Lihtsa kodulehe loomine vabavaralise tarkvaraga Weebly

 • Milline on hea koduleht?
 • Ülevaade kodulehe loomise alustest
 • Kodulehe loomine - programmi Weebly 

KOOLITUSGRUPP ON KOMPLEKTEERITUD

Koolituse maht on 28 akadeemilist tundi, millele lisandub 6 tundi iseseisvat tööd

Läbiviimise koht: Ehitajate tee 3, Uuemõisa, HKHK arvutiklass, peahoone III korrusel.  Klassis on olemas töökohad, arvutid, kõik õppeks vajalik. Võimalik on ka osaline e-õpe, mis toimub Google Meet keskkonnas, videokohtumistena ning õpe salvestatakse. E-õppe käigus  toimub kontaktõpe koolitajaga, selle käigus toimub demonstratsioon ja koolitaja tagasiside ning praktiliste ülesannete lahendamine ning kodulehe arendamine. Osalejal peab olema valmidus digitaalselt allkirjastada osalemist tõendavaid registreerimislehtesid.

Läbiviimise aeg: 18.02.-01.04.2021, neljapäeviti, kell 17:00-20:00

Koolitust juhendab koolitaja ja haridustehnoloog Airi AavikAiril on tehnikateaduste magistrikraad (2019). Ta on lõpetanud 2015. aastal Haapsalu Kolledži „nutiõpetaja“ eriala. Koolitab erinevate haridusasutuste õpetajaid (HARNO ja TLÜ Haapsalu Kolledži koolitaja) kasutama tänapäevast digimaailma õpetajatele ja õpilasele kasulikul ning vajalikul moel. Airi Aavikul on täiskasvanute koolitaja 6.taseme kutsetunnistust.

Sihtrühm: õppele on oodatud kõik huvilised, kes vajavad teadmisi tööalaselt. Isikud, kes vajavad lihtsama kodulehe loomise oskuseid ja infolevitamise alaseid algteadmisi, näiteks teenindussektoris töötavad inimesed, administraatorid, väikeettevõtjad, seltsid ja seltsingud.

Õppe alustamise nõuded: arvuti kasutamise oskus baastasemel. Kasuks tuleb võimalus kasutada kodus või tööl (kooli raamatukogus)  internetiühendusega arvutit, kus on olemas veebikaamera ja mikrofon.

Teemad on täpsemalt õppekavas

 • omab toimivat kodulehte Weebly keskkonnas, mis on disainitud kodulehe põhimõtteid ja head tava silmas pidades
 • loob  ja oskab  süstematiseerida kodulehe struktuuri
 • loob ja jagab infot (pildid, dokumendid jm tööalaselt vajalik info) veebikeskkonnas ning arvestab materjali luues autoriõigustega
 • kogub ja süstematiseerib erialaseid materjale vastavalt oma kodulehe struktuurile

Koolitusele registreerimiseks on vaja registreeruda läbi kodulehe ning tutvuda kursuste korraldamise korragaKui Te olete registreerunud tasuta tööalasele koolitusele, siis arvestage, et soovijaid võib olla rohkem kui õppegrupis kohti. Registreerumisega ei ole Te automaatselt õppegruppi arvatud. Õppekohtadele põhiliseks valikukriteeriumiks on sihtgruppi kuulumine, tööalane vajadus ja põhjendus ning registreerimisjärjekord. Kursusele saame võtta kõrgharidusega soovijaid ainult vabade kohtade olemasolul. Teiega võetakse ühendust e-posti teel.

KOOLITUSGRUPP ON KOMPLEKTEERITUD

Koolituse maht on 28 akadeemilist tundi, millele lisandub 6 tundi iseseisvat tööd

Läbiviimise koht: Ehitajate tee 3, Uuemõisa, HKHK arvutiklass, peahoone III korrusel.  Klassis on olemas töökohad, arvutid, kõik õppeks vajalik. Võimalik on ka osaline e-õpe, mis toimub Google Meet keskkonnas, videokohtumistena ning õpe salvestatakse. E-õppe käigus  toimub kontaktõpe koolitajaga, selle käigus toimub demonstratsioon ja koolitaja tagasiside ning praktiliste ülesannete lahendamine ning kodulehe arendamine. Osalejal peab olema valmidus digitaalselt allkirjastada osalemist tõendavaid registreerimislehtesid.

Läbiviimise aeg: 18.02.-01.04.2021, neljapäeviti, kell 17:00-20:00

Koolitust juhendab koolitaja ja haridustehnoloog Airi AavikAiril on tehnikateaduste magistrikraad (2019). Ta on lõpetanud 2015. aastal Haapsalu Kolledži „nutiõpetaja“ eriala. Koolitab erinevate haridusasutuste õpetajaid (HARNO ja TLÜ Haapsalu Kolledži koolitaja) kasutama tänapäevast digimaailma õpetajatele ja õpilasele kasulikul ning vajalikul moel. Airi Aavikul on täiskasvanute koolitaja 6.taseme kutsetunnistust.

Sihtrühm: õppele on oodatud kõik huvilised, kes vajavad teadmisi tööalaselt. Isikud, kes vajavad lihtsama kodulehe loomise oskuseid ja infolevitamise alaseid algteadmisi, näiteks teenindussektoris töötavad inimesed, administraatorid, väikeettevõtjad, seltsid ja seltsingud.

Õppe alustamise nõuded: arvuti kasutamise oskus baastasemel. Kasuks tuleb võimalus kasutada kodus või tööl (kooli raamatukogus)  internetiühendusega arvutit, kus on olemas veebikaamera ja mikrofon.

Teemad on täpsemalt õppekavas

 • omab toimivat kodulehte Weebly keskkonnas, mis on disainitud kodulehe põhimõtteid ja head tava silmas pidades
 • loob  ja oskab  süstematiseerida kodulehe struktuuri
 • loob ja jagab infot (pildid, dokumendid jm tööalaselt vajalik info) veebikeskkonnas ning arvestab materjali luues autoriõigustega
 • kogub ja süstematiseerib erialaseid materjale vastavalt oma kodulehe struktuurile

Koolitusele registreerimiseks on vaja registreeruda läbi kodulehe ning tutvuda kursuste korraldamise korragaKui Te olete registreerunud tasuta tööalasele koolitusele, siis arvestage, et soovijaid võib olla rohkem kui õppegrupis kohti. Registreerumisega ei ole Te automaatselt õppegruppi arvatud. Õppekohtadele põhiliseks valikukriteeriumiks on sihtgruppi kuulumine, tööalane vajadus ja põhjendus ning registreerimisjärjekord. Kursusele saame võtta kõrgharidusega soovijaid ainult vabade kohtade olemasolul. Teiega võetakse ühendust e-posti teel.