Linnugiidi koolitus


KOOLITUSGRUPP ON KOMPLEKTEERITUD

Koolituse maht on 148 akad tundi kontaktõpet, millele lisandub iseseisev kursusetöö

Läbiviimise koht: koolitus viiakse läbi Haapsalu KHK õppeklassisides, kus on olemas kõik giiditöö õppeks vajalikud vahendid. Praktiline õpe toimub looduses.

Läbiviimise aeg: 16. veebruar kuni 14. oktoober. Graafik  

Koolitajad on valdkondlikud spetsialistid. Kaire Reiljan – Ajaleht „Lääne Elu“ ajakirjanik, Läänemaa Giidide Ühingu liigeHaapsalu Kutsehariduskeskuse loodusgiidi õppekava kutseõpetaja. Marko Valker - Silma õpikoja loodusõppe juhendaja, HKHK koolitaja. Aile Nõupuu - Haapsalu fotoklubi liige, HKHK fotograafia õpetaja ja koolitaja, alates aastast 2020 toidufotograafia õpetaja ja koolitaja. Alates 2016 on ta juhendanud mitmeid toodete pildistamise ja veebiturunduse koolitusi ning õpetab tootefotograafiat kutsekooli erinevatele erialadele. Ta on ka TLÜ Haapsalu Kolledži fotograafiaõpetaja (alates 2018). 

Sihtrühm: õppele on oodatud kõik soovijad, kes soovivad töötada  linnugiidina. 

Eeltingimus: Keskharidus. Ühe võõrkeele oskus B2 tasemel. Arvuti kasutamise oskus.

Teemad on täpsemalt õppekavas

  • Eesti linnustiku õpe. Ekskursiooni läbiviimine 
  • Eriala toetav arvutiõpetus
  • Linnufotode ja videode tegemine, töötlemine ja salvestamine
  • Marsruudi planeerimine ja ekskursiooni ettevalmistamine
  • Lõpetamine ja iseseisva kursusetöö esitlemine

Koolitusele registreerimiseks on vaja registreeruda läbi kodulehe ning tutvuda kursuste korraldamise korragaEnne registreerumist tutvuge palun Covid-19 levikust tulenevate nõuetega koolitustel osalemiseks.

KOOLITUSGRUPP ON KOMPLEKTEERITUD

KOOLITUSGRUPP ON KOMPLEKTEERITUD

Koolituse maht on 148 akad tundi kontaktõpet, millele lisandub iseseisev kursusetöö

Läbiviimise koht: koolitus viiakse läbi Haapsalu KHK õppeklassisides, kus on olemas kõik giiditöö õppeks vajalikud vahendid. Praktiline õpe toimub looduses.

Läbiviimise aeg: 16. veebruar kuni 14. oktoober. Graafik  

Koolitajad on valdkondlikud spetsialistid. Kaire Reiljan – Ajaleht „Lääne Elu“ ajakirjanik, Läänemaa Giidide Ühingu liigeHaapsalu Kutsehariduskeskuse loodusgiidi õppekava kutseõpetaja. Marko Valker - Silma õpikoja loodusõppe juhendaja, HKHK koolitaja. Aile Nõupuu - Haapsalu fotoklubi liige, HKHK fotograafia õpetaja ja koolitaja, alates aastast 2020 toidufotograafia õpetaja ja koolitaja. Alates 2016 on ta juhendanud mitmeid toodete pildistamise ja veebiturunduse koolitusi ning õpetab tootefotograafiat kutsekooli erinevatele erialadele. Ta on ka TLÜ Haapsalu Kolledži fotograafiaõpetaja (alates 2018). 

Sihtrühm: õppele on oodatud kõik soovijad, kes soovivad töötada  linnugiidina. 

Eeltingimus: Keskharidus. Ühe võõrkeele oskus B2 tasemel. Arvuti kasutamise oskus.

Teemad on täpsemalt õppekavas

  • Eesti linnustiku õpe. Ekskursiooni läbiviimine 
  • Eriala toetav arvutiõpetus
  • Linnufotode ja videode tegemine, töötlemine ja salvestamine
  • Marsruudi planeerimine ja ekskursiooni ettevalmistamine
  • Lõpetamine ja iseseisva kursusetöö esitlemine

Koolitusele registreerimiseks on vaja registreeruda läbi kodulehe ning tutvuda kursuste korraldamise korragaEnne registreerumist tutvuge palun Covid-19 levikust tulenevate nõuetega koolitustel osalemiseks.

KOOLITUSGRUPP ON KOMPLEKTEERITUD