Google vahendite kasutamine kaugtöö toetamiseks

 • Koolitus toimub Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuses. Keskus on pikkade traditsioonidega koolitaja kus on suur kogemus erivajadusega inimeste õpetamisel kutseõppes ning erinevatel kursustel. Koolitus on suunatud programmi sihtgrupile, kuid soovime kaasata ka erivajadusega isikud, kes vajavad rahulikku õppe tempot ning saavad osaleda õppes päevasel ajal.

 

Koolituse maht on 30 akadeemilist tundi

Läbiviimise koht: õpe viiakse ellu Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuses. Kasutatakse arvutiklassi, mis on mõeldud õppe läbiviimiseks ja vastab töötervishoiu ja tööohutusalastele nõuetele.  Õpe toimub kooli arvutiklassis, mis on varustatud vajaliku tehnikaga. Klass on kohandatud erivajadustega inimestele ning ligipääsetav ratastooliga. Vajadusel kaalutakse e-õppe korraldamist ja pakkumist. Klassis on 12 õppekohta.

Läbiviimise aeg: koolitust 2021 aastal ei toimu!

Koolitaja on Kristjan Traks. Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuse IT õppesuuna juht ja kutseõpetaja. Kristjan töötab Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuses alates 2012. aastast õpetajana.

Sihtrühm: tööealised inimesed, kes vajavad Google vahendite abil kaugtöö tegemise alaseid teadmisi oma tööülesannete täitmiseks, töö kiirendamiseks, efektiivsuse tõstmiseks ning töö lihtsustamiseks

Õppe alustamise nõuded: arvutikasutuse alased baasteadmised

Teemad on täpsemalt õppekavas

 • Google võimalused kaugtöö tegemiseks
 • Töö alustamine Google keskkonnas
 • Dokumentide loomine Drives
 • Dokumentide ühiskasutus ning turvalisus
 • Andmete hoiustamine ning koopiate loomine
 • Koosolekute pidamine Google Meeti abil
 • Ekraani jagamine ning juhendamine
 • Vormide kasutamine küsimustike koostamisel
 • Töö organiseerimine ja märkmete tegemine

Koolitusele registreerimiseks on vaja registreeruda läbi kodulehe ning tutvuda kursuste korraldamise korragaKui Te olete registreerunud tasuta tööalasele koolitusele, siis arvestage, et soovijaid võib olla rohkem kui õppegrupis kohti. Registreerumisega ei ole Te automaatselt õppegruppi arvatud. Õppekohtadele põhiliseks valikukriteeriumiks on sihtgruppi kuulumine, tööalane vajadus ja põhjendus ning registreerimisjärjekord. Kursusele saame võtta kõrgharidusega soovijaid ainult vabade kohtade olemasolul. Teiega võetakse ühendust e-posti teel.

 

Koolituse maht on 30 akadeemilist tundi

Läbiviimise koht: õpe viiakse ellu Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuses. Kasutatakse arvutiklassi, mis on mõeldud õppe läbiviimiseks ja vastab töötervishoiu ja tööohutusalastele nõuetele.  Õpe toimub kooli arvutiklassis, mis on varustatud vajaliku tehnikaga. Klass on kohandatud erivajadustega inimestele ning ligipääsetav ratastooliga. Vajadusel kaalutakse e-õppe korraldamist ja pakkumist. Klassis on 12 õppekohta.

Läbiviimise aeg: koolitust 2021 aastal ei toimu!

Koolitaja on Kristjan Traks. Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuse IT õppesuuna juht ja kutseõpetaja. Kristjan töötab Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuses alates 2012. aastast õpetajana.

Sihtrühm: tööealised inimesed, kes vajavad Google vahendite abil kaugtöö tegemise alaseid teadmisi oma tööülesannete täitmiseks, töö kiirendamiseks, efektiivsuse tõstmiseks ning töö lihtsustamiseks

Õppe alustamise nõuded: arvutikasutuse alased baasteadmised

Teemad on täpsemalt õppekavas

 • Google võimalused kaugtöö tegemiseks
 • Töö alustamine Google keskkonnas
 • Dokumentide loomine Drives
 • Dokumentide ühiskasutus ning turvalisus
 • Andmete hoiustamine ning koopiate loomine
 • Koosolekute pidamine Google Meeti abil
 • Ekraani jagamine ning juhendamine
 • Vormide kasutamine küsimustike koostamisel
 • Töö organiseerimine ja märkmete tegemine

Koolitusele registreerimiseks on vaja registreeruda läbi kodulehe ning tutvuda kursuste korraldamise korragaKui Te olete registreerunud tasuta tööalasele koolitusele, siis arvestage, et soovijaid võib olla rohkem kui õppegrupis kohti. Registreerumisega ei ole Te automaatselt õppegruppi arvatud. Õppekohtadele põhiliseks valikukriteeriumiks on sihtgruppi kuulumine, tööalane vajadus ja põhjendus ning registreerimisjärjekord. Kursusele saame võtta kõrgharidusega soovijaid ainult vabade kohtade olemasolul. Teiega võetakse ühendust e-posti teel.