Vastuvõtt

HEV


Haapsalu Kutsehariduskeskuses on õpetatud erialaoskusi haridusliku erivajadusega (HEV) õppijatele juba 1997. aastast alates ja HEV õppijad moodustavad meie kooli õpilaskonnast olulise osa. Koos eriliste õpilastega on aasta-aastalt edenenud ka meie õpetajad  -  suurenenud on nii õpetajate teadmised kui oskused, et HEV õppijatele õppetööd jõukohaseks ning mitmekesiseks teha ja õpilastele vajalikku tuge pakkuda. 

 Alates 2005. aastast, kui kolisime renoveeritud koolilinnakusse Uuemõisas, saame pakkuda liikumistakistusega õppijatele ka sobivat ja mugavat õppekeskkonda ning õpilaskodu (kaldteed, liftid, trepironija, invatoad õpilaskodus jmt).

Mida saad meil õppida?

Haapsalu Kutsehariduskeskuses on võimalik õppida mitmetel erialadel või õppekavadel. Võta meiega küsimuste korral julgelt ühendust.

Õppimine põhihariduse nõudeta või lihtsustatud õppekava alusel

Peale eelpool nimetatud õppekavade saab vastuvõtukomisjoni otsusel õppima asuda ka teistele kooli õppekavadele. Uuri meie spetsialistidelt täpsemalt!

Liikumispuudega õppijale sobilikud erialad

Kutsekeskharidusõppes:

Kutseõppes:

Õpilasi toetavad õpingutes abivalmid õpetajad, rühmajuhendajad ja kooli nõustamiskeskuse NÕUKE tugispetsialistid. Kooli poolt HEV õpilastele võimaldatavad tugiteenused on aidanud õppijatel õppimisega hästi hakkama saada, lisaks on õpingute käigus arenenud õppijate toimetuleku- ja iseseisva elu oskused. HEV õpilased tunnevad ennast meie koolis hästi ja toetatuna kaasõpilaste ning kogu koolipere poolt.

Meie kooli HEV õpilased on koos õpetajatega osalenud ka rahvusvahelistes koostööprojektides külastades erinevaid Euroopa riikide kutsekoole ning loonud kontakte ja leidnud endale sõpru Euroopa HEV noorte seast.

Alates 2009. aastast on koolil koostööleping Astangu Kutserehabilitatisoonikeskusega korraldades kutseõpet keskuse õpilastele. Vastuvõtuinfo Astangu Kutserehabilitatisoonikeskuses.

Nõustamiskeskusega NÕUKE on abiks  sobiva eriala või õppekava leidmisel. Arutame koos õppimisvõimaluste üle ja tutvume koolikeskkonnaga. 

Küsimuste tekkimisel võta meiega julgelt ühendust!

Haapsalu Kutsehariduskeskuses on õpetatud erialaoskusi haridusliku erivajadusega (HEV) õppijatele juba 1997. aastast alates ja HEV õppijad moodustavad meie kooli õpilaskonnast olulise osa. Koos eriliste õpilastega on aasta-aastalt edenenud ka meie õpetajad  -  suurenenud on nii õpetajate teadmised kui oskused, et HEV õppijatele õppetööd jõukohaseks ning mitmekesiseks teha ja õpilastele vajalikku tuge pakkuda. 

 Alates 2005. aastast, kui kolisime renoveeritud koolilinnakusse Uuemõisas, saame pakkuda liikumistakistusega õppijatele ka sobivat ja mugavat õppekeskkonda ning õpilaskodu (kaldteed, liftid, trepironija, invatoad õpilaskodus jmt).

Mida saad meil õppida?

Haapsalu Kutsehariduskeskuses on võimalik õppida mitmetel erialadel või õppekavadel. Võta meiega küsimuste korral julgelt ühendust.

Õppimine põhihariduse nõudeta või lihtsustatud õppekava alusel

Peale eelpool nimetatud õppekavade saab vastuvõtukomisjoni otsusel õppima asuda ka teistele kooli õppekavadele. Uuri meie spetsialistidelt täpsemalt!

Liikumispuudega õppijale sobilikud erialad

Kutsekeskharidusõppes:

Kutseõppes:

Õpilasi toetavad õpingutes abivalmid õpetajad, rühmajuhendajad ja kooli nõustamiskeskuse NÕUKE tugispetsialistid. Kooli poolt HEV õpilastele võimaldatavad tugiteenused on aidanud õppijatel õppimisega hästi hakkama saada, lisaks on õpingute käigus arenenud õppijate toimetuleku- ja iseseisva elu oskused. HEV õpilased tunnevad ennast meie koolis hästi ja toetatuna kaasõpilaste ning kogu koolipere poolt.

Meie kooli HEV õpilased on koos õpetajatega osalenud ka rahvusvahelistes koostööprojektides külastades erinevaid Euroopa riikide kutsekoole ning loonud kontakte ja leidnud endale sõpru Euroopa HEV noorte seast.

Alates 2009. aastast on koolil koostööleping Astangu Kutserehabilitatisoonikeskusega korraldades kutseõpet keskuse õpilastele. Vastuvõtuinfo Astangu Kutserehabilitatisoonikeskuses.

Nõustamiskeskusega NÕUKE on abiks  sobiva eriala või õppekava leidmisel. Arutame koos õppimisvõimaluste üle ja tutvume koolikeskkonnaga. 

Küsimuste tekkimisel võta meiega julgelt ühendust!

Juht-õppenõustaja Ingrid Juht