Teeme videot: Filmora programmi algõpe

 • Filmiklippide filmimise ja monteerimise oskuseid ning algteadmised stsenaariumist, filmimisest, Filmora programmi abil video monteerimisest nii arvutis kui nutiseadmes.

KOOLITUSGRUPP ON KOMPLEKTEERITUD

Koolituse maht on 26 akadeemilist tundi, millele lisandub 4 tundi iseseisvat tööd

Läbiviimise koht: Ehitajate tee 3, Uuemõisa, HKHK arvutiklass, peahoone III korrusel.  Klassis on olemas töökohad, arvutid, kõik õppeks vajalik. 

Läbiviimise aeg: 13. september kuni 30. september. Koolituspäevad on E ja N, Kell 17:00-20:00

Koolitust juhendab koolitaja ja haridustehnoloog Airi Aavik.  Airil on tehnikateaduste magistrikraad (2019). Ta on lõpetanud 2015. aastal Haapsalu Kolledži „nutiõpetaja“ eriala. Koolitab erinevate haridusasutuste õpetajaid kasutama tänapäevast digimaailma õpetajatele ja õpilasele kasulikul ning vajalikul moel (HARNO ja TLÜ Haapsalu Kolledži koolitaja). Airi Aavikul on täiskasvanute koolitaja 6.taseme kutsetunnistust.

Sihtrühm: õppele on oodatud inimesed, kes vajavad  filmiklippide filmimise ja monteerimise oskuseid ning soovivad  saada algteadmisi stsenaariumist, filmimisest, Filmora programmi abil video monteerimisest nii arvutis kui nutiseadmes. Nt väikeettevõtjad, loodusturismi korraldajad, giidid, muuseumite töötajad jt.

Õppe alustamise nõuded: arvutialased algteadmised, nutivahend, millega on võimalik videoklippe filmida.

Teemad on täpsemalt õppekavas

 • Stsenaarium, selle võimalik ülesehitus. Mõisted: stseen, plaanid, vaated
 • Nutivahendiga filmimise põhivõtted ja meetodid. Lisavarustus
 • Vabavaralised heli-, video- ja pildipangad
 • Filmora äpi tutvustus ja praktiline töö
 • Filmora programmi tutvustus. Töö programmiga, praktilised ülesanded

Koolitusele registreerimiseks on vaja registreeruda läbi kodulehe ning tutvuda kursuste korraldamise korragaKui Te olete registreerunud tasuta tööalasele koolitusele, siis arvestage, et soovijaid võib olla rohkem kui õppegrupis kohti. Registreerumisega ei ole Te automaatselt õppegruppi arvatud. Õppekohtadele põhiliseks valikukriteeriumiks on sihtgruppi kuulumine, tööalane vajadus ja põhjendus ning registreerimisjärjekord. Kursusele saame võtta kõrgharidusega soovijaid ainult vabade kohtade olemasolul. Teiega võetakse ühendust e-posti teel.

KOOLITUSGRUPP ON KOMPLEKTEERITUD

Koolituse maht on 26 akadeemilist tundi, millele lisandub 4 tundi iseseisvat tööd

Läbiviimise koht: Ehitajate tee 3, Uuemõisa, HKHK arvutiklass, peahoone III korrusel.  Klassis on olemas töökohad, arvutid, kõik õppeks vajalik. 

Läbiviimise aeg: 13. september kuni 30. september. Koolituspäevad on E ja N, Kell 17:00-20:00

Koolitust juhendab koolitaja ja haridustehnoloog Airi Aavik.  Airil on tehnikateaduste magistrikraad (2019). Ta on lõpetanud 2015. aastal Haapsalu Kolledži „nutiõpetaja“ eriala. Koolitab erinevate haridusasutuste õpetajaid kasutama tänapäevast digimaailma õpetajatele ja õpilasele kasulikul ning vajalikul moel (HARNO ja TLÜ Haapsalu Kolledži koolitaja). Airi Aavikul on täiskasvanute koolitaja 6.taseme kutsetunnistust.

Sihtrühm: õppele on oodatud inimesed, kes vajavad  filmiklippide filmimise ja monteerimise oskuseid ning soovivad  saada algteadmisi stsenaariumist, filmimisest, Filmora programmi abil video monteerimisest nii arvutis kui nutiseadmes. Nt väikeettevõtjad, loodusturismi korraldajad, giidid, muuseumite töötajad jt.

Õppe alustamise nõuded: arvutialased algteadmised, nutivahend, millega on võimalik videoklippe filmida.

Teemad on täpsemalt õppekavas

 • Stsenaarium, selle võimalik ülesehitus. Mõisted: stseen, plaanid, vaated
 • Nutivahendiga filmimise põhivõtted ja meetodid. Lisavarustus
 • Vabavaralised heli-, video- ja pildipangad
 • Filmora äpi tutvustus ja praktiline töö
 • Filmora programmi tutvustus. Töö programmiga, praktilised ülesanded

Koolitusele registreerimiseks on vaja registreeruda läbi kodulehe ning tutvuda kursuste korraldamise korragaKui Te olete registreerunud tasuta tööalasele koolitusele, siis arvestage, et soovijaid võib olla rohkem kui õppegrupis kohti. Registreerumisega ei ole Te automaatselt õppegruppi arvatud. Õppekohtadele põhiliseks valikukriteeriumiks on sihtgruppi kuulumine, tööalane vajadus ja põhjendus ning registreerimisjärjekord. Kursusele saame võtta kõrgharidusega soovijaid ainult vabade kohtade olemasolul. Teiega võetakse ühendust e-posti teel.