Uudised

Koolist sai ka puittoodete tehnoloogidele kutse andja 19. aprill HKHK


 

SA Kutsekoda Metsanduse kutsenõukogu andis koolile alates 31. märtsist 2022 õiguse anda HKHK lõpetajatele puittoodete konstrueerija-tehnoloogi kutse. Kutse andmise õigus on tähtajatu.

Kutse antakse 5. taseme kutseõppe õppekava „Puittoodete tehnoloog“ lõpetajatele.

Puittoodete konstrueerija-tehnoloog töötab puidust või puidupõhistest materjalidest toodete (nt mööbel, tarbeesemed, avatäited) valmistamise, müümise või paigaldamisega tegelevas ettevõttes. Tema peamine tööülesanne on toote tehnilise dokumentatsiooni kavandamine ja koostamine ning toote valmistamiseks vajaliku tehnoloogia väljatöötamine ja tootmisprotsessi ettevalmistamine.

Varasemalt on koolil kutse andmise õigus hooldustöötaja, lapsehoidja, pehme mööbli valmistaja ning sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna spetsialisti kutseõppe õppekava lõpetajatele.

 

SA Kutsekoda Metsanduse kutsenõukogu andis koolile alates 31. märtsist 2022 õiguse anda HKHK lõpetajatele puittoodete konstrueerija-tehnoloogi kutse. Kutse andmise õigus on tähtajatu.

Kutse antakse 5. taseme kutseõppe õppekava „Puittoodete tehnoloog“ lõpetajatele.

Puittoodete konstrueerija-tehnoloog töötab puidust või puidupõhistest materjalidest toodete (nt mööbel, tarbeesemed, avatäited) valmistamise, müümise või paigaldamisega tegelevas ettevõttes. Tema peamine tööülesanne on toote tehnilise dokumentatsiooni kavandamine ja koostamine ning toote valmistamiseks vajaliku tehnoloogia väljatöötamine ja tootmisprotsessi ettevalmistamine.

Varasemalt on koolil kutse andmise õigus hooldustöötaja, lapsehoidja, pehme mööbli valmistaja ning sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna spetsialisti kutseõppe õppekava lõpetajatele.