist, mis aitab kaasaegselt sõnumit sihtgrupini viia. visuaal.weebly.com

 • Hetkel on koolitusgrupp täis. Järgmisele koolitusele ootenimekirja saab panna siin. Kui soovid sarnast koolitust oma ettevõttele, võta ühendust allpool oleva kontaktisikuga.

Hind: 0€

Läbiviimise aeg:  27. aprill, 4. mai, 9. mai, 11. mai, 16. mai, 18. mai kell 17:00 - 20:00.

Koolituse maht: 26 akadeemilist tundi, millele lisandub iseseisev töö.

Läbiviimise koht: Haapsalu KHK arvutiklassis

Sihtrühm: isikud, kes vajavad visuaalse kommunikatsiooni algteadmisi tööalaselt (näiteks teenindussektoris töötavad inimesed, administraatorid, väikeettevõtjad jt).

Õppe alustamise nõuded: arvuti kasutamise oskus baastasemel, osalejal peab olema valmidus digitaalselt allkirjastada osalemist tõendavaid registreerimislehtesid.

Teemad:

 • Nutiseadme kasutamise põhialused suunitlusega pilt, video ja heli

 • Pildistamise põhitõed. Pilditöötlus nutivahendis/arvutis

 • Autoriõigused. Fotod ja helid veebis, otsing ja salvestamine - töö arvutis

 • Infograafika: posterid, kuulutused, voldikud - töö arvutis

 • Ekraanivideol põhinevate juhendite loomine - töö arvutis

 • QR -koodi loomine ja lugemine - töö nutivahendis/arvutis

 • Slaidiesitluste loomine nutivahendis/arvutis

Detailsem sisu õppekavas

Koolitust juhendab koolitaja ja haridustehnoloog Airi Aavik.

Koolitusele ei saa me vastu võtta neid, kes õpivad kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis või ülikooli tasemeõppes. 

Koolituskursuse tellijaks on Haridus- ja Teadusministeerium ning seda rahastatakse läbi Euroopa Sotsiaalfondi programmi "Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine". 

KOGU KOOLITUSKALENDER

Kontaktisik