Teadlik hoolduskoristus


Koolitus annab ülevaate koristustööde põhitõdedest, et teenus oleks kvaliteetne, töötajat ja keskkonda säästev ning vastaks kliendi ootustele ning puhastusteenuse headele tavadele. Koolitus on välja töötatud mõeldes puhastusteenuste pakkujatele ja töötavatele puhastusteenindajatele.

Kandideeri koolitusele

Läbiviimise aeg: 17.okt-17.nov (8 korda)

Läbiviimise koht: õpe toimub HKHK puhastusteeninduse õppeklassis, mis on varustatud õppetööks vajalike kaasaegsete tehniliste vahenditega. Olemas on väikevahendid, isikukaitsevahendid, masinad ja puhastusvahendid. Klass on loodud puhastusteenindaja tasemeõppe elluviimiseks. Praktiline õpe toimub koolitaja juhendamisel, samas majas tegutseva hosteli ruumides. Õpe ei sisalda eripuhastustöid. Kõik õppevahendid annab kool. Praktilise õppe puhul tuleb õppija tundi oma riietega, mis sobivad puhastustööde tegemiseks. Õppematerjalid koostab koolitaja ja jagab need õppijatele. 

Koolituse maht: 32 akadeemilist tundi

Koolitajad. Ivika Raudsepp on HKHK majutus- ja puhastusteeninduse kutseõpetaja, tal on puhastusteenindaja juhendaja 4. tase kutsetunnistus. Pille Nool on HKHK ettevõtlusvaldkonna õpetaja ja koolitaja. Marit Tamm on HKHK klienditeeninduse kutseõpetaja ja koolitaja, turismiettevõtja.

Sihtrühm: inimesed, kes töötavad või soovivad töötada puhastusteenindajana.

Teemad:

 • Aseptiline tööviis, lähtudes mustuse liigist desinfitseerimine (Covid-19).

 • Kaasaegsete ja ergonoomiliste töövahendite valimine.

 • Koristusainete ja eriveede valik, doseerimise tähtsus.

 • Puhastuse kuldreeglid, mustuse ja pinnakattematerjali tundmine, meetodi valik, ergonoomia.

 • Koristuse planeerimine. Ressursside planeerimine. Koristusplaani koostamine.

 • Klienditeenindus: kriitika vastuvõtmine ja tagasiside kliendile, koostöö erinevate klientidega, rasked kliendid ja nendega toimetulek, kliendiga usaldusliku suhte loomine ja hoidmine.

 • Hinnapakkumise koostamine.

 • Mustuse märkamine kaardistamine ja ohtlikkuse määramine.

 • Tarvikute tööks ettevalmistamine, ergonoomiline kasutamine ja hooldamine.

 • Puhastusaine valimine, doseerimine ja ohutu kasutamine.

 • Näidisruumide praktiline koristus koos aruteluga.

Detailsem sisu õppekavas.

Lisainfo. Koolituskursuse tellijaks on Haridus- ja Teadusministeerium ning seda rahastatakse läbi Euroopa Sotsiaalfondi programmi "Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine". Osaleda saavad täiskasvanud, kes ei õpi kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis või ülikoolis tasemeõppes. 

Registreerumisega ei ole Te automaatselt õppegruppi arvatud. Õppekohtadele põhiliseks valikukriteeriumiks on sihtgruppi kuulumine, tööalane vajadus ja põhjendus ning alles viimasena registreerimisjärjekord. Kõrgharidusega soovijaid saame koolitusele võtta üksnes vabade kohtade olemasolul. Teiega võetakse ühendust e-posti teel.

Kursuste korraldamise kord. Covid-19 nõuded.

Lisainfo: 

Kaja Loorens, koolitusjuht

e-mail: kaja.loorens@hkhk.edu.ee

tel: 5081016

Koolitus annab ülevaate koristustööde põhitõdedest, et teenus oleks kvaliteetne, töötajat ja keskkonda säästev ning vastaks kliendi ootustele ning puhastusteenuse headele tavadele. Koolitus on välja töötatud mõeldes puhastusteenuste pakkujatele ja töötavatele puhastusteenindajatele.

Kandideeri koolitusele

Läbiviimise aeg: 17.okt-17.nov (8 korda)

Läbiviimise koht: õpe toimub HKHK puhastusteeninduse õppeklassis, mis on varustatud õppetööks vajalike kaasaegsete tehniliste vahenditega. Olemas on väikevahendid, isikukaitsevahendid, masinad ja puhastusvahendid. Klass on loodud puhastusteenindaja tasemeõppe elluviimiseks. Praktiline õpe toimub koolitaja juhendamisel, samas majas tegutseva hosteli ruumides. Õpe ei sisalda eripuhastustöid. Kõik õppevahendid annab kool. Praktilise õppe puhul tuleb õppija tundi oma riietega, mis sobivad puhastustööde tegemiseks. Õppematerjalid koostab koolitaja ja jagab need õppijatele. 

Koolituse maht: 32 akadeemilist tundi

Koolitajad. Ivika Raudsepp on HKHK majutus- ja puhastusteeninduse kutseõpetaja, tal on puhastusteenindaja juhendaja 4. tase kutsetunnistus. Pille Nool on HKHK ettevõtlusvaldkonna õpetaja ja koolitaja. Marit Tamm on HKHK klienditeeninduse kutseõpetaja ja koolitaja, turismiettevõtja.

Sihtrühm: inimesed, kes töötavad või soovivad töötada puhastusteenindajana.

Teemad:

 • Aseptiline tööviis, lähtudes mustuse liigist desinfitseerimine (Covid-19).

 • Kaasaegsete ja ergonoomiliste töövahendite valimine.

 • Koristusainete ja eriveede valik, doseerimise tähtsus.

 • Puhastuse kuldreeglid, mustuse ja pinnakattematerjali tundmine, meetodi valik, ergonoomia.

 • Koristuse planeerimine. Ressursside planeerimine. Koristusplaani koostamine.

 • Klienditeenindus: kriitika vastuvõtmine ja tagasiside kliendile, koostöö erinevate klientidega, rasked kliendid ja nendega toimetulek, kliendiga usaldusliku suhte loomine ja hoidmine.

 • Hinnapakkumise koostamine.

 • Mustuse märkamine kaardistamine ja ohtlikkuse määramine.

 • Tarvikute tööks ettevalmistamine, ergonoomiline kasutamine ja hooldamine.

 • Puhastusaine valimine, doseerimine ja ohutu kasutamine.

 • Näidisruumide praktiline koristus koos aruteluga.

Detailsem sisu õppekavas.

Lisainfo. Koolituskursuse tellijaks on Haridus- ja Teadusministeerium ning seda rahastatakse läbi Euroopa Sotsiaalfondi programmi "Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine". Osaleda saavad täiskasvanud, kes ei õpi kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis või ülikoolis tasemeõppes. 

Registreerumisega ei ole Te automaatselt õppegruppi arvatud. Õppekohtadele põhiliseks valikukriteeriumiks on sihtgruppi kuulumine, tööalane vajadus ja põhjendus ning alles viimasena registreerimisjärjekord. Kõrgharidusega soovijaid saame koolitusele võtta üksnes vabade kohtade olemasolul. Teiega võetakse ühendust e-posti teel.

Kursuste korraldamise kord. Covid-19 nõuded.

Lisainfo: 

Kaja Loorens, koolitusjuht

e-mail: kaja.loorens@hkhk.edu.ee

tel: 5081016