Visuaalne kommunikatsioon lihtsate vahenditega


Kuidas viia sõnum publikuni? Üks pilt ütleb rohkem kui tuhat sõna. Visuaalne kommunikatsioon on kiiresti arenev teema ning oma teenusega konkurentsis püsimiseks on vaja osata lihtsamaid võtteid. Koolituse käigus praktiseeritakse erinevate infopankade infootsinguid, heli- ja pildifailide kasutamist oma tööalase sõnumi/probleemi kuvamisel. Vabavaraliste programmidega luuakse postereid, esitlusi jm sellist, mis aitab kaasaegselt sõnumit sihtgrupini viia. visuaal.weebly.com

Registreeru koolitusele

Läbiviimise aeg:  21. sept.-26. okt, kolmapäeviti, kell 17:00 - 20:00.

Läbiviimise koht: Haapsalu KHK arvutiklassis. Õpperuumis on olemas kõik koolituse elluviimiseks vajalikud tingimused ja vahendid. Vajadusel saab õppe läbi viia Google Meet keskkonnas videokohtumistena ning õpe salvestatakse. E-õppe vahendusel ollakse kontaktis koolitajaga ning selle käigus toimub praktiliste ülesannete lahendamine. 

Koolituse maht: 26 akadeemilist tundi, millele lisandub iseseisev töö.

Koolitust juhendab koolitaja ja haridustehnoloog Airi Aavik.  Airil on tehnikateaduste magistrikraad (2019). Ta on lõpetanud 2015. aastal Haapsalu Kolledži „nutiõpetaja“ eriala. Koolitab erinevate haridusasutuste õpetajaid kasutama tänapäevast digimaailma õpetajatele ja õpilasele kasulikul ning vajalikul moel (HARNO ja TLÜ Haapsalu Kolledži koolitaja). Airi Aavikul on täiskasvanute koolitaja 6.taseme kutsetunnistus ja ta on Läänemaa aasta koolitaja 2021.

Õppe alustamise nõuded: arvuti kasutamise oskus baastasemel, osalejal peab olema valmidus digitaalselt allkirjastada osalemist tõendavaid registreerimislehtesid.

Sihtrühm: isikud, kes vajavad visuaalse kommunikatsiooni algteadmisi tööalaselt (näiteks teenindussektoris töötavad inimesed, administraatorid, väikeettevõtjad jt).

Teemad:

 • Nutiseadme kasutamise põhialused suunitlusega pilt, video ja heli

 • Pildistamise põhitõed. Pilditöötlus nutivahendis/arvutis

 • Autoriõigused. Fotod ja helid veebis, otsing ja salvestamine - töö arvutis

 • Infograafika: posterid, kuulutused, voldikud - töö arvutis

 • Ekraanivideol põhinevate juhendite loomine - töö arvutis

 • QR -koodi loomine ja lugemine - töö nutivahendis/arvutis

 • Slaidiesitluste loomine nutivahendis/arvutis

Detailsem sisu õppekavas

Lisainfo. Koolituskursuse tellijaks on Haridus- ja Teadusministeerium ning seda rahastatakse läbi Euroopa Sotsiaalfondi programmi "Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine". Osaleda saavad täiskasvanud, kes ei õpi kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis või ülikoolis tasemeõppes. 

Registreerumisega ei ole Te automaatselt õppegruppi arvatud. Õppekohtadele põhiliseks valikukriteeriumiks on sihtgruppi kuulumine, tööalane vajadus ja põhjendus ning alles viimasena registreerimisjärjekord. Kõrgharidusega soovijaid saame koolitusele võtta üksnes vabade kohtade olemasolul. Teiega võetakse ühendust e-posti teel.

Kursuste korraldamise kord. Covid-19 nõuded.

Lisainfo: 

Kaja Loorens, koolitusjuht

e-mail: kaja.loorens@hkhk.edu.ee

tel: 5081016

Kuidas viia sõnum publikuni? Üks pilt ütleb rohkem kui tuhat sõna. Visuaalne kommunikatsioon on kiiresti arenev teema ning oma teenusega konkurentsis püsimiseks on vaja osata lihtsamaid võtteid. Koolituse käigus praktiseeritakse erinevate infopankade infootsinguid, heli- ja pildifailide kasutamist oma tööalase sõnumi/probleemi kuvamisel. Vabavaraliste programmidega luuakse postereid, esitlusi jm sellist, mis aitab kaasaegselt sõnumit sihtgrupini viia. visuaal.weebly.com

Registreeru koolitusele

Läbiviimise aeg:  21. sept.-26. okt, kolmapäeviti, kell 17:00 - 20:00.

Läbiviimise koht: Haapsalu KHK arvutiklassis. Õpperuumis on olemas kõik koolituse elluviimiseks vajalikud tingimused ja vahendid. Vajadusel saab õppe läbi viia Google Meet keskkonnas videokohtumistena ning õpe salvestatakse. E-õppe vahendusel ollakse kontaktis koolitajaga ning selle käigus toimub praktiliste ülesannete lahendamine. 

Koolituse maht: 26 akadeemilist tundi, millele lisandub iseseisev töö.

Koolitust juhendab koolitaja ja haridustehnoloog Airi Aavik.  Airil on tehnikateaduste magistrikraad (2019). Ta on lõpetanud 2015. aastal Haapsalu Kolledži „nutiõpetaja“ eriala. Koolitab erinevate haridusasutuste õpetajaid kasutama tänapäevast digimaailma õpetajatele ja õpilasele kasulikul ning vajalikul moel (HARNO ja TLÜ Haapsalu Kolledži koolitaja). Airi Aavikul on täiskasvanute koolitaja 6.taseme kutsetunnistus ja ta on Läänemaa aasta koolitaja 2021.

Õppe alustamise nõuded: arvuti kasutamise oskus baastasemel, osalejal peab olema valmidus digitaalselt allkirjastada osalemist tõendavaid registreerimislehtesid.

Sihtrühm: isikud, kes vajavad visuaalse kommunikatsiooni algteadmisi tööalaselt (näiteks teenindussektoris töötavad inimesed, administraatorid, väikeettevõtjad jt).

Teemad:

 • Nutiseadme kasutamise põhialused suunitlusega pilt, video ja heli

 • Pildistamise põhitõed. Pilditöötlus nutivahendis/arvutis

 • Autoriõigused. Fotod ja helid veebis, otsing ja salvestamine - töö arvutis

 • Infograafika: posterid, kuulutused, voldikud - töö arvutis

 • Ekraanivideol põhinevate juhendite loomine - töö arvutis

 • QR -koodi loomine ja lugemine - töö nutivahendis/arvutis

 • Slaidiesitluste loomine nutivahendis/arvutis

Detailsem sisu õppekavas

Lisainfo. Koolituskursuse tellijaks on Haridus- ja Teadusministeerium ning seda rahastatakse läbi Euroopa Sotsiaalfondi programmi "Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine". Osaleda saavad täiskasvanud, kes ei õpi kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis või ülikoolis tasemeõppes. 

Registreerumisega ei ole Te automaatselt õppegruppi arvatud. Õppekohtadele põhiliseks valikukriteeriumiks on sihtgruppi kuulumine, tööalane vajadus ja põhjendus ning alles viimasena registreerimisjärjekord. Kõrgharidusega soovijaid saame koolitusele võtta üksnes vabade kohtade olemasolul. Teiega võetakse ühendust e-posti teel.

Kursuste korraldamise kord. Covid-19 nõuded.

Lisainfo: 

Kaja Loorens, koolitusjuht

e-mail: kaja.loorens@hkhk.edu.ee

tel: 5081016