Uudised

HKHK õppijate rahulolu kooliga püsib hea hoolimata distantsõppe piirangutest 05. mai HKHK


Igal kevadtalvel veebruaris-märtsis toimuvad meie koolis õpilaste rahuloluküsitlused, kus õpilased saavad anda oma hinnanguid ning lisada arvamusi, mis on hästi või mida saaks teha paremini. Koolile on need küsitlused alati väga heaks informatsiooniks, millele pöörata rohkem tähelepanu järgnevatel õppeaastatel.

Kokku osales küsitluses 261 õpilast, mis moodustab 35% õppijatest. Eraldi uurisime rahulolu kutsekeskharidust omandavate noorte ning kutseõppes ja üldharidusõppes õppivate täiskasvanud õppijate seas. Võrreldes eelmiste aastatega on rahulolu keskmine tulemus 4,1 veidi langenud (2020 - 4,29; 2019 - 4,26), mille suurimaks põhjuseks on kindlasti distantsõpe ja koroonapiirangud.

Kui eelmisel õppeaastal jõudis Covid-19 meieni esmakordselt kevadel, siis lõppeval õppeaastal algasid piirangud juba talve hakul. Kõige rahulolematud muutunud õppetöö osas olid noored, sest nende õppetöö korraldus muutus kõige rohkem. Vähem rahulolematust oli täiskasvanud õppijate seas, kelle õppetöö toimub niikuinii palju distantsilt, kus suur osa õppeülesandeid täidetakse kodus ja iseseisvalt. Kuid praktiliste oskuste omandamine kutsekoolis eeldab suures osas siiski praktilist õpet, mida kaugõppes õppida pole võimalik ning see tekitas rahulolematust ka täiskasvanud õppijate seas. 

Õppijate arvamusi:

 • „Kahjuks on praktilist õpet koolis väheks jäänud seoses kontaktõppe vähesusega.“

 • „Lihtsalt vale ajal sattusin kooli, kuna kõik see asi keerati viltu - Covid-19. Ma saan aru küll, et peab iseseisvalt õppima, aga oleks tahtnud inimeste vaatenurki teada saada ja millele tähelepanu pöörata kui valisin selle ameti. Slaidide läbilugemine ei anna mitte midagi.“

 • „Koroona mõjutas kooliskäimist ja seetõttu ei saanud oma kursusekaaslastega nii tuttavaks, kui oleks soovinud.“

Palju segadust on õppijatel distantsõppe ajal olnud ka erinevate õppekeskkondadega, kust leida infot õppeülesannete kohta. Kuna kool läks novembris üle uuele õppeinfosüsteemile Tahvel ning õppetöös on kasutusel veel teisigi digitaalseid keskkondi, nagu näiteks Moodle, Google Drive, Classroom ja Sites, siis õppekeskkondade paljusus lisab kaugõppes õppimisele keerukust

Õppija arvamus:

 • „Info võiks olla ühes kohas, mitte nii, et midagi on Siseveebis, midagi Tahvlis. Ning samuti ka õppematerjale puudutav info. Keegi kasutab Moodle’t, keegi Tahvlit, keegi Classroomi. Üks kindel koht lihtsustaks kõikidel navigeerimist, nii õpetajatel, kui ka õpilastel.“

Igal aastal uurime ka õppijate rahulolu eriala õpetamise sisu ja tasemega. Kutsekeskhariduse erialadest olid kõige rahulolevamad bürootöö ja tisleri eriala õpilased. Kutseõppes õppivatest täiskasvanutest hindasid oma eriala õpetamise taset kõrgelt peaaegu kõik erialad, neist kõige rahulolevamad olid hooldustöötaja, IT-tehniku, silmuskuduja, raamatupidaja, loodusgiidi ja bürootöötaja õpperühmad.

Meil on alati hea lugeda ka õppijate arvamusi oma kooli kohta.

Mille poolest eristub meie kool teistest koolidest?

 • Asukoht on Eesti kõige ilusamas linnas.

 • Õpikeskkond on väga hea, kodune ja sõbralik. Õpetajad on huvitatud õpilaste headest tulemustest. On palju võimalusi ka sessiväliselt tulla kooli ja teha näiteks mingil põhjusel pooleli jäänud tunnis alustatud projekti edasi. Õpetaja on valmis juhendama ja nõu andma ka sessivälisel ajal.

 • Õpetajad on lahked ja vastutulelikud. Kooli õhkkond on sõbralik.

 • Tuge ja motivatsiooni saab siit koolist rohkem. Kui varasemalt olen proovinud katkenud õpinguid jätkata, siis oli kerge käega lüüa, keegi nagu ei tundnud huvi, kuidas mul koolis läheb.

 • HKHK on ühtehoidev ja abivalmis.

Positiivseim kogemus kooliga seoses:

 • Mul on rühmajuhendajaga väga vedanud. Ta on alati abiks kui seda vaja on.

 • Nõustamiskeskus on mulle suureks abiks olnud siia kooli tulemisega, kuna polnud üldse harjunud kodust eemal olema. Nõustamiskeskus tuli mulle abiks ka eriala vahetamisega, sain sealt suurt tuge, miks seda teha või mitte.

 • Väga head ja professionaalsed õpetajad. Tasemeõpe on tasemel!

 • Paindlikkus ja mõistlik suhtumine õpilastesse meeldib.

 • See eriala, mida tulin õppima hakkas õppimise ajal veel rohkem meeldima. Õpetajad on üldiselt väga meeldivad.

 • Kõik koolipäevad, nii palju kui neid on, on põnevad ja huvitavad.

 • Õpetajad suutsid minusse süstida positiivsust kui vahepeal motivatsioon hakkas kaduma. 

 • Arvuti kasutamisoskuste paranemine, sest väga suur osa tundidest ja kodutöödest tuli teha arvuti teel.

Head soovid koolile:

 • Olen saanud siit palju kasulikke teadmisi ja oskusi. Edu teile õpetamisel! Aitähh!

 • Loodan, et teil on aastatega veel rohkem toredaid õpilasi ning õpetajaid. Jätkake samas vaimus! Olen Haapsalu Kutsehariduskeskust juba sõpradele soovitanud ning soovitan ka edaspidi. Olge tublid!

 • Pikka iga, innovaatilisust, häid õpetajaid ja häid kordaminekuid vaatamata aegadele!!!

Täname õppijaid rahuloluküsitlustes antud tagasiside eest!

Igal kevadtalvel veebruaris-märtsis toimuvad meie koolis õpilaste rahuloluküsitlused, kus õpilased saavad anda oma hinnanguid ning lisada arvamusi, mis on hästi või mida saaks teha paremini. Koolile on need küsitlused alati väga heaks informatsiooniks, millele pöörata rohkem tähelepanu järgnevatel õppeaastatel.

Kokku osales küsitluses 261 õpilast, mis moodustab 35% õppijatest. Eraldi uurisime rahulolu kutsekeskharidust omandavate noorte ning kutseõppes ja üldharidusõppes õppivate täiskasvanud õppijate seas. Võrreldes eelmiste aastatega on rahulolu keskmine tulemus 4,1 veidi langenud (2020 - 4,29; 2019 - 4,26), mille suurimaks põhjuseks on kindlasti distantsõpe ja koroonapiirangud.

Kui eelmisel õppeaastal jõudis Covid-19 meieni esmakordselt kevadel, siis lõppeval õppeaastal algasid piirangud juba talve hakul. Kõige rahulolematud muutunud õppetöö osas olid noored, sest nende õppetöö korraldus muutus kõige rohkem. Vähem rahulolematust oli täiskasvanud õppijate seas, kelle õppetöö toimub niikuinii palju distantsilt, kus suur osa õppeülesandeid täidetakse kodus ja iseseisvalt. Kuid praktiliste oskuste omandamine kutsekoolis eeldab suures osas siiski praktilist õpet, mida kaugõppes õppida pole võimalik ning see tekitas rahulolematust ka täiskasvanud õppijate seas. 

Õppijate arvamusi:

 • „Kahjuks on praktilist õpet koolis väheks jäänud seoses kontaktõppe vähesusega.“

 • „Lihtsalt vale ajal sattusin kooli, kuna kõik see asi keerati viltu - Covid-19. Ma saan aru küll, et peab iseseisvalt õppima, aga oleks tahtnud inimeste vaatenurki teada saada ja millele tähelepanu pöörata kui valisin selle ameti. Slaidide läbilugemine ei anna mitte midagi.“

 • „Koroona mõjutas kooliskäimist ja seetõttu ei saanud oma kursusekaaslastega nii tuttavaks, kui oleks soovinud.“

Palju segadust on õppijatel distantsõppe ajal olnud ka erinevate õppekeskkondadega, kust leida infot õppeülesannete kohta. Kuna kool läks novembris üle uuele õppeinfosüsteemile Tahvel ning õppetöös on kasutusel veel teisigi digitaalseid keskkondi, nagu näiteks Moodle, Google Drive, Classroom ja Sites, siis õppekeskkondade paljusus lisab kaugõppes õppimisele keerukust

Õppija arvamus:

 • „Info võiks olla ühes kohas, mitte nii, et midagi on Siseveebis, midagi Tahvlis. Ning samuti ka õppematerjale puudutav info. Keegi kasutab Moodle’t, keegi Tahvlit, keegi Classroomi. Üks kindel koht lihtsustaks kõikidel navigeerimist, nii õpetajatel, kui ka õpilastel.“

Igal aastal uurime ka õppijate rahulolu eriala õpetamise sisu ja tasemega. Kutsekeskhariduse erialadest olid kõige rahulolevamad bürootöö ja tisleri eriala õpilased. Kutseõppes õppivatest täiskasvanutest hindasid oma eriala õpetamise taset kõrgelt peaaegu kõik erialad, neist kõige rahulolevamad olid hooldustöötaja, IT-tehniku, silmuskuduja, raamatupidaja, loodusgiidi ja bürootöötaja õpperühmad.

Meil on alati hea lugeda ka õppijate arvamusi oma kooli kohta.

Mille poolest eristub meie kool teistest koolidest?

 • Asukoht on Eesti kõige ilusamas linnas.

 • Õpikeskkond on väga hea, kodune ja sõbralik. Õpetajad on huvitatud õpilaste headest tulemustest. On palju võimalusi ka sessiväliselt tulla kooli ja teha näiteks mingil põhjusel pooleli jäänud tunnis alustatud projekti edasi. Õpetaja on valmis juhendama ja nõu andma ka sessivälisel ajal.

 • Õpetajad on lahked ja vastutulelikud. Kooli õhkkond on sõbralik.

 • Tuge ja motivatsiooni saab siit koolist rohkem. Kui varasemalt olen proovinud katkenud õpinguid jätkata, siis oli kerge käega lüüa, keegi nagu ei tundnud huvi, kuidas mul koolis läheb.

 • HKHK on ühtehoidev ja abivalmis.

Positiivseim kogemus kooliga seoses:

 • Mul on rühmajuhendajaga väga vedanud. Ta on alati abiks kui seda vaja on.

 • Nõustamiskeskus on mulle suureks abiks olnud siia kooli tulemisega, kuna polnud üldse harjunud kodust eemal olema. Nõustamiskeskus tuli mulle abiks ka eriala vahetamisega, sain sealt suurt tuge, miks seda teha või mitte.

 • Väga head ja professionaalsed õpetajad. Tasemeõpe on tasemel!

 • Paindlikkus ja mõistlik suhtumine õpilastesse meeldib.

 • See eriala, mida tulin õppima hakkas õppimise ajal veel rohkem meeldima. Õpetajad on üldiselt väga meeldivad.

 • Kõik koolipäevad, nii palju kui neid on, on põnevad ja huvitavad.

 • Õpetajad suutsid minusse süstida positiivsust kui vahepeal motivatsioon hakkas kaduma. 

 • Arvuti kasutamisoskuste paranemine, sest väga suur osa tundidest ja kodutöödest tuli teha arvuti teel.

Head soovid koolile:

 • Olen saanud siit palju kasulikke teadmisi ja oskusi. Edu teile õpetamisel! Aitähh!

 • Loodan, et teil on aastatega veel rohkem toredaid õpilasi ning õpetajaid. Jätkake samas vaimus! Olen Haapsalu Kutsehariduskeskust juba sõpradele soovitanud ning soovitan ka edaspidi. Olge tublid!

 • Pikka iga, innovaatilisust, häid õpetajaid ja häid kordaminekuid vaatamata aegadele!!!

Täname õppijaid rahuloluküsitlustes antud tagasiside eest!