Pottsepa baaskoolitus


Koolitusele registreerumine Grupp on täis! Uued registreerijad lisatakse ootenimekirja.

Koolitus sobib neile, kes soovivad omandada põhiteadmisi ja -oskuseid pottsepatööde erialal.

Hind: 560 eur (koolitus toimub vähemalt 8 osaleja olemasolul)

Läbiviimise aeg:  2. veebr.-16.aprill, 2 korda nädalas N ja R õhtuti 17:00-20:00.

Läbiviimise koht: Tennise 10/12, Haapsalu KHK ehitusmajas.

Koolituse maht: 80 akadeemilist tundi.

Sihtrühm: Isikud, kes soovivad omandada põhiteadmisi ja – oskusi pottsepatööde erialal.

Teemad:

 • Töötervishoiu, tööohutus- ja keskkonnanõuded. Suhtlemine kliendiga.
 • Soojavajaduse arvutamine.
 • Küttesüsteemide dimensioneerimine.
 • Pottsepatöödel kasutatavad materjalid. Tööriistad ja tööde tehnoloogia.
 • Tuleohutusseadus. Küttesüsteemide tuleohutusnõuded.
 • Küttesüsteemide puhastamise nõuded.
 • Ehitusseadustik.
 • Müüritisküttesüsteemide ja tootjavastutusega küttesüsteemide lammutamine, ehitamine ja rekonstrueerimine.

Detailsem sisu õppekavas

Koolitajad. Põhikoolitaja on Harri Sinimeri. Töötervishoiu ja tööohutuse valdkonna koolitaja on Heli Nõupuu.

Kursuste korraldamise kord. Covid-19 nõuded.

KOGU KOOLITUSKALENDER

Koolitusele registreerumine Grupp on täis! Uued registreerijad lisatakse ootenimekirja.

Koolitus sobib neile, kes soovivad omandada põhiteadmisi ja -oskuseid pottsepatööde erialal.

Hind: 560 eur (koolitus toimub vähemalt 8 osaleja olemasolul)

Läbiviimise aeg:  2. veebr.-16.aprill, 2 korda nädalas N ja R õhtuti 17:00-20:00.

Läbiviimise koht: Tennise 10/12, Haapsalu KHK ehitusmajas.

Koolituse maht: 80 akadeemilist tundi.

Sihtrühm: Isikud, kes soovivad omandada põhiteadmisi ja – oskusi pottsepatööde erialal.

Teemad:

 • Töötervishoiu, tööohutus- ja keskkonnanõuded. Suhtlemine kliendiga.
 • Soojavajaduse arvutamine.
 • Küttesüsteemide dimensioneerimine.
 • Pottsepatöödel kasutatavad materjalid. Tööriistad ja tööde tehnoloogia.
 • Tuleohutusseadus. Küttesüsteemide tuleohutusnõuded.
 • Küttesüsteemide puhastamise nõuded.
 • Ehitusseadustik.
 • Müüritisküttesüsteemide ja tootjavastutusega küttesüsteemide lammutamine, ehitamine ja rekonstrueerimine.

Detailsem sisu õppekavas

Koolitajad. Põhikoolitaja on Harri Sinimeri. Töötervishoiu ja tööohutuse valdkonna koolitaja on Heli Nõupuu.

Kursuste korraldamise kord. Covid-19 nõuded.

KOGU KOOLITUSKALENDER

Kontaktisik