Pottsepa baaskoolitus


Koolitus sobib neile, kes soovivad omandada põhiteadmisi ja -oskuseid pottsepatööde erialal.

Registreeru koolitusele siin

Hind: 800 eur. Lisainfo maksmise kohta.

Läbiviimise aeg:  18. jaanuar-22. märts, 2 korda nädalas N ja R õhtuti 17:00-20:00 (kokku 20 korral)

Läbiviimise koht: Tennise 10/12, Haapsalu KHK ehitusmajas.

Grupi suurus: 8-12 inimest

Koolituse maht: 80 akadeemilist tundi.

Koolitajad. Põhikoolitaja on Harri Sinimeri. Töötervishoiu ja tööohutuse valdkonna koolitaja on Heli Nõupuu.

Sihtrühm: Isikud, kes soovivad omandada põhiteadmisi ja – oskusi pottsepatööde erialal.

Teemad:

 • Töötervishoiu, tööohutus- ja keskkonnanõuded. Suhtlemine kliendiga.
 • Soojavajaduse arvutamine.
 • Küttesüsteemide dimensioneerimine.
 • Pottsepatöödel kasutatavad materjalid. Tööriistad ja tööde tehnoloogia.
 • Tuleohutusseadus. Küttesüsteemide tuleohutusnõuded.
 • Küttesüsteemide puhastamise nõuded.
 • Ehitusseadustik.
 • Müüritisküttesüsteemide ja tootjavastutusega küttesüsteemide lammutamine, ehitamine ja rekonstrueerimine.

Detailsem sisu õppekavas

KOGU KOOLITUSKALENDER

Koolitus sobib neile, kes soovivad omandada põhiteadmisi ja -oskuseid pottsepatööde erialal.

Registreeru koolitusele siin

Hind: 800 eur. Lisainfo maksmise kohta.

Läbiviimise aeg:  18. jaanuar-22. märts, 2 korda nädalas N ja R õhtuti 17:00-20:00 (kokku 20 korral)

Läbiviimise koht: Tennise 10/12, Haapsalu KHK ehitusmajas.

Grupi suurus: 8-12 inimest

Koolituse maht: 80 akadeemilist tundi.

Koolitajad. Põhikoolitaja on Harri Sinimeri. Töötervishoiu ja tööohutuse valdkonna koolitaja on Heli Nõupuu.

Sihtrühm: Isikud, kes soovivad omandada põhiteadmisi ja – oskusi pottsepatööde erialal.

Teemad:

 • Töötervishoiu, tööohutus- ja keskkonnanõuded. Suhtlemine kliendiga.
 • Soojavajaduse arvutamine.
 • Küttesüsteemide dimensioneerimine.
 • Pottsepatöödel kasutatavad materjalid. Tööriistad ja tööde tehnoloogia.
 • Tuleohutusseadus. Küttesüsteemide tuleohutusnõuded.
 • Küttesüsteemide puhastamise nõuded.
 • Ehitusseadustik.
 • Müüritisküttesüsteemide ja tootjavastutusega küttesüsteemide lammutamine, ehitamine ja rekonstrueerimine.

Detailsem sisu õppekavas

KOGU KOOLITUSKALENDER

Kontaktisik